دانلود نرم افزار مجاني آيه امروز پارس قرآن:

دانلود نرم افزار آيه امروز پارس قرآن

مشخصات برنامه:
- نمايش آيات تصادفي از قرآن مجيد
- قابليت تنظيم براي نمايش زمانبندي شده آيات قرآن
- قابليت خواندن دنباله آيه مورد نظر با وصل شدن به وبسايت پارس قرآن


برنامه را مي توانيد از اينجا دانلود کنيد:
دانلود برنامه
توجه: براي اجراي اين برنامه, NET Framework. بايد در رايانه شما نصب شده باشد. در صورت موجود نبودن, برنامه از شما خواهد خواست که اول NET Framework. را نصب کنيد.