☼☼☼آواهای انتظار مهدوی برای همراه اول☼☼☼

1- مشترکین به منظور خرید آهنگ از همراه اول (با قیمت هر آهنگ ماهیانه 5000 ریال (می توانند «کد آهنگ «مورد نظر را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمايند.برای مثال: ارسال کد آهنگ 20069 به شماره 8989

2- مشترکین درصورت تمایل به تغییرآهنگ می توانند «کد آهنگ جدید» را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
به طور مثال : ارسال کد آهنگ 30058 را به شماره 8989


3- مشترکین درصورت عدم تمایل به استفاده از سرویس می توانند عدد 5 را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.


☼☼☼آواهای انتظار مهدوی برای همراه اول☼☼☼


30396 یا مولاعلی رستمیان
30244
یا لیتنی کنا معکمحمود کریمی
30511 یا بن الحسن مولا گروه نورالهدی

30510 گل هستیگروه نورالهدی
30588
گل نرگس2رضا هلالی
30589
گل نرگس1رضا هلالی
30349
گل نرگس سعید پور سعید
30247
وارث اعطیناسلحشور
30644
و پیامی در راهحسین بهروزی نیا
30649
و اینک نور حسین بهروزی نیا
30232
نورخورشیدفرمان فتحعلیان
30174
نورخداعلیرضا افتخاری
10185
ندیدمت این غصه کم نیست آقا کریمی
30216
ناجیمحمد اصفهانی
30395
مولاعلیرضا افتخاری
30529 موعودحمید رضا گلشن
10199
من نمردم که تو تنهاییکریمی
30259
من الذی ایطمنی داود سرداری
30299
مسلمانان به پاخیزید اقتباسی
30282 مست رخ یارمسیب سرخی
30075
مرو قرار حیدر کریمی
30585
ماه شب من کجاییعباس آزاد
10206
لک لبیک بنی فاطمه
30370
قرن اسلامهمراه اول
30506
قاصد غروب جمعهعلیرضا بیات
30517
فرازی از ندای آل یاسینمحسن فرهمند آزاد
10180
غضب نگاهش حیدریهکریمی
30526
عطر نرگس 1 علی لهراسبی
30670
عطر نرگس 2علی لهراسبی
30534
عصر حضور محمد حشمتی
30078
عشق یعنی 1کریمی
30077
عشق یعنی 2 کریمی
30401
عشق مولا منصورعلی صفایی
30512
عزیز فاطمهگروه نورالهدی
30527
صاحب الزمان عجگروه همسرایی لیله القدر
30518
شاید این جمعه بیاید محمدرضا آقاسی
30684
شاه جهانعلیرضا عصار
30587
سیدی مولا یابن الحسن رضا هلالی


☼☼☼آواهای انتظار مهدوی برای همراه اول☼☼☼