بسم رب المهدی عج

قرآن در عصر جدید


با عرض سلام
ميخواستم به چند نكته درباره قرآن در عصر جديد اشاره كنم.
براستي ايا ما از قرآن همان طور كه پيامبر اكرم(ص) سفارش فرمودند استفاده ميكنيم .

موارد استفاده از قرآن در عصر جديد:

1- استفاده از قرآن براي شركت در مسابقات قرآني.متاسفانه امروزه باب شده كه در سراسر كشور با هزينه هاي گزاف ودعوت از ميهمانان خارجي مسابقات قراني بر پا ميشه ودر نهايت جوايزي داده ميشود وتمام.

2- استفاده هاي تشريفاتي از قرآن.بسيار ديده ايم كه افراد براي بدرقه مسافر يا براي ورود به خانه جديداز قرآن استفاده ميكنند.

3- استفاده از قرآن در مراسم عروسي.همه ديده ايم كه زن وشوهر بر سر سفره عقد قرآن به دست ميگيرندوبه طور نمادين عروس به آيات قرآن نگاه ميكند.

4- استفاده در مراسم عزا داري. در خانواده ازقرآن هيچ استفاده ايي نمي شود تا اينكه يكي از اعضاي خانواده فوت كند وقرآن به روي سينه او بگذارند و.....آيا به راستي ازقرآن فقط همين استفاده هاروميتوان كرد.

در رابطه با استفاده از قرآن ايات وروايات بسياري است كه در اينجا به مواردي از آنها اشاره ميكنم.

امام علي (ع)می فرماید :

قرآن دواست . قرآن شفاست. قرآن كتابي است كه هيچ بيماري از آن بر نمي خيزد و بد ترين بيماريها بيماري دل است.

امام صادق (ع)می فرماید :

زماني ميرسد كه مردم حروف قرآن را به خوبي رعايت مكنند اما حدود آن را رعايت نميكنند.


در اين باره سخن بسيار است فقط اين را بگويم كه گاهي اوقات ماميتوانيم با عمل كردن به يك آيه از قرآن ثواب هزاران ختم قرآن را به دست آوريم.

منقول شده از یه وبلاگ ..