سازگاری مرورگرها

همانطور كه می‌دانید ، تمام مرورگرها مثل هم كار نمی‌كنند. دو مرورگر پرطرفدار Internet Explorer و Nestscape Navigator ، از قابلیت‌های متفاوتی پشتیبانی می‌كنند. برای اینكه سایت شما بدون اشكال باشد، گزینه‌های مربوط به سازگاری را تنظیم كنید.
Page Options را باز كنید
سایت مورد نظر را باز كنید و از منوی Tools ، گزینه Page Options را باز كنید.

روی برگه Compatibility كلیك كنید
در كادر محاوره‌ای Page Options ، روی برگه Compatibility كلیك كنید.

انتخاب مرورگر
لیست Browsers را باز كنید و گزینه Both Internet Explorer and Navigator را انتخاب كنید. به این صورت فقط قابلیت‌هایی كه در هر دو مرورگر كار می‌كنند در هنگام طراحی در Frontpage ، موجودند. همچنین می‌توانید TV Microsoft web را انتخاب كنید كه قابلیت‌های محدودتری دارد.

انتخاب نسخه مرورگر
فقط جدیدترین مرورگرها از برخی از قابلیت‌های Frontpage (مانند فریم‌های داخلی برای نمایش دادن یك صفحه داخل صفحه دیگر) پشتیبانی می‌كنند. لیست Browser Versions را باز كنید و گزینه browers and later 5.0 را انتخاب كنید.
روی Ok كلیك كنید تا تغییرات ذخیره شوند و كادر محاوره‌ای Page Options بسته شود. یك صفحه باز كنید و از منویInsert گزینه Web Componet را انتخاب كنید. از لیست Component type ، گزینه Dynamic Effects را انتخاب كنید. توجه كنید كه در لیست Choose an effect گزینه Marquee غیرفعال است زیرا نوشته‌های متحرك در Netscape Navigator كار نمی‌كنند.

* توجه*
سازگاری
اطمینان از اینكه سایت شما در IE و Netscape Navigator بدرستی كار می‌كند تضمین می‌كند كه تعداد بازدیدكنندگان بیشتری صفحات شما را به همان صورتی كه طراحی كردید مشاهده خواهند كرد. با این حال، مرورگرهای دیگری هم وجود دارند از جمله مرورگر Opera و چند مرورگر دیگر برای كامپیوترهای شخصی و كامپیوترهای قابل حمل. بازدیدكنندگان، صفحات را در سیستم عامل‌های مختلف و با درجه تفكیك متفاوت مشاهده می‌كنند .همیشه صفحات خود را با مرورگرهای مختلف و نسخه‌های مختلف مشاهده كنید.