نرم افزار پرسمان مهدوی ، کاری دیگر از مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام برای عاشقان و رهپویان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف . در این نرم افزار به 1716 « هزار و هفتصد و شانزده » پرسش و پاسخ پیرامون حضرت مهدی علیه السلام پرداخته شده که همه سئوالات جهت سهولت استفاده در موبایل به صورت موضوعی دسته بندی گردیده است .
این نرم افزارقابلیت اجرا در موبایل هایی است که از جاوا پشتیبانی می کند .


اولین نرم افزار موضوعی پرسمان مهدوی
برای دانلود این نرم افزار از لینک زیر استفاده نماییدhttp://nooronalanoor.ir/content/view/13753/1/موضوعاتی که در این نرم افزار دسته بندی شده است :
فهرست پرسمان مهدویت :
1. ادیان و مهدویت
- ادیان الهی
مسیحیت و مهدویت
یهودیت و مهدویت
مهدویت در سایر ادیان الهی
سایر موارد
- ادیان غیر الهی
- ادیان و پایان تاریخ
- سایر مباحث

2. مهدویت در آیات و روایات
- آیات
حکومت الهی در آیات
امام زمان علیه السلام در آیات
ظهور در آیات
سایر آیات
- روایات
روایات نبوی
* روایات ائمه اطهار علیهم السلام
روایات در مورد غیبت امام علیه السلام
روایات در مورد ولادت امام علیه السلام
سایر روایات
- دعای ندبه
- سایر موارد


3. شیعه اثنی عشری و مهدویت
- زندگی نامه امام علیه السلام
* ولادت
- امامت حضرت
- ازدواج
- دلایل وجود
- محل اقامت
- طول عمر
- ملاقات
- شهادت
- ويژگی ها
* سیرت و صورت
* کرامات حضرت
* علم حضرت
* قدرت حضرت
- توقیعات حضرت
- حضرت و مساجد
- سایر موارد

- انتظار
* چیستی انتظار
مفهوم انتظار
اقسام انتظار
تاریخچه انتظار
- فضیلت و آثار انتظار

- منتظران
ویژگی ها
* وظایف
وظایف عمومی
* نسبت به امام زمان علیه السلام
شناخت امام علیه السلام
ارتباط امام زمان علیه السلام
دعا برای امام علیه السلام
توسل به امام علیه السلام
سایر موارد
- منتظران و امام زمان علیه السلام
* سایر مباحث

- غیبت
* چیستی غیبت
معنای غیبت
فلسفه و علل غیبت
* کارکردهای امامت در زمان غیبت
فوائد وجودی امام علیه السلام
چگونگی بهره وری از امام علیه السلام
سایر مباحث
*غیبت صغری
* غیبت کبری
* اداره جامعه در زمان غیبت

- نیابت
مدعیان دروغین
* نیابت در دوره غیبت صغری
نواب اربعه
کیفیت ارتباط نواب با حضرت
وظایف نواب
* نیابت در دوره غیبت کبری

- یاران
ویژگی های یاران
*یاران خاص
تعداد
* مصداق
حضرت عیسی
سایر مصادیق
- سایر مباحث

- یاران عام
- ظهور
عوامل زمینه ساز
موانع ظهور
* نشانه های ظهور
علائم حتمی
کلیات
سفیانی
سید حسنی و یمانی و نفس زکیه
دجال

- علائم غیر حتمی
- سایر علائم
- وقایع روز ظهور
تاریخ و محل
چگونگی اعلان

بیعت
راه شناخت حضرت
مخالفین حضرت
تجهیزات حضرت
هدف و چگونگی ظهور

- پس از ظهور
* رجعت
مفهوم رجعت
رجعت کنندگان
فلسفه رجعت
دلایل رجعت
سایر موارد
- دعوت جهانیان به اسلام

- دشمنان حضرت
- امدادهای غیبی

* حکومت حضرت
روش حکومت داری حضرت
ادیان در زمان حکومت حضرت
علم و دانش در زمان حضرت
وضعیت مردم در زمان حکومت حضرت
سایر موارد

- شبهات

4. مهدویت در سایر فرق اسلامی
- سایر فرق اسلامی و اصل اعتقاد به مهدویت
- سایر فرق اسلامی و مصداق مهدویت
- سایر مسائل


5. کتابشناسی
موفق باشید