صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286

  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ


  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ  کلام الهی  اندر بیان ترجمه برخی از اخبار که اندر فضیلت قرآن آمده آن است که اول بدانی که فضیلت کتاب خدای عزَّ و جلَّ بیشتر از آن است که آن را اندر فصلی یا اندر کتابی حصر شاید کرد، و چون جمع شاید کردن فضیلت چیزی، که آن کلام خدای عزّوجلّ باشد، و سفیر آن جبرئیل علیه‏السلام باشد و رساننده آن محمد مصطفی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و علمِ اولین و آخرین اندر آن مجموع باشد؟! و بدان که رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: فضل قرآن بر دیگر سخن‏ها، چون فضل خدای است بر خلق.
  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ
 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ


  کتاب شگرف  و اندر روایتِ مرتضی علی علیه‏السلام است از مصطفی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که یاد همی کرد فتنه‏ها را که باشد؛ گفتم: راه بیرون شدن از آن فتنه چه باشد؟
  رسول گفت: کتاب خدای عزّوجلّ که اندر آن است جز آنچه از پیش شما بود، و فصل است حکمی که اندر میان شما باشد، آن است جدّی که اندر آن، هَزل نباشد. هر آن جباری که آن را بگذارد، خدای وی را بشکند، و هر که هدایت، جز از او جوید، حق تعالی او را گمراه و بی‏راه کند. آن است که هواهای مختلفان، آن را بِنَگردانند، و آن است که بسیار خوانند و علما از آن سیر نگردند، و به عجایب آن بِنَرِسند. «و چون آن بشنیدند به زبان گفتند: ما قرآنی شگرف را شنیده‏ایم» (جن، 1) هر که بدان گوید راست گوید و هر که بدان حکم کند، داد کند، و هر که دست اندر آن زند، به صراط مستقیم راه یابد.

  و نیز اندر خبر آمده است از پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنچه معنی آن است که: هر که وی را سه یکی از قرآن بدهد، سه یکی از پیغمبر داده باشند، و هر که وی را نیمی از قرآن بدهند، وی را نیمی از نبوت داده باشند، و آن‏گاه وی را گویند، روز قیامت بر خوان و بشو به هر آیتی درجَتی، تا آن‏گاه که تمام شود آنچه با وی باشد.  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ


 3. تشکرها 2


 4. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286
  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ


  تخفیف عذاب
  و نیز آمده است از پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنچه معنیش این است که: هر که قرآن از مُصحَف برخوانَد، عذاب از پدر و مادرِ وی تخفیف افتد و اگرچه مشرک بوده باشند، و هر که همه قرآن برخوانَد و پندارد که وی را نه آمرزیده‏اند، وی به کتاب خدا استهزاء کرده باشد. و حامل قرآن را اندر آن جهان، ثواب‏ها بدهند. و اگر بمیرد و وی را وامی و قرضی باشد، خدای تعالی، وامِ وی را در روز قیامت بگزارد.
  * * *
  و نیز آمده است از وی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنچه معنیش آن است که: در روز قیامت، منبرها از نور، که آن را منظوم گردانیده باشند به نور، به نزدیک هر منبری ناقه‏ای بداشته باشند از ناقه‏های بهشت، آن‏گاه منادی ندا کند که: کجااند حاملان قرآن؟ بیایید و بر نشینید بر این منبرها، بر شما بیم نه، و بر شما هیچ اندوه نه، تا چون خداوند عزّ و جلّ شمارِ بندگان بکند ایشان را بر آن ناقه‏ها بنشانند، و به عزّ و کرامت به بهشت رسانَد.

  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ 5. تشکرها 2


 6. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ


  کلام رحمان  و کسی از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سؤال کرد و گفت: یا رسول الله! ما را حدیثی بگو که ما را بدان انتفاع بُوَد. گفت: اگر خواهید عیش سُعَدا، و موت شُهدا، و رستگاری روز حشر، و سایه روز گرما، و هدایت روز ضلالتْ درس کنید قرآن را که آن است کلام رحمان، و آن است پناه و حرزی از شیطان و آن است رجحانی اندر میزان.


  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ
 7. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ

  یار و مونس همیشگی  و روایت است از پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که: قرآن چون صاحب خویش بیند روز قیامت، یعنی آن کس که قرآن آموخته باشد، آن‏گاه که گورِ وی بشکافند، بر صورت مردی سیاه چُرده وی را گویند: مرا همی دانی؟ جواب گوید: ندانم.

  گوید: من آن یار توام که تو را اندر وقت گرما تشنه همی داشتمی به روز، و تو را بی‏خواب همی داشتمی اندر شب‏ها، و هر تاجری را تجارت خویش باشد، و تو امروز، ورای همه تجارت‏ها، سریر مُلک بدهند به دست راست. دو حُلّه وی را بدهند به دست چپ، و بر سر وی نهند تاجی که آن را تاجُ الوَقار خوانند، و پدر و مادر وی را دو حُلّه اندر پوشند که قیمت آن از دنیا و اهلِ دنیا بیشتر باشد. ایشان گویند: ما را این به چه پوشانیدند؟ گویند: بدان که فرزندان شما قرآن فرا آموختند. و آنگه وی را گویند که: برخوان و بر شو اندر درجه‏ها از بهشت و غرفه‏های آن، هرچند که همی خواند قرآن به شتاب یا به ترتیل بر بالا همی شود.
  * * *
  و نیز پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: حَمَله قرآن، گرد ایشان ایستاده باشد رحمت خدا، و اندر پوشیده باشند ایشان را نور خدای، و بیاموخته باشد ایشان را کلام خدای، هر که با ایشان دشمنی کند، دشمنی با خدای تعالی کرده باشد، و هر که با ایشان دوستی کرده باشد، دوستی کرده باشد با خدای عزّ و جلّ. و گوید خدای عزّوجلّ: یا حَمَلَةَ الکِتاب خویشتن را دوست گردانید نزد خدای، به توقیر و ترتیل خواندن کتاب خدای عزّ و جلّ دوستی شما بیفزاید، و شما را به خلقِ خویش دوست گردانَد، و دفع کند از خواننده قرآن بلای آخرت و رفع کند از شنونده قرآن بدی‏های دنیا و بلاهای آخرت، و بدهند شنونده آیتی را از کتاب خدای تعالی، آن چیز که بهتر باشد از کوه زر، و بهتر از هر چیزی که از عرش تا زمین زیرین باشد.
  و بزرگی گفت: علمِ قرآن، قوی علمی است، نیاموزد آن را مگر کسی که قوی باشد از مردمان.
  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ 8. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ


  حکایتی در این باب


  گروهی آمدند به نزدیک فُضَیل بن عیّاض و گفتند: چیزی از کلام خویش بر ما املا کن. گفت: کتاب خدای عزّوجلّ ضایع کردید و کلامِ فُضَیل همی جویید. و اگر شما از کتاب خدای تعالی پرداخته گردید، بیابید اندر آن، شفای همه آنچه را که می‏خواهید. گفتند: ما قرآن آموختیم. گفت: اندر تعلیم قرآن مشغول گردید تا عمرهای شما و عمرهای اولاد شما دراز گردد. گفتند: چگونه؟ گفت: آنکه قرآن بیاموزانید، تا بدانند اِعراب آن و محکم و متشابه آن، و حلال و حرام آن، و ناسخ و منسوخ آن. چون آن بدانید، مشغول گردید به آن [به‏جای] کلام فضیل. آن‏گاه گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، ای مردم! از سوی پروردگارتان پندی برای شما و شفابخشِ دل‏ها و رهنمود و رحمتی برای مؤمنان آمده است. (یونس، 57)
  ابوالمظفّر اسفراینی

  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ 9. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۷
  نوشته
  10,035
  مورد تشکر
  25,822 پست
  حضور
  17 روز 15 ساعت 5 دقیقه
  دریافت
  6
  آپلود
  0
  گالری
  2  خداوند نیکوترین سخن را فرو فرستاد، کتابی که [آیات آن از نظر زیبایی و عمیق بودن محتوا] همانند یکدیگر بوده و هر یک دیگری را تشریح میکند؛ آنان که از پروردگارشان میترسند پوست بدنشان از (شنیدن آیات) آن جمع میشود، سپس پوستها و دل هایشان با یاد خدا نرم میشود.این هدایت الهی است که هرکس را بخواهد با آن راهنمایی میکند؛ و هرکس را خداوند دستگیری نکند، راهنمایی برای او نخواهد بود.
  (سوره مبارکه زمر، آیه 23)  یَا إِلَهِی وَ سَیِّدِی وَ مَوْلاَیَ وَ رَبِّی صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِکَ فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِکَ  اگه مي خواي اهل آسمون بهت رحم كنن به اهل زمين رحم كن


 10. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت دي ۱۳۹۲
  نوشته
  4,100
  مورد تشکر
  13,034 پست
  حضور
  41 روز 19 ساعت 20 دقیقه
  دریافت
  71
  آپلود
  0
  گالری
  171  امیرمؤمنان علی(ع) در وصف و بیان فضیلت قرآن فرمود:

  قرآن ظاهری زیبا و باطنی عمیق دارد و شگفتی هایش فانی نگردد و تازگی هایش کاستی نپذیرد و تاریکی ها جز به نور آن روشنی نگیرد.۱

  همان حضرت در فرازی دیگر از نهج البلاغه می فرماید:
  بر شما باد کتاب خدا که ریسمان محکم و نور آشکار است، درمانی است سود دهنده و تشنگی را فرو نشاننده، چنگ زننده را نگه دارد و در آویزنده را نجات بخشد، نه منحرف شود تا هدایتش کنند و نه به باطل گراید تا آن را برگردانند، کهنه نگردد، نه از خواندن و نه از شنیدن بسیار. آن که از روی قرآن سخن گوید راست گوید و آن که بدان رفتار کند از دیگران پیش افتد.۲

  در فرازی دیگر می فرماید:
  قرآن امر کننده و نهی کننده است، گویا و خموش است. حجت خداوند بر خلق است و از ایشان پیمان گرفته تا به آن عمل کنند و آنها را در گرو قرآن نهاد. نور خود را با قرآن تمام نمود و دین خود را کامل کرد.
  جان رسول الله را آن گاه ستاند که از رساندن احکامی که موجب رستگاری آفریدگان است فارغ گشت.۳

  منبع:
  ۱- نهج البلاغه،خ۱۸.
  ۲- همان،خ۱۵۶.
  ۳-همان،۱۸۳. 11. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت دي ۱۳۹۲
  نوشته
  4,100
  مورد تشکر
  13,034 پست
  حضور
  41 روز 19 ساعت 20 دقیقه
  دریافت
  71
  آپلود
  0
  گالری
  171  در هر جا و مكانی ـ به جز اماكنی كه قرائت قرآن در آنها سبب توهین به قرآن گردد ـ می‎توان قرآن تلاوت كرد و از نظر اسلام مانعی ندارد. در میان اماكن دو مكان برای تلاوت قرآن شرافت بیشتری دارد: خانه و مسجد. این مطلب را از روایاتی كه در این زمینه وارد شده است می‎توان فهمید. خصوصاً در فضیلت تلاوت قران در منازل تأكید زیادی شده است و برای آن فواید شگفت‎آوری را ترسیم كرده‎اند.
  فضیلت تلاوت در خانه

  پیامبر عظیم الشّأن اسلام در این زمینه می‎فرماید:خانه‎های خود را با تلاوت قرآن نورانی كنید، و آنها را گورستان نسازید، همان‎گونه كه یهود و نصارا چنین كردند (زیرا فقط در معابد نماز خوانده) و خانه‎های خویش را از عبادت تهی ساختند. هر خانه‎ای كه در آن قرآن زیاد تلاوت شود، خیر و بركت آن افزون می‎گردد و اهل آن در وسعت قرار می‎گیرند و آن خانه برای اهل آسمان نورافشانی می‎كند، آن گونه كه ستارگان آسمان برای اهل دنیا نور می‎دهند.[1]از كلام حضرت چنین استفاده می‎شود: منازلی كه در آنها قرآن خوانده نمی‎شود مانند گورستان، تاریك و ظلمانی است.كسی كه اهل قرآن نیست و با آن انس ندارد دل مُرده است و خانه او گورستان است. بنابراین همه مسلمانان این گفتار پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ را آویزه گوش كنند و خانه‎ها را با ترك تلاوت قرآن تاریك نكنند. بلكه خانه‎ها را با تلاوت آن روشن بسازند. خود و خانواده، كوچه و محل زندگی را هم نورانی كنند.حضرت می‎فرماید: این نورانیت به زمین و زمینیان محدود نمی‎شود بلكه اهل آسمان هم از نورافشانی چنین خانه‎ای بهره می‎برند. همان‎طور كه ستاره‎های آسمان برای ساكنان زمین چشمگیر است، خانه‎ای كه در آن قرآن تلاوت می‎شود برای اهل آسمانها چشمگیر است و آنها هم از مراكز تلاوت قرآن نور می‎گیرند.خانه‎ای كه صدای قرآن اهل آن، از كوچك و بزرگ، طنین‎انداز است، دنیایشان نیز آباد است. خیر و بركت آن زیاد است و رزق و روزی آن خانه فزونی می‎یابد. شایسته است در خانه‎هایی كه اتاقهای متعدّد دارد یك اتاق برای نماز، دعا و قرآن خواندن اختصاص یابد. و خانواده‎هایی كه كمبود جا دارند، مكان مشخصی را برای قرائت قرآن و سایر عبادات در نظر گیرند، زیرا شرافت چنین مكان‎هایی موجب استجابت دعا خواهد شد.

  ویرایش توسط کیمیای محبت : ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ در ساعت ۱۰:۱۳

 12. تشکر


 13. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت دي ۱۳۹۲
  نوشته
  4,100
  مورد تشکر
  13,034 پست
  حضور
  41 روز 19 ساعت 20 دقیقه
  دریافت
  71
  آپلود
  0
  گالری
  171  دلایل فضیلت تلاوت در خانه

  ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥ

  1. دوری از ریا: عبادت در خلوت، بدور از تظاهر و خودنمایی است و معمولاً با اخلاص همراه است. به این جهت كمتر آلوده به ریا می‎شود. از این رو كسی كه ترسی از ریا و وسوسه‎های شیطانی دارد. بهتر است قرآن را در خلوت و خانه تلاوت كند.
  2. تأثیر در فرزندان: تلاوت قرآن در خانه‎ها در سایر افراد خانواده اثر دارد. پدر و مادری كه خواندن قرآن جزو برنامه زندگیشان باشد، فرزندانشان هم به فراگیری و خواندن قرآن علاقمند می‎شوند. حتی فراتر از خانه، در همسایگان نیز تأثیر زیادی دارد.
  3. اثر اجتماعی آن: اگر صدای قرآن در همه یا اكثر خانه‎ها طنین‎انداز شود و صبح و شام صدای روح‎نواز آن از هر كوی و برزن شنیده شود، در قلب انسانهای مشتاق اثر می‎گذارد، روح و روانها را منقلب می‎كند و زمینه‎ساز حضور قرآن در عرصه اجتماعی می‎شود. آنگاه انسانها به خود آمده، قرآن را برنامه زندگی خود قرار می‎دهند و كاستیهای خود را با آن برطرف می‎سازند و قرآن در جامعه تجسّم عینی می‎یابد.


  ویرایش توسط کیمیای محبت : ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ در ساعت ۱۰:۱۶

 14. تشکر


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود