وصیت نامه* معلم شهید عبدالرسول کشاورزیان*وصیت نامه* معلم شهید عبدالرسول کشاورزیان*وصیت نامه* معلم شهید عبدالرسول کشاورزیان*

وصیت نامه* معلم شهید عبدالرسول کشاورزیان*معلمی که در بیت المقدس7 شهید شدوصیت نامه* معلم شهید عبدالرسول کشاورزیان*

گوشه هایی از وصیت نامه شهید کشاورزیان


...بندگان خدا شما را به تقوی و نظم در امورات خود سفارش می کنم.
اطاعت کنید خدا را و از معاصی و گناهان اجتناب ورزید چرا که هر کس معصیت خدا و رسولش کند پس خسران آشکار دچارش خواهد شد، خسران دنیا و آخرت.
اوصیکم ایها المجاهدین و الصابرین فی الباساء والضراء باطاعه امامکم فی کل امور
ای مجاهدین و ای ملت صبور و مقاوم ایران، شما را به اطاعت از امر رهبر در همه زمینه ها سفارش می کنم. اگر می خواهید خیر دنیا و آخرت نصیبتان شود، اگر می خواهید فردای قیامت در نزد رب الارباب روسفید باشید، اگر می خواهید فردای قیامت در نزد امام حسین علیه السلام شرمنده نباشید در اطاعت نمودن از امر ولایت فقیه غفلت نکنید.
در امر جنگ و جهاد مطیع امر رهبر باشید، در اداره این مملکتی که هر کوچه و خیابانش به نام شهیدی نامگذاری شده و در هر خانه ای از خانه های شهرهایش مادر داغدیده ای در حال دعا و مناجات برای یاری اسلام می باشد، به مسئولین یاری و مساعدت نمائید.
ای ملت شریف، در خواندن کتاب آسمانی (قرآن کریم) و عمل به احکام آن کوشش نمائید و دعاها را فراموش نکنید و با ادعیه و زیارت اهل بیت عصمت و طهارت از نورانیت و حقیقت قرآن و اهل بیت بهره بگیرید و قلوب خود را و خانه قبر خود را به نور قرآن و معرفت حق تعالی و توجهات امامان عزیز منور سازید....

وصیت نامه* معلم شهید عبدالرسول کشاورزیان*