تعریف تحریر : ایجاد گره صوتی در حنجره .یکی از عوامل موثر در زیبایی قرائت قرآن کیفیت تحریر بر دو نوع است : تحریر کامل و شبه تحریر
تحریر کامل به گره کامل صوتی گفته می شود در این نوع تحریر اگر گره صوتی ناشی از حزن باشد به آن بکاء الصوت می گویند.
به گره ناقص صوتی شبه تحریر می گویند در این نوع تحریر می توان از لرزش اندامهای صورت به گونه ای کاملا ظریف برای افزایش کیفیت شبه تحریر استفاده کرد.کلا در قرائت قرآن بیشتر از شبه تحریر استفاده می شود .
جایگاه تحریر در کلمات :
1- تحریر بر روی حروف : از 28 حرف عربی 7 حرف تحریر پذیرند . این حروف عبارتند از :ر ع ل م ن و ی که به جهت یادگیری بهتر عبارت ”نورعلمی “ را می توانید به خاطر بسپارید. ترتیب تحریر پذیری حروف از زیاد به کم نیز چنین است : ن م ی ل و ع ر
2- تحریر بر روی صداها و کشش ها :صداهای کشیده ،مد کشش های خیشومی(اقلاب ، ادغام و اخفا)
ناگفته نماند که صداهای کوتاه ،تحریر پذیر نیستند.
برای تحریر ، تقسیم بندی دیگری هم ارایه شده :
◄ ترجیع : که به گردانیدن آواز در گلو ، یا همان چهچهه زدن -در تداول عامه- اطلاق می شود از آنجا که عده ای از علما ،این نوع تحریر را غنا می دانند،استفاده از آن توصیه نمی گردد.
◄ترعید : ارتعاش صوت و خواندن با ‌آهنگ لرزان را می گویند.
◄تطریب:به دادن مد بی جا برای مراعات آهنگ و لحن گفته می شود. به عبارت دیگر ، آهنگ دادن به کلام با تأکید و کشش بی هنگام را تطریب می گویند .
◄تحزین:حزن دادن و سوزناک و محزون خواندن است.
◄ترقیص: آهنگ دادن به کلام با بالا و پایین بردن صوت و به عبارت دیگر : آهسته ، بریده و بلند خواندن است.
یکی از اساتید ، تحریر ها را به تفکیک اساتید قرائت، چنین معرفی و دسته بندی کرده است،(به نقل از زینه القرآن) :
۱- لرزشی : استاد غلوش
۲- لغزشی: استاد مصطفی اسماعیل
۳- ضربه ای : اساتید عبدالباسط ، رفعت و منشاوی.
۴- موجی : استاد شحات انور و استاد بسیونی
http://meraj.persianblog.com