جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: دانلود پس زمینه با قابلیت نمایش ساعت ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ *ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷرعی* برای موبایل

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۸۸
  نوشته
  6,035
  مورد تشکر
  19,872 پست
  حضور
  119 روز 15 ساعت 24 دقیقه
  دریافت
  47
  آپلود
  19
  گالری
  72

  دانلود پس زمینه با قابلیت نمایش ساعت ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ *ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷرعی* برای موبایل
  دانلود پس زمینه با قابلیت نمایش ساعت ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ *ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷرعی* برای موبایل  هم اکنون این تقویم، اوقات شرعی شهرهای :
  اراک،اردبیل،ارومیه،اصفهان ،اهواز،ایلام،بجنورد،بندرع باس،بیرجند،بوشهر،تبریز،ته ران،خرم آباد، رشت،زاهدان،زنجان،ساری،سمن ان،سنندج،شهرکرد،شیراز،قزو ین،قم،کرج،کرمان،کرمانشاه
  گرگان،مشهد،یزد،همدان و یاسوج را دارا می باشد.

  توضیحات تکمیلی :

  ﺍﯾﻦ فایل باﻓﺮﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ و ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ساعت ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ، ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻫﻔﺘﻪ، ﻭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ مشهد تهران اصفهان تبريز شيراز قم كرمان سنندج زاهدان يزد و اروميه ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺳﺖ.

  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺶ، ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد:

  1- ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ
  2-ﺭﺍﻩ ساده تر، ﮐﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼﮐﻨﯿﺪ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﮐﺪ1 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻋﺪﺩ1 ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻋﺪﺩ0 ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻗﻢ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻼ ﯾﺰﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ (01) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﺪﺩ0 ﻭ ﺑﻌﺪ1 ﺭﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﮐﺪ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮ ﮐﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﺪ.
  در ضمن خود فایل دارای بخش راهنمایی است
  نکته
  جالب توجه دیگر اینکه ،ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  منبع :www.mobilestan.net

  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده


 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۸۸
  نوشته
  6,035
  مورد تشکر
  19,872 پست
  حضور
  119 روز 15 ساعت 24 دقیقه
  دریافت
  47
  آپلود
  19
  گالری
  72  با سلام و عرض ادب
  نسخه سال 91 تقویم فوق قابل اجرا در موبایل و رایانه
  *البته در گوشیهایی اجرا میشه که فایلهای فلش رو اجرا می کنن
  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮔﻮﺷﯽ و کامپیوتر ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
  منبع : www.arash98.com
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده


 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۹۱
  نوشته
  1
  مورد تشکر
  1 پست
  حضور
  47 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  سلام، دستت بي بلا- بري كربلا


 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  656
  مورد تشکر
  1,292 پست
  حضور
  5 ساعت 23 دقیقه
  دریافت
  95
  آپلود
  0
  گالری
  160  سلام
  خدا خيرتون بده
  عاليه

  .:: حضرت علي عليه السلام ::.


  خدايا، مرا همين عـزت بـس كه بنـده تو باشم و همـين فخر مرا بس كه تو پـروردگـار من باشي تو چـناني كه من دوسـت مــيدارم ، پـس مرانـيز چـنان گــردان كه تو دوسـت مـيــداري


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود