زندگی نامه شهيد سيدجمال طباطبايي

زندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطبايي
تاريخ تولد :1339

نام پدر :؟

تاریخ شهادت : 23/1/1366

محل تولد :اصفهان /شهرضا

طول مدت حیات :27

محل شهادت

مزار شهید


زندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطباييزندگی نامه شهيد سيدجمال طباطبايي

سال 1339 فرزندي از سلاله طه در شهرضا استان اصفهان پابه جهان گذارد.کودکي را در دامان پر محبت خانواده سپري کرد و در سن 9 سالگي به آموختن قرآن مشغول شد.

سيد جمال علاقه خاصي به عبادت خداوند متعال داشت زمانيکه جنگ تحميلي آغاز شد عاشقانه به ميادين نبرد شتافت و در سال 1361 فرماندهي گردان را پذيرفت در تيرماه همين سال به سختي مجروح شد به طوريکه همه فکر کردند او به شهادت رسيد اما بعد از 11 روز بيهوشي او را در بيمارستان يافتند.

جمال باوجوديکه همه نيمي از بدنش از کار افتاده بود در عمليات والفجر 4 حاضر شد وي بارها هدف تير دشمنان بعثي قرار گرفت و بر اثر انفجار بمب‌هاي شيميايي مجروح شد بچه‌هاي جبهه علاقه شديدي به او داشتند

به همين علت او را آقاجمال صدا مي‌زدند طباطبائي سرانجام در تاريخ 23/1/1366 در سن 27 سالگي در حاليکه مشغول بيرون آوردن بلدوزري از درون گل بود به علت اصابت ترکش به ناحيه گلو عاشقانه به ديار جاويدان حق کوشيد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
زندگی نامه شهيد سيدجمال طباطبايي