سلب قدرت تشخیص دلیل بر جبر نیست (تفسیر آیه 7 سوره بقره)خَتَمَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِهِم وَ عَلَی سَمعِهِم وَ عَلَی اَبصَارِهِم غِشَاوَة وَ لَهُم عَذَابٌ عَظِیم {7}


خدابردلهاوگوشهای آنان مهرنهاد,وبرچشمهای آنها پرده افکنده شده,و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.اشاره ی خداوند به موضوع عدم تشخیص حق از باطل در این آیه ی شریفه

تفسير آيه هفتم سوره ي بقره از تفسیر نمونه ایت الله مکارم شیرازی

آنها چنان در کفر و عناد فرورفته اند که حس تشخیص را از دست داده اند

به همین دلیل نتیجه ی کارشان این شده است که (برای آنها عذاب بزرگی است)(ولَهُم عَذَابُ عَظیم).
به این ترتیب چشمی که پرهیزگاران با آن آیات خدارا می دیدند،وگوشی که سخنان حق را یا آن می شنیدند، و قلبی که حقایق را بوسیله ان درک می کردند در اینها از کار افتاده است،عقل و چشم و گوش دارند،ولی قدرت درک و دید و شنوائی ندارند! چرا اعمال زشتشان و لجاجت و عنادشان پرده ای شده است در برابر این ابزار شناخت.(چوب خداست بر گمراهی این جماعت)

مسلما انسان تا به این مرحله نرسیده باشد قابل هدایت است، هر چند گمراه باشد، اما به هنگامی که حس تشخیص را بر اثر اعمال زشت خود از دست داد دیگر راه نجاتی برای او نیست، چرا که ابزار شناخت را ندارد و طبیعی است که عذاب عظیم در انتظار او باشد.

نکته ها:

1.آیا سلب قدرت تشخیص،(چوب خدا) دلیل بر جبر نیست؟

-نخستین سوالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر طبق آیه ی فوق خداوند بر دلها و گوشهای این گروه مهر نهاده، و بر چشمهاشان پرده افکنده، آنها مجبورند در کفر باقی بمانند، آیا جبر نیست؟ شبیه این آیه در موارد دیگری از قرآن نیز به چشم می خورد، با اینحال مجازات آنها چه معنی دارد؟


پاسخ این سئوال را خود قرآن داده است و آن اینکه : اصرار و لجاجت آنها در برابر حق و ادامه به ظلم و بیدادگری و کفر سبب می شود که پرده ای بر حس تشخیص آنها بیفتد، در سوره نساء آیه 155 می خوانیم

کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار
(اینگونه خداوند مهر می نهد بر هر قلب متکبر ستمکار)!

ملاحظه می کنید که سلب حس تشخیص و از کار افتادن ابزار شناخت در آدمی در این آیات معلول عللی شمرده شده است،کفر،تکبر،ستم،پیروی هوسهای سرکش لجاجت و سرسختی در برابر حق،در واقع این حالت عکس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است نه چیز دیگر.

اصولا این امر طبیعی است که اگر انسان به کار خلاف و غلطی ادامه دهد تدریجا با آن انس می گیرد، نخست یک (حالت ) است،بعدا یک (عادت)میشود،سپس مبدل به یک (ملکه) می گردد و جزءبافت جان انسان می شود،

گاه کارش به جائی می رسد که بازگشت بر او ممکن نیست،اما چون خود آگاهانه این راه را انتخاب کرده است مسئول تمام عواقب آن می باشد بی آنکه جبر لازم اید،درست همانند کسی که آگاهانه با وسیله ای چشم و گوش خود راکور وکر می کند تا چیزی را نبیند و نشنود.
واگر هم می بینیم اینها به خدا نسبت داده شده است به خاطر آنست که خداوند این خاصیت را در اینگونه اعمال نهاده است


اين حقيقت در زندگي روزمره خود نيز آزموده ايم,افرادي هستند که عمل خلافي راشروع مي کنند,درآغاز خودشان معترفند که صددرصد خلافکاروگنهکارند
به همين دليل از کار خود ناراحتند,ولي کم کم که با آن انس گرفتند اين ناراحتي از بين مي رود,و در مراحل بالاتر گاهي کارشان به جائي مي رسد
که نه تنها ناراحت نيستند بلکه خوشحالند و آن را وظيفه ي انساني و يا وظيفه ي ديني خود مي شمرند!

در حالات (حجاج بن یوسف) آن ابر جنایتکار روزگار می خوانیم که برای توجیه جنایات هولناکش می گفت:این مردم گنهکارند من باید بر آنها مسلط باشم و به آنها ستم کنم، چرا که مستحقند، گوئی اینهمه قتل و خونریزی و جنایت را ماموریتی از سوی خدا برای خود می پنداشت!

و نیز می گویند یکی از سپاهیان چنگیز در یکی از شهر های مرزی ایران سخنرانی کرد و گفت:
مگر نمی گویید که خداوند عذاب بر گنهکاران نازل می کند ما همان عذاب هستیم پس مقاومت نکنید!.

در سوره ی (مطفقین) آیه ی 14 می خوانیم : کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون

چنین نیست، اعمال زشت آنها زنگار و لایه بر قلب آنها افکنده است


و مهم آنست که انسان مراقب باشد اگر خدای ناکرده گناهی از او سر زده در فاصله ی نزدیک آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید،مبادا به صورت رنگ ثابتی برای قلب درآید و بر آن مهر نهد.سلب قدرت تشخیص دلیل بر جبر نیست (تفسیر آیه 7 سوره بقره)