به نام خدا
دوستان به نظر شما بهترین ترجمه چه خصوصیاتی داره و بین ترجمه های موجود کدومش از همه بهتره؟