زندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپايي

زندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپايي
تاريخ تولد :1337
نام پدر :علي‌محمد
تاریخ شهادت : 8/آذر/1360
محل تولد :اصفهان /كوهپايه
طول مدت حیات :23
محل شهادت :بستان
مزار شهید

زندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييزندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپايي

علي‌محمد در سال 1337 فرزندش احمد را در آغوش گرفت.
دوران کودکي احمد در کوهپايه اصفهان سپري شد و تا سال اول دبيرستان در همانجا به تحصيل پرداخت.
سپس به اصفهان مهاجرت نمود و در رشته راه و ساختمان هنرستان صنعتي تحصيلاتش را ادامه داد. در سال 1355 به مدرسه عالي ساختمان تهران رفت و همزمان با ورود به دانشکده با دانشجويان و استادان متعهد تماس گرفت.

مطالعه کتب ديني و بررسي مسائل سياسي او را بر آن داشت تا مردم زادگاهش را نسبت به مسائل روز آشنا سازد. ب
ه همين علت نوارهاي سخنراني امام در نجف و کتابهاي دکتر شريعتي را به کوهپايه برد و بين دوستانش پخش نمود.

در ديماه سال 1356 فعاليتش را گسترش داد و در تاريخ 17/2/1357 به علت فعاليت‌هاي سياسي از دانشگاه اخراج گشت.
ولي احمد باز هم در جلسات سخنراني در تهران شرکت کرد.

در تظاهرات‌هاي روزهاي سيزدهم آبان ماه، ششم و هشتم بهمن ماه 1357 و شانزدهم و هفدهم شهريور،‌ بيست و يکم و بيست و دوم بهمن 1357 يوسفي فعالانه حاضر شد و بعد از پيروزي انقلاب به همراه برادران جهادسازندگي به کردستان رفت و در امر راه‌سازي خدمات ارزنده اي ايفاء نمود.
پس از تعطيلي دانشگاه‌ها در قسمت تدارکات سپاه به فعاليت پرداخت و در اسفندماه سال 1359 به جبهه‌هاي جنوب رفت و در حمله دارخوئين از ناحيه گردن مجروح گشت.

او بار ديگر بعد از دو ماه به آبادان اعزام شد و در عمليات ثامن‌الائمه شرکت نمود.او در جبهه‌هاي سوسنگرد و بستان نيز حماسه آفريد تا اينکه در روز يکشنبه در تاريخ 8/9/1360 در عمليات طريق‌القدس بر اثر اصابت ترکش خمپاره بستان را به خون خويش مزين ساخت و در سن 23 سالگي به شهادت رسيد.

زندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپاييروحش شاد و راهش پر رهرو باد.زندگی نامه شهيد احمد يوسفي كوپايي