هوالحق

کتاب علي عليه السلام

جلد سيزدهم دايره المعارف تشيع در 614 صفحه قطع رحلي منتشر شد. اين دايره المعارف، مهم ترين کتاب مرجع درباره علوم، تاريخ و فرهنگ مذهب تشيع است که زيرنظر استاد بهاالدين خرمشاهي، دکتر احمد صدر حاج سيدجوادي و استاد کامران فاني و به وسيله نشر شهيد سعيد محبي تهيه و تدوين مي شود. حسين عسکري (عضو موسسه رخسار قرآن) که از جلد يازدهم همکاري خود را با اين دايره المعارف آغاز کرده ، موفق به نگارش 37 مقاله در جلد سيزدهم شد. مقاله «کتاب علي عليه السلام» يکي از آن مقالات است:

با بررسي و دقت در منابع روايي کهن اماميه، آشکار مي شود که حضرت امام علي (ع) در تمام دوران بعثت پيامبر اکرم (ص) با ايشان همراه بوده و به اين جهت توفيق يافته که احاديث بسياري به نقل از رسول خدا (ص) را در کتابي گرد آورد. در حقيقت، پيامبر (ص) سخنان خود را املاء مي کرد و علي (ع) آنها را مي نوشت. براساس يک نقل قديم، يک بار در محضر پيامبر (ص) ديده شده بود که آن حضرت (ع) مطالبي را که از پيامبر (ص) مي شنيد، بر ورقي از پوست مي نوشت.

ويژگي هاي اين کتاب که پس از شهادت امام در خانواده او باقي ماند، در احاديث ائمه اهل بيت (ع) بيان شده است. ارجاعات به آن کتاب در روايات قرن دوم هجري فراوان است. باور عموم چنين بوده است که کتاب علي (ع) در اختيار امامان زين العابدين، محمد باقر و جعفر صادق عليهم السلام بوده است. دو امام اخير، به تکرار از آن کتاب، روايت مي کردند. گفته مي شود که اين کتاب شامل آگاهي هايي بود که مردم به دانستن آن در ابواب حلال و حرام و فرائض (ارث) و حتي ديه خراش ها نياز دارند. هم اکنون اين کتاب به طور مستقل در دسترس نيست، اما بخشي از احاديث منسوب به آن با موضوعات نماز، روزه، جهاد، معاصي و مناهي، بيع، نکاح و طلاق، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، ارث، حدود و ديات، اخلاق، عقايد و فضايل، قصص انبياء و روايات باطني، در تعدادي از منابع حديثي شيعه منعکس شده است.

نتيجه اين تحقيقات آن است که اين کتاب (به نام کتاب علي عليه السلام) در دسترس دو امام همام قرار داشت و اکنون نزد امام عصر (عج) مي باشد و روايات مأخوذه مربوط به آن کتاب و منقول از طريق حضرت علي ابن ابي طالب (ع)، مستقيما" از حضرت رسول اکرم (ص) بيان شده است.

نام برخي از اين منابع روايي عبارتند از: «بصائر الدرجات» ابوجعفر محمد بن حسن بن فرخ قمي صفار (م290 ق)؛ «الکافي» ابوجعفر محمد بن يعقوب کليني (م329ق)؛ «قرب الاسناد» عبدالله بن جعفر حميري قمي (اواخر قرن سوم هجري)؛ «مروج الذهب» ابوالحسن علي بن حسين هذلي بغدادي معروف به مسعودي (م346ق)؛ «امالي»، «من لايحضره الفقيه»، «خصال»، «کمال الدين»، «عيون اخبار الرضا (ع)» از ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق (م381ق)؛ «امالي» ابوجعفر محمد بن حسن طوسي معروف به شيخ الطائفه (م460ق)؛ «تفسير العياشي» از ابوالنصر محمد بن مسعود سلمي سمرقندي (اوايل قرن چهارم هجري)؛ «تفسير قمي» از علي بن ابراهيم بن هاشم قمي (قرن چهارم هجري)؛ «وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملي (م1104ق).

منابع: کافي، 8/163؛ امالي، صدوق، 509؛ وسائل الشيعه، 17/490؛ ميراث مکتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري، 22.