از خط كوفي اوليه تا خط كوفي جمكران و خط سبحان
(خوشنويسي و كتابت قرآن)

همزمان با برگزاري جلسه نقد و بررسي كتاب سنگ نوشته هاي خط كوفي تاليف سيد محمدوحيدموسوي جزايري با حضور صاحب نظران هنر خارجي و داخلي كشور ، بررسي زيبايي شناختي خط سبحان و خط جمكران توسط پروفسوررينگن برگ در تهران صورت گرفت.

از خط كوفي اوليه تا خط كوفي جمكران و خط سبحان (بررسي شيوه هاي جديد رسم الخط)
به گفته اين خبرگزاري جلسه نقد و بررسي كتاب سنگ نوشته هاي خط كوفي تاليف سيد محمد وحيد موسوي جزايري با حضور استادان و صاحب نظران خوشنويسي وزيباشناسي هنري از جمله پروفسور پاتريك رينگن برگ ، استاد بهرام كلهرنيا ، دكتر حميد رضا خليچ خاني محقق و استاد دانشگاه، استاد سبحان مهرداد محمدپور محقق وخالق خط سبحان ، استاد غلامحسين الطافي خوشنويس نوگراي كشورو ديگر استادان هنر در سراي اهل قلم تهران برگزار شد.
اساتيد حاضر در اين مراسم به نحوه آماده سازي و پژوهش صورت گرفته و مطالب موجود در تاليف اين كتاب پرداختند و با ارزش و مثبت بودن اين پژوهش را اعلام و از زحمات گردآورندگان تقدير و تشكر نمودند.
در بخش پرسش و پاسخ استاد غلامحسين الطافي نياز به آموزش خط كوفي در انجمن هاي خوشنويسي كشور را خواستار شد كه در ادامه سخنان وي استاد سبحان مهرداد محمدپور به ضرورت تدريس و دارا بودن ظرفيت هاي آموزش خطوط اوليه و معاصر از جمله خط كوفي در انجمن خوشنويسان اشاره نموده و طبق سندي معتبر مثالي را در اين خصوص بيان نمود كه بدين شرح است، : شيوه ابداعي خط جمكران كه از خانواده خط كوفي مي باشد ، در پژوهش و ورك شاپي بين المللي بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم طبق اعلام روابط عمومي و ارزيابي اين نمايشگاه ، موفق به آموزش و انتقال اين شيوه به صورت مقدماتي و پيشرفته به 1700 نفر در طول اين نمايشگاه شده است كه نتيجه اي آشكاري در خصوص ضرورت شيوه هاي متنوع در انجمن هاي خوشنويسي كشور را بيان مي كند كه نيازبه بررسي توسط بزرگان اين عرصه را خواستاريم تا شاهد شيوه هاي متعدد كتابت قرآن در عصر حاضر باشيم.
پروفسور پاتريك رينگن برگ دكتراي الهيات و زيبا شناسي از كشور لوزان سوييس در نشستي جداگانه در ادامه مراسم خطوط خوشنويسي سبحان را كه از خطوط چهارده گانه ابداعي ،سبحان مهرداد محمدپور مي باشد را مورد بررسي زيبايي شناختي بصري قرار داد و افزود : هر شيوه از خطوط سبحان و نقاشي خط هوالجميل با توجه به انواع آن حركت و ريتم خاصي همانند موسيقي را دارا و در تعاريف كاربردي و هنري بودن ، اين خطوط از زيبايي بصري قابل توجه و منظمي برخوردار است كه نوعي نظم پايدار در اين هنرجديد را نشان مي دهد.
گفتني است سبحان مهرداد محمدپور نابغه ي خوشنويسي كشور با داشتن كمتر از 23 سال سن ركوردار ابداع در خوشنويسي اسلامي است كه بمنظور آكادميك شدن رشته ي دانشگاهي خوشنويسي طي سال هايي متوالي چندين مقاله را به مراكز آموزش عالي كشور ارائه نموده كه در خصوص كمپوزوسيون تخصصي حروف خوشنويسي اسلامي از فعالترين خوشنويسان نوگراي اسلامي بشمار مي آيد. از شيوه هاي ابداعي محمدپور مي توان به خط سبحان ، خط جمكران و دوازده شيوه خطي و پنج شيوه نوين نقاشي خط اشاره نمود كه حاصل تلاش هاي چندين ساله محمدپور در راستاي تحول و ارتقاء شيوه هاي خطي كتابت قرآن و توليد آثار خوشنويسي قرآني در جهان اسلام بوده است.پايان خبر/