وصيت‌نامه شهید احمد دریا سفروصيت‌نامه شهید احمد دریا سفروصيت‌نامه شهید احمد دریا سفر
وصيت‌نامه شهید احمد دریا سفروصيت‌نامه شهید احمد دریا سفروصيت‌نامه شهید احمد دریا سفروصيت‌نامه شهید احمد دریا سفر

« به نام الله پاسدار خون شهيدان»

به نام خدا وصيت‌نامه‌اي که نوشتن آن وظيفه هر فرد مسلماني است را بر روي کاغذ مي‌نويسم تا شايد حرف‌هايم براي هميشه در ياد مردم بماند و به آن عمل کنند.

ابتدا سخنم را با ملت هميشه در صحنه بوشهر که خودشان آغازگر انقلاب بودند آغاز مي‌کنم از شما ملت مسلمان بوشهر مي‌خواهم که پيرو خط امام و پشتيبان ولايت فقيه باشيد.

در تمام صحنه‌ها شرکت کنيد و با حضور فعالانه‌ي خود مشت محکمي بر دهان اين منافقان کور دل بزنيد.

از بچه‌هاي مسجد توحيد مي‌خواهم که به منافقان اجازه ندهند دست به هر کاري بزنند ،آن‌ها را خرد کنيد ازبرادران پاسدارمي‌خواهم که يک پاسدار نمونه و الگويي براي همه باشند و خالصانه براي خدا و مردم خدمت کنند چرا که پشتيبان محکمي براي اين انقلاب هستند.
از مادر عزيزم مي‌خواهم که از مرگ من ناراحت نشود ،نمي‌گويم گريه نکند ، ولي مي‌گويم خودش را زياد ناراحت نکند بالاخره مادر است و حتما در جدايي از فرزندش گريه خواهد کرد.

از خواهرانم مي‌خواهم زينب‌وار باشند و از برادرانم مي‌خواهم که اگر از من بدي ديده‌اند مرا حلال کنند.

در آخر، همه‌ي شما را به خداي بزرگ مي‌سپارم و پيروزي رزمندگان اسلام و طول عمر رهبر عزيزمان را از خداوند خواستارم.
خدايا خدايا تا انقلاب مهدي حتي کنار مهدي خميني را نگهدار .

وصيت‌نامه شهید احمد دریا سفر