منظور از ثقل درزیارت عاشورا چیست ؟

دوستان اهل بیت سلام الله اجمعین واسته فیض بین پروردگار عالم با عوالم

دیگر هستند ودرواقع هیچ فیضی به این عوالم نمیرسد مگر به برکت واز

مجرای این انواراللهی کلام خداوند درقرآن مجید برای این که به ما برسد

درعوالم مختلف ازثقل آن کاسته شده تا برای عالم ناثوت این چنین وزنی قابل

تحمل باشد لذا کلام مقدس ابتدا به قلب نازنین اهل بیت سلام الله اجمعین

میرسد اهلبیت سلام الله اجمعین هم از ثقل آن کلام گرفته وآن را برای

فرشته وحی قابل درک وقابل حمل می کنند ودرعالم ناثوت دوباره به اهل بیت

باز می گردانده شده واهل بیت دوباره باگرفتن ثقل مطلب به گونه ای که

برای ما قابل فهم ودرک باشد آن را به ماانتقال میدهد (که البته خواص وعوام

دارد.لذا میگویند اگر ابوذر میدانست آنچه را که سلمان میداند هرآینه تصمیم به

قتل آن میگرفت ) زیارت عاشورا هم جزءهمین کلام هایی مقدسی است که

عرض کردیم ولذا حتماً چنین کلام شریفی آداب خاص خودرا دارد چنان که

درکلام خداوند این آداب را باید رعایت کرد

واذافستمع ......................افلاتعقلون .....افلاتعلمون.........

یعنی به مضامین بلند دعا توجه کنید

چرا باوجود این همه ختومات ودستورات جواب نمی گیرم ؟

واما اینکه با وجود این همه ختومات چراجواب نمی گیریم این هم بحث جالب

است این ها درعوالم مختلف تجلی های مختلف دارند خوب شما

با انجام آن عمل به نورانیت آن درعوالم دیگر رسیده اید پس با این حال

ضررنکردید درثانی این همه فیض که به من وشما میرسد از کجاست از این که

لیاقت پیدا میکنیم هرروز زیارت عاشورا بخونیم از این که لیاقت بهمان میدهند

تا با دلمان اهل بیت را دوست بداریم ویا هزاران خطری که امثال من وشما را

تهدید می کند خودمان خبرنداریم بعضی وقت ها دیده میشود به ما توفیق

زیارت مرقد مبارک اهل بیت داده میشود خیلی از ما میرویم زیارت امام رضا

وقتی برمیگردیم میگیم هیچی دستمان ندادن خوب توازکجا میدانی شاید یه

تومور تو مغزم بود قرار بود باطل بشم رفتم پابوس حضرت شفا پیدا کردم وخودم

هم خبردارنشدم چی شد اصلاً، آنهاهم آنقدر کریم هستن که به ما حالی

نمی کنند . ولذا اصل مطلب اینکه چه حاجتی بالاتر از این که ما بریم درخونه

حسین بگیم با ابی انت وامی (یه وقت منت برا این حرف نزاری روسر اهل

بیت )چون اگه بفهمییم دست به دامان حضرت می شیم تا این قربانی ها را از

ما قبول کنند مثل حضرت زکریا سلام الله علیه همین که ماجرای حسین را

برایش گفتن چون وصل بود به عقل کل چله نشینی کرد روزه گرفت گریه کرد

از خدا خواهش کرد التماس کرد که یه بچه بهش بده که اون بچه را هم

بکشند وداغ این پسر به دل حضرتش یعنی زکریا علیه سلام بماند تا درآخرت

جزوکسانی باشد که بگوید یا حسین منم این قربانی رام تقدیم به تومیکنم لذا

شهدا کربلا هرکدامشان آرزو داشتن هزاران جان داشتن تا دوباره خود را فدای

حسین بکنند ماهم قدر بدانیم اگر بفهمییم درخونه کی داره میریم دیگه

واسیه حاجت نمی رویم پس محبت به ارباب چه شد؟

ادعیه ها واذکار واعمال شریف مستحبی را به نیابت خود اهل بیت انجام بدهید آنها خود روح قرآن واذکار

وادعیه شریف هستند به این طرتیب دجار اثرات وضعی دعا نمی شویم