حضرت رسول اکرم (ص) :
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله .
از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مي نگرد
حضرت امام علی النقی علیه السلام در بارۀ این افراد (توضیح خواهیم داد کدام افراد ... ) فرموده اند: شما(شیعیان) التفاتی به این افراد فریبنده نکنید، اینها جانشینان شیاطین و خراب کنندۀ قواعد دین می‌باشند. برای آسایش بدن‌های خود اظهار زهد می‌کنند(دیگران هزینۀ زندگی آنان را پرداخت می‌کنند) و برای شکار کردن مردمان نادان شب زنده داری می‌نمایند( تا به مقصود بیان شدۀ فوق دست یابند

امام جواد و امام هادی علیهم السلام فرمودند: کسی که قائل به جسمیت خداوند متعال است، از بابت زکات چیزی به او ندهید و پشت سر او به نماز نایستید.