سلام به همه دوستان واسه برادرزاده ام دعا كنيد 1 سالشه سخت مريضه الان جند روزه كه به هوش نيامده فقط مكر خدا بهش رحم كنه تو رو خدا دعا كنيد خيلي به دعاي شما محتاجه