انگيزه‌تعصب جاهلي و عدم قبول حق
تفسير قرآن مقام معظم رهبري:انگيزه‌تعصب جاهلي و عدم قبول حق
يك انگيزه‌ي ديگر تعصب كور و كر است يعني اينكه گذشتگان و پدران ما اينطور گفتند من چگونه بيايم از آنچه گذشتگانم گفتند سرباز زنم؟ پس تعصب جاهلي يعني پايبندي بي‌دليل هم يك انگيزه است، كه بيشتر توده‌ي مردم وعوام مردم دچار يك چنين چيزي مي‌شدندف اما به آساني مي‌شود اين را شكست. انواع و اقسام غرورها، انواع و اقسام بهره‌منديهاي مادي و از باب مثال: آن كمپاني كه مثلاً آورنده‌ي شراب از تاكستانهاي الجزاير است در مقابل تفكر اسلامي انقلابيون الجزاير بيشتر پول خرج مي‌كند تا آن كمپاني كه پارچه توليد مي‌كند براي اينكه دكانش تخته مي‌شود. وقتي يك حكومتي سركار مي‌آيد كه با شراب مخالف است اين كمپاني كه درآمد سرشاري را از تاكستانهاي الجزاير از دست مي‌دهد خيلي طبيعي است كه با اين انقلابي كه بر اساس انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان (90 – مائده) بوقوع پيوست مخالفت خواهد كرد. بهره‌مندي ‌هاي مادي بسته شدن دكانهاي پول‌زا و درآمد زا يا انگيزه‌ي شهوت راني‌ها پيش پا افتاده به خاطر اينكه جلو شهوت راني‌هاشان گرفته شده، همه‌ي اينها با انقلاب اسلامي ما مخالفت كردند شما كه جوانهاي پاك هستيد روي مسائل آرماني بيشتر فكر كنيد. اما مخالفت يك عده آدمهاي ريش و سيبيل‌دار روپزدار، با انقلاب اسلامي براي اين است كه چرا نمي‌گذاريد ما با زنهايمان بي‌حجاب بيائيم در خيابانها يك جولاني بزنيم و برگرديم؟ كه اگر همين يك قلم را آزاد مي‌كردند به مقدار زيادي اين كذا و كذاها، دلشان از امام و از اسلام و از انقلاب اسلامي خوش مي‌شد.