وصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادی


وصيت‌نامه شهیدحسین حدادی


وصيت‌نامه شهیدحسین حدادی

بسم‌تعالي

سلام بر مهدي (عج)

سلام بر نايبش امام خميني

،سلام بر شهيدان و درود بر تمام مسلمين جهان،

مادر وپدر عزيزم اگر شهيد شدم برايم گريه نکنيد چون من خود مي‌خواستم و وظيفه‌ام بود.

خدا من را به شما داد وظيفه شما بود که مرا تربيت کنيد و کرديد ،پس ناراحت نباشيد .

پيام من به ملت ايران اين است که با گروهک‌هاي منافق بجنگيد و نابودشان کنند و راه شهيدان را ادامه دهند.

پيام من به دولت اين است که امام و شخصيت‌هاي مملکتي را از هر نقطه حفظ کنند تا ريشه آمريکا کنده شود .

تمام ملت بايد گوش به فرمان امام باشد زيرا که نائب امام زمان است .اميدوارم که تا به حال گناهي کرده‌ام خدا مرا ببخشد و مرا جزء ياران امام زمان گرداند....

وصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادی
عاشقم عاشق روي مهدي
شيفته‌ام شيفته روي مهدي
اي صبا از سر کوي مهدي
برمشامم برسان بوي مهدي

وصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادیوصيت‌نامه شهیدحسین حدادی
وصيت‌نامه شهیدحسین حدادی