وصيت‌نامه شهید غلامحسین لطفیوصيت‌نامه شهید غلامحسین لطفیوصيت‌نامه شهید غلامحسین لطفی

وصيت‌نامه شهید غلامحسین لطفی

با درود بر منجي انسانها و عالم بشريت و با سلام بر رهبر کبير انقلاب و اميد مستضعفان جهان و رهايي بخش مستضعفين از چنگال ابرقدرتها اين اسطوره شجاعت و اسوه مقاومت و آن که ملتي را از نيستي نجات داد و در منجلاب فسادي که غرق در آن بوديم ما را خلاص کرد...

اين بنده حقير درگاه الهي که لطفش شامل حال من شد و نيز من از مقربان درگاه او قرار گرفتم و شهادت که کمال انسان است نصيب من کرد از شما ملت شهيدپرور مي‌خواهم که کاري نکنيد که مورد غضب خداوند قرار بگيريد
بيائيد قدري تفکر کنيم و ببنيد که چرا اين جوانها و پيرها همچون علي‌اصغرها و قاسمها و حبيب بن مظاهرها آنچه که داشتند بدون هيچ چشم‌داشتي به خداي خود، آن که همه چيز از او و به خاطر اوست هديه کردند. مادرجان و پدرجان از شما مي خواهم که مرا ببخشيد که احياناً خدايي نخواسته خطايي از من سر زده مي‌بخشيد ...

و تو همسر عزيزم از تو مي‌خواهم که در غياب من در حفظ اين انقلاب انقلابي که آغشته به خون هزاران شهيد و معلول است کوشا باشيد .....

من از شما مي‌خواهم که هرگز در مرگ من گريه نکنيد....

هروقت خواستيد گريه بکنيد بر پيکر بي‌سر سرور شهيدان آقا امام حسين (ع) گريه کنيد...

از شما مي‌خواهم که خرج اضافه نکنيد....

و از تو همسر عزيزم مي‌خواهم که به خوبي، از فرزندانم مواظبت کني و اسم دخترم را مرضيه بگذار .....

ديگر عرضي ندارم به اميد پيروزي حق برکفر جهاني و آزادي قدس .....

وصيت‌نامه شهید غلامحسین لطفی