با سلام. دانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی هستم
موضوع پایان نامم راجع به تربیت دینی در مقطع دبیرستان است
و می خواهم تأثیر استفاده از کتاب ها و داستان های کمک آموزشی دینی را در کلاس درس دینی بسنجم.

از این رو به دنبال کتاب ها و یا داستان های دینی اخلاقی زیبا، مناسب و جذاب برای این مقطع میگردم
کتاب های بسیاری را گرفته و خوانده ام ولی هر کدام یک مشکلی دارند:
خیلی مستقیم نتیجه اخلاقی را می کوبند بر سر خواننده (طوری که گویی خواننده را کند ذهن تصور میکنند)،
یا به زبان امروز و با دغدغه ها و مسائل این دوره مرتبط نیستند (این خیلی مهم است، برای دنبال کردن و به اتمام رساندن کتاب)،
یا فقط تاریخ اسلامند و همان حکایت های اهل بیت را که همیشه میشنویم با همان گویش معمولی (نه با زبانی نو و جذاب) مطرح میکنند،
ویا اصلا با فرهنگ ما نمیخوانند (داستان های جذابی هستند اما در فرهنگ غرب)
خلاصه در این زمینه به مشکل برخوردم و پایان نامه ام متوقف به پیدا کردن کتاب شده
اگر لطف کنید و مرا راهنمایی کنید ممنون می شوم
اگر کتاب ها یا اشخاصی را می شناسید که میتوانند در این زمینه کمکم کنند ،معرفی کنید ممنون میشوم
خداوند یاورتان باشد