صفحه 1 از 3 123 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مدعیان دروغین ارتباط با امام عصر و ائمه(ساده نباشید)

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مدعیان دروغین ارتباط با امام عصر و ائمه(ساده نباشید)
  گزارش ويدئويي در مورد مدعیان دروغین مسائل مذهبي

  قسمت اول | قسمت دوم

 2. تشکر


 3. #2
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  اظهاروجود مدعيان دروغين امام زمان(عج)/گوساله هاي سامري قرن بيست ويكم


  “مشكلاتتان حل مي شود، كنكورقبول مي شويد، راه رستگاري ما هستيم و....”. تمام اين ها قسمتي ازادعاهاي مدعيان دروغين امام زمان(عج) است. افرادي كه ادعا هايشان انسان را به خنده مي اندازد ،ولي افرادي حاضرمي شوند به راحتي ادعاي آنها را بپذيرند ودرنهايت دچارمشكلات وصدمات روحي ،جسمي ومالي شوند. ولي به واقع تا كي زنجيره اظهاروجود مدعيان دروغين امام زمان(عج) ادامه پيدا خواهد كرد.
  شما دوست داريد يكسال به صورت پيوسته ومداوم درس بخوانيد ويا با يك راه ميان بربه دانشگاه ورشته دلخواهتان دست پيدا كنيد. شايد اگرخود من هم به جاي گيرنده اين پيامك بودم ته دلم مي لرزيد كه شايد واقعا راه بهتري هم ازدرس خواندن وكنكور دادن براي رسيدن به صندلي يكي ازدانشگاه هاي معروف تهران وجود داشته باشد. به خصوص اگرامضاي جعلي بعضي ازمراجع بلند پايه درتصديق اين روش را مي ديدم احتمالاسراغ جوركردن پول آن هم مي رفتم. سال پيش كه چنين اطلاعيه اي دربعضي از نقاط شهرك غرب تهران توزيع شد، درپايان آن سخنان برخي ازعلما وشخصيت هاي مطرح ديني درتائيد عملكرد يك دعانويس به نام «ش.ق» به عنوان دعانويس كارآزموده وبا تجربه منتشرشد. همان موقع دل بعضي ها لرزيد وگول اطلاعيه قلابي را خوردند. درواقع اين يكي ازشيرين كاري هاي متعدد مدعيان دروغين حضرت امام زمان (عج) است كه طي اين چند ساله بسياري ازآنها با ادعاي ارتباط با ائمه معصومين دست به كلاه برداري وسوء استفاده هاي وسيع مالي زده اند كه حتي شنيدن آنها براي يك انسان عاقل خنده داربه نظرمي آيد. شايد رديف كردن بعضي ازاين ادعاها باعث بازشدن گوش كساني شود كه دل به اين ادعاهاي دروغين مي بندند وگول اين افراد را مي خورند.
  مدعيان دسته اول:توجه ويژه به مجالس زنان
  اكثرمدعيان دروغين صاحب الزمان(عج) همواره توجه ويژه اي به قشرزنان دارند وبه نظرمي آيد دراكثرمواقع نيزدربرآورده كردن اهداف خود نيزموفق بوده اند. فردي به نام «ف.م» كه دريكي ازروستاهاي شهري درنزديكي تهران سكونت دارد مدعي ملاقات با ائمه اطهارشده وبا طرح اين ادعا توانسته گروهي اززنان والبته مردان ساده لوح را به دورخود جمع كند. اين فرد با حضوردرمحافل زنانه وطرح ادعاي خود اززنان مي خواهد تا به سمتي كه اونشان مي دهد ومدعي است يكي ازائمه درآنجا حضوردارد، سلام كنند. اوبا طرح اين ادعا كه بسياري ازامام زادگان را درعالم رويا مي بيند ازمردم مي خواهد براي ساخت آن امامزادگان به اوپول پرداخت كنند وبا ادعاهاي خود مبالغ هنگفتي را هم جمع آوري كرده است كه تا به حال مشخص نيست با آنها چه كرده است. ازطرفي به نظرمي آيد كه اين كاردرخانواده اين فرد نيزموروثي است. چرا كه مادربزرگ وي نيزدرزمان حيات اوادعاهاي مشابهي را مطرح كرده است. به گزارش برنا، دربرخي ازمواقع هم اين مدعيان، خود به سراغ طعمه ها مي روند. به عنوان مثال فردي به نام «ح.ر» ساكن شهريار، چندي پيش دراطراف شهرستان ورامين جلساتي تشكيل داده ودراين جلسات فقط ازدختران جواني كه تا22 سال سن داشته باشند را دعوت مي كرد. وي درجلساتش ادعا كرده كه يكي ازياران حضرت حجت(عج) است وبه همين وسيله عده اي ازجوانان را مريد خود كرده بود اما خوشبختانه دادگاه قرچك ورامين وي را دستگيروجلسات اورا نيزتعطيل كرده است. اما اكثرمواقع، آخركاربه خوبي وخوشي تمام نمي شود وزماني پاي مراجع انتظامي وقضائي به ميان مي آيد كه كاربه روابط غيراخلاقي ونامشروع كشيده شود.
  مدعيان دسته دوم : عمرپانصد ساله مي دهيم
  دسته دوم ازمدعيان دروغين امام زمان افرادي هستند كه ادعاهاي عجيب وغريبي ارائه مي كنند. اين دسته اغلب ازنقاط ضعف عاطفي ،رواني ،اجتماعي واقتصادي مردم استفاده مي كنند. به عنوان مثال شخصي به نام«ع.ر» با ارسال نمابري به برخي از مراكزدولتي وخصوصي مدعي شده است كه به رازطول عمرپانصد ساله دست يافته است. وي درنمابرخود با طرح اين ادعا كه نيروها و قابليت هاي فوق تصور دراختيارقدرت هاي بزرگ دنيا بوده واوبا آنان درارتباط است مدعي شده كه درازاي دريافت هزينه هاي مربوطه رازطول عمررا فاش مي كند. هزينه هاي فهميدن اين راز، سربه ميلياردها تومان گذاشته واين درحالي است كه نمابرمربوطه ازنظراملايي ودستوري داراي غلط هاي بسيارفاحش است ونشان ازبي سوادي اين فرد دارد. درموردي ديگرنيز يك زن با هويت نامشخص با توزيع شماره تلفن همراه خود دربعضي ازمحلات جنوبي تهران ادعا مي كند كه براي بيماران روحي وافرادي كه با مشكلاتي مواجه شده اند، انرژي مثبت ارسال مي كند وشماره تلفن وي دست به دست درمحلات مختلف تهران مي چرخد. وي ادعا مي كند عضوگروهي است كه ازسوي خداوند به مردم انرژي مثبت اعطا مي كند. درموردي ديگر فردي به نام «الف» با حضوردرمزارشهدا وبا برقراري ارتباط عاطفي با برخي ازنزديكان شهدا ادعاي ارتباط با ارواح شهدا و گفتگوبا آنان را هم درعالم رويا را مطرح مي كند. اين فرد ازآنان مي خواهد تا نزورات وصدقات را به وي بدهند تا وي درميان فقيران توزيع كند. اين درحالي است كه وي با ظاهري آراسته ترازگذشته اقدام به چنين كاري مي كند ومشخص است كه چه به سرنذوراتي كه قراربود دربين مردم فقيرپخش شود، آمده است. تمام اينها نمونه اي ازسوء استفاده اين افراد ازخلاء هاي مختلف زندگي مردم است كه به انحاء مختلف ازدرآمد مردم براي پركردن جيب هاي خود استفاده مي كنند.
  مدعيان دسته سوم: فرقه هاي انحرافي
  اين دسته ازمدعيان دروغين بهمراتبخطرناك ترازساير مدعيان هستند چرا كه آنها علاوه برسوء استفاده ازمريدان خود باعث بدعت ها و انحرافات خطرناك دردين مي شوند كه زمينه را براي بدبيني به عقايد ديني به خصوص دربين جوانان فراهم مي آورند. اين فرقه ها به طورمعمول با ايجاد يك هاله مقدس به دوررهبرفرقه وبرگزيده شدن اين شخص ازطرف امام زمان(عج) به سوء استفاده هاي مختلف ازاعضاي خود وحتي تحقيرآنها اقدام مي كنند. به عنوان مثال رئيس يكي ازفرقه هاي انحرافي درجلسه هفتگي خود دريكي ازشهرهاي توابع استان تهران ودرجمع مريدان خود گفت: “شما احمق هستيد شما نمي فهميد، من فقط مي فهمم ما بايد رب خود را بشناسيم. چوپان رب گوسفندان است وراه را نشان مي دهد. من هم چوپان شما هستم من علم، اخلاق وعرفان مي ريزم دردل شما پس من رب شما هستم شما بايد رب خودتان را بشناسيد من حاضرم دريك ميدان جلوي چشم همه درآتش بروم وازآن طرف بيرون بيايم ويا وسط آتش مي نشينم وهركه مي تواند درآتش بنشيند وتمام نهادهاي اطلاعاتي امنيتي هم با من هستند ازهيچ چيزنترسيد.”
  اعضاي اين فرقه با طرح شبهات ومطالب اغراق آميزطرفداران بيشتري را جمع مي كنند وازشركت كنندگان درجلسات خود مي خواهند كه رهبراين فرقه را راه نجات موجودات بدانند. اين فرقه ها معمولابراي جذب جوانان ازكمك هاي مالي ومعنوي وحتي ازروش هاي عجيب وخلاف قانون استفاده مي كنند. يكي ازاين فرقه ها براي جلب بيشترجوانان مدعي است كه هركس كه به دين آنها بگرود با سايراعضاي فرقه محرم شده ومي تواند بدون حجاب باشد . اين فرقه كه ازافرادي كم سواد تشكيل شده است با طرح “دين بدون مذهب” به تبليغ انديشه هاي خود مي پردازد وپيروان آنها مطابق دستوررهبران فرقه كه ادعا دارد به عنوان امام آخرالزمان برگزيده شده است، شهادتين دراسلام وشيوه اقامه نمازرا هم تغييرداده اند.
  اما مسئله مهم دراين بين اين است كه بعضي ازاين فرقه ها كه عقايد آنها زمينه سازانحراف هاي وسيع دربين جامعه وبخصوص جوانان مي شود،آزادانه درحال فعاليت هستند وبا انتصاب خود به ائمه معصومين وياران بزگوارآنها ،عقايد خود را درست وديني جلوه دهند. اين فرقه ها كه سابقه بدي به لحاظ نزديكي به رژيم شاهنشاهي سابق نيزدارند،با گسترش فعاليت هاي وسيع تبليغاتي خود كه حتي شامل ارتباط با جريانهاي خارجي نيزمي شود ،سعي درتبليغ افكارخود درابعاد جهاني دارند. فرقه هاي مذكوركه يد طولايي درانحراف اصول ديني دارند،با مظلوم نمايي دربرابرواكنش مردم متدين نسبت به اعمال خود ،نظام ودستگا هاي انتظامي وقضائي را مسئول چنين اتفاقاتي مي دانند وبه تبليغ عليه نظام مي پردازند. گرچه درابتدا به نظرمي آيد كه عقايد اين فرقه ها چندان ازاصول دين وعقايد شيعيان دورنيست ،ولي اگربا دقت به آنها توجه شود،اين عقايد مي تواند باعث ايجاد انحرا ف هاي خطرناك وظهورمدعيان دروغين ،به واسطه عدم درك صحيح اين فرقه ها ازدين وپايبند نبودن آنها به عدم مشخص نبودن نايبان امام زما ن (عج)ومنتصب كردن بزرگان خود به نمايندگي ازامام زمان(عج) شود .
  به غيرا زاين درجلسات بعضي ازاين فرقه ها ،به بهانه مراسم عرفاني دست به اعمال خلاف شئونات اسلامي زده مي شود كه به عنوان مثال فردي به نام “ر.پ”به بهانه مراسم درويشان با جذب گروهي ازجوانان ،مردان وزناني كه داراي سوء سابقه مالي ومنكراتي هستند ،زمينه لهو لعب آنان را فراهم مي كند. وي همچنين دراين جلسات كتبي شبه انگيزكه فاقد مجوزچاپ است ،را دربين شركت كنندگان مراسم توزيع مي كند. به اين ترتيب ، دستگاه هاي دولتي ،به علت حساسيت موضوع نه تنها وظيفه برخورد با اين فرقه ها وجلوگيري از تبليغات آزادانه آنها را دارند، بلكه بايد با با لابردن سطح سواد ديني مردم ازگرايش آنها به اين افكاركه از مشرب هاي صوفي گرايانه سرچشمه مي گيرد ،جلوگيري كنند.


 4. #3
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  دختران وپسران فريب خورده :

  ايليا رام الله را نماينده خدا مي دانستيم

  شمال شهر تهران 4 سال محل جولان کلاشي به نام پ ف و خاصان درگاه ! وي بود که خود را نماينده خدا معرفي مي کردند و با مدد ساده لوحان و فضاسازي اطرافيان ميلياردها ريال جيب دختر و پسر و زن شوهردار و ... را خالي کردند و کاش همين بود .
  مدعیان دروغین ارتباط با امام عصر و ائمه(ساده نباشید)

  جوان افسرده 34 ساله اي که به خاطر مسائل و نارسايي هاي خانوادگي دچار بحران روحي رواني شد وسايل خود را جمع کرد و عازم تهران شد جواني که حتي موفق به اخذ مدرک ديپلم نشده بود حالا به کمک عواملي، جوان فوق ليسانس و دکتر را با هزار منت به حضور نمي پذيرفت .
  پ ف معروف به ايليا رام الله بسيار تشکيلاتي عمل کرد ابتدا 4 حلقه تشکيل داد و در بخش هاي ارتباطات ، نفوذ ، مالي و بين الملل ، لايه اول ارتباط با نماينده خدا در زمين! را مشخص و شروع به فريب دختران و پسران و هر کسي که خواسته هاي جنسي و مالي او را برآورده نمايد کرد . ايليا" شمال شهر تهران " را مرکز ارتباط و فعاليت خود در تهران انتخاب کرد و توانست پس از گذشت تنها 4 سال، ميلياردها به جيب ،و خانواده هايي را برهم بزند. او خود را نماينده خدا در زمين معرفي کرده بود و به هيچ وجه در محافل ظاهر نمي شد و تنها از طريق مريدان مطامع خود را دنبال مي کرد . استفاده از ادبيات خاص و ادعاي ارتباط با غيب و البته موج سازي اجير کردگان رمز موفقيت ايليا در تحقق افکار و اعمال پليد وي بود . رام الله وقتي جهت بازجويي احضار مي شود پيغام مي دهد من فقط با شخص اول اطلاعات وقت کشور گفتگو مي کنم . متاسفانه بايد بگوييم با دستگيري وي ممکن است خسارتهاي مالي به صاحبانشان باز گردد اما زندگي هاي متلاشي شده و حيثيت هاي بر باد رفته هرگز ....

 5. تشکر


 6. #4
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  پشت پرده عقايد رام الله به روايت يک مريد سابق

  تدريجاً اقدامات عجيب و غريب در جلسات شكل گرفت و در جلسه شب احيا در ماه رمضان در منزل يك زوج كه بعد فهميدم يهودي هستند «رام الله» كارهاي هيپنوتيزمي روي دو نفر انجام داد و جملاتي به اسم دعا مي گفت بيشتر سخنراني ها از عهد عتيق بود. گاهي به افراد از طرف او حيواناتي داده مي شد كه طبق تعاليم انجمن هاي پنهاني و كاباليسم و روح شناسان؛ آن حيوانات حكم فرستنده و گيرنده اطلاعات براي اشخاص عمل مي كنند!
  مدعیان دروغین ارتباط با امام عصر و ائمه(ساده نباشید)

  رواج دادن مكاتب عرفاني ساختگي و به راه انداختن بساط فساد و تباهي اخلاقي و كلاهبرداري اقتصادي در پوشش فعاليت هاي به اصطلاح رهايي بخش يكي از مهم ترين پروژه هاي دشمنان ايران اسلامي براي به تباهي كشاندن جامعه جوان است. مطلب حاضر افشاگري يكي از گرفتارشدگان در دام اين شبكه هاست. توجه به هشدارهاي نويسنده در اين مقاله هم براي خانواده ها و هم براي مسئولان ضروري است.
  حدود سال 1375 مرد شيادي بانام "خالق ف" و با اسامي مستعار « رام الله» و«ايليا» با نمايندگي مردي بنام م، رسوليان با درج آگهي با عنوان «هنر زندگي متعالي» وارد زندگي من و خواهرم شد و با عنوان قطب جهاني كه اكنون مي خواهد آشكار شود و همه را در راه خداوند هدايت كند، درخواست همكاري و خدمت در راه خداوند كرد.
  تدريجاً با پيشرفت كارها هرچه سرمايه مالي و طلا و تخصص و تجربه داشتم در امر ترجمه و انتشارات بكار بستم ولي نه جاي اين شخص را مي دانستيم و نه اصل و نسبش را. رسوليان در پاسخ سؤالات ما مي گفت او يكي از پنج استاد جهان است و تعليمش مهم است نه مشخصات و خصوصياتش و براي همه طوري وانمود كرد كه او آسماني است و به هيچ جاي زمين تعلق ندارد و طي الارض مي كند. خودش هم گفت روزي پس از كلاس پنجم همه شناسنامه و مداركم را پاره كردم و دور ريختم. بعدها شنيدم كه گاهي به خارج سفر مي كند (لابد بدون شناسنامه و پاسپورت) به مرور مترجمين زياد شدند و مؤسسات و انتشاراتي داير شد ولي وجوه اهدايي و پول هاي حاصله از فروش كتاب ها كجا مي رفت معلوم نبود؟. و كم كم با سيستم شبكه اي مانند «گولدكوئست» هركس فاميلش را آورد و هركس فكر مي كرد در راه خدا خدمت مي كند غافل از آنكه تحت تأثير شگردهاي وي هركس قرار مي گرفت و هر واحد و گروهي فرعي و هرمي تشكيل مي شد و هيچكس از گروههاي ديگر خبر نداشت و كم كم دستور آمد كه فقط به وظايفي كه برعهده داريد خوب عمل كنيد و هركس خدمت بيشتري بكند يعني به خدا بيشتر خدمت كرده و در نتيجه به «رام الله» كه استاد حق و روح خداست! نزديكتر مي شود. با لطايف الحيل گفته شد هر مسئله اي كه براي هركسي پيش مي آيد مربوط به خود اوست و به ديگران مربوط نيست به عبارت ديگر يعني همان شگرد فراماسونرها (ببين و فراموش كن)
  تدريجاً اقدامات عجيب و غريب در جلسات شكل گرفت و در جلسه شب احيا در ماه رمضان در منزل يك زوج كه بعد فهميدم يهودي هستند «رام الله» كارهاي هيپنوتيزمي روي دو نفر انجام داد و جملاتي به اسم دعا مي گفت ولي جو آنجا حالت عارفانه اي نداشت . بيشتر سخنراني ها از عهد عتيق بود. گاهي به افراد از طرف او حيواناتي داده مي شد كه طبق تعاليم انجمن هاي پنهاني و كاباليسم و روح شناسان؛ آن حيوانات حكم فرستنده و گيرنده اطلاعات براي اشخاص عمل مي كنند! و تدريجاً از تعاليم معنوي به تعاليم مخرب روح زايي و انرژي زايي تخريبي و انتشار كتابهاي روح زايي و متون جادوگري منجر شد و براي بنده و برخي مترجمين كه به آنها مطالب خاص براي ترجمه مي دادند و تدريجاً طلب حقوق مي كردند و برخي افراد ديگر كه شايد به رازشان پي مي بردند و يا كارهايشان را مغاير با وعده هايشان مي ديدند و انتقاد و يا سؤال مي كردند حوادثي تا حد خودكشي و جنون به وقوع پيوست و در مواردي كشمكش و تفرقه خانوادگي بين بسياري از اعضا ايجاد شد و برخي نيز آنقدر ترسيدند و تهديد شدند كه جرأت نكردند طرح شكايت قضايي كنند و تنها شايد بنده بودم كه در محاكم قضايي از رام الله (ايليا) هم كه برخي او را مهدي موعود مي دانستند شكايت كردم.
  متعاقباً با دستور رام الله چند نفر از من طرح شكايت كردند و اكنون پس از سه سال دوندگي و اتلاف وقت و انرژي در دادگاه هاي مختلف هنوز به حقوق مادي و معنوي خود يعني طلاهايم و حق الترجمه كتابها و مقالات بسيار و ضرر و زيان سالها كلاهبرداري و فريب بنام اين شخص و همدستانش نشده ام...
  مردمي كه از اين شخص (رام الله) با لقب هاي بسيار، به هر عنوان صدمه خورده اند و يا نشاني از او دارند درخواست مي كنم به دادسراي كاركنان شعبه 6 مراجعه نمايند. به خانواده ها نيز توصيه مي نمايم براي شركت در جلسات و يا مؤسسات تحت عناوين معنوي، خلاقيت، موفقيت، انواع... درماني و شفابخشي و يا كارهاي بدون قرارداد و وعده دار بيشتر مراقب خود و جوانان خود باشند زيرا صهيونيسم جهانخوار با فريب افراد تحصيلكرده و جوان و يا كودكان و زنان براي تهاجم فرهنگي و صدمات روحي و ذهني و مالي ملل مسلمان طبق پروتكل ها و عهدها و اهدافشان بسيار مصرانه شبانه روزي تلاش مي كنند و با روش هاي گوناگون پيشرفته از جمله تأثيرگذاري از راه دور روي ذهن و روح مردم حتي ارسال انواع ويروس هاي مخرب سعي بر رسيدن به اهداف شيطاني صهيونيسم بين الملل دارند. اگرچه نميدانند كه مكر خداوند از مكر آنها بالاتر است.

  ویرایش توسط اخلاقي : ۱۳۸۷/۰۵/۰۳ در ساعت ۰۸:۲۰

 7. #5
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  بازار گرمی مدعيان دروغين در مراسم اعتکاف

  مراسم معنوی اعتکاف امسال در برخی مناطق به صحنه بازار گرمی برخی مدعيان دروغين تبديل شد که با هوشياری ماموران امنيتی، تعدادی از اين افراد بازداشت شدند

  به گزارش خيمه، به عنوان نمونه در يكي از مساجد بزرگ غرب تهران فردی با حضور در جمع معتکفان خود را مدعی نزول کرامت معرفی و با سوء استفاده از سادگی مردم به‌ويژه جوان‌ها به طرح افکار واهی مشغول بود و ادعا می کرد با ائمه(ع) در ارتباط است!

  وی همچنين برای جلب توجه مردم عنوان کرده بود با عنايت خاص ائمه(ع) قادر است برای همه موجودات جاندار و بي‌جان از جمله عروسک‌ها نماز بخواند تا مورد کرامت قرار بگيرند!

  سادگی و پاک قلبی برخی شهروندان حاضر در اين مراسم به حدی بوده که در حين طرح اين ادعاها که با هنرمندی و حس خاصی مطرح می‌شد، برخی حاضران منقلب شده و با گريه و زاری سعی در متبرک کردن خود و طرح حاجات داشته‌اند!

  با هوشياری معتکفان و ماموران امنيتی اين مدعی دروغين بازداشت شد و درحال حاضر بازجويی از او برای آگاهی از تخلفات، جرايم و کلاهبرداری‌های احتمالی ديگر ادامه دارد.

  مراسم معنوی اعتکاف، ‌در سال‌های اخير رواج بی‌نظيری در کشور داشته و به ويژه جوانان رغبت فوق‌العاده‌ای برای حضور در اين مراسم که به مدت سه شبانه‌روز در مساجد برگزار می‌شود،‌از خود نشان داده‌اند


 8. تشکر


 9. #6
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  به گزارش آینده روشن به نقل از براثا، یک منبع امنیتی در استان ذی قار عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق در عملیاتی، اشخاصی را که برای گروه موسوم به «انصار المهدی» فعالیت می‌کردند، به اسارت گرفت.

  این عملیات را گروه عملیاتی ویژه ای که از بغداد اعزام شده بود، انجام داد و توانست هشت نفر از گروه موسوم به «انصار المهدی» را که در حال طراحی نقشه ای برای انجام عملیات تروریستی در شهرهای جنوبی عراق بودند، دستگیر کنند.

  طبق این گزارش نیروهای امنیتی این استان، آمادگی کامل خود را برای حفظ امنیت را در طول ماه محرم اعلام کرده اند تا از وقوع هر گونه حادثه‌ای که باعث تشنج در مجالس دینی و اجتماعات مردمی می‌شود، جلوگیری کنند.

  گفتنی است جماعت «انصار المهدی» گروهی گمراه و انحرافی است که رهبر آن، شخصی است که ادعا دارد امام مهدی (عج) است و از سادگی برخی مردم در راستای القای انحراف سوء استفاده می‌کند.

  برخی گزارش‌ها حاکی است این فرد منحرف، در استان بصره محلی برای فعالیت و نشر اکاذیب خود دارد


 10. #7
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  رسوایی یک مدعی ارتباط با غیب

  گزارش خبرنگار «جهان»، در ادامه ادعاهاي زنجیره ای مدعیان امامت و ارتباط با غیب، جوانی 22 ساله در یکی از روستاهای کرمانشاه مدعی شفابخشی بیماران و ارتباط با امام زمان (عج) شد.

  به دنبال انتشار خبری مبنی بر ظهور یک جوان شفابخش و مرتبط با امام زمان(عج) در روستای «خانجمال» کرمانشاه، دسته های گوناگون مردم از روستاها و شهرستان های اطراف و حتی خارج از استان به دیدار این جوان رفتند.

  هجوم مردم به این روستا به حدی زیاد بود که نيروهاي امنيتي و انتظامی را وارد ماجرا کرد.

  از طرفی، یکی از ائمه جمعه کرمانشاه به همراه چند تن از اعضای شورای بخش سنقروکلیایی برای بررسی زوایای ماجرا به دیدار این جوان مدعی رفتند.

  این جوان در پاسخ امام جمعه که از وی پرسید:«ماجرا چیست»؟ گفت:«شب میلاد امام رضا، ایشان به خوابم آمد و گفت که من دست تنها هستم و تو باید کمکم کنی تا بیماران را شفا دهم».

  امام جمعه از جوان مدعی پرسید؛ پس چرا هیچ کدام از این همه بیماری را که به تو مراجعه کرده اند، شفا نداده ای؟ که پاسخ داد:«من گردن به بالا شفا می دهم».

  از آن جا که این جوان حرف «ش» را «س» تلفظ می‌کرده، امام جمعه از او پرسید؛ پس چرا نقص خودت را که از گردن به بالاست شفا نداده ای؟ پس از دقايقي سكوت گفت: «من اجازه ندارم».
  در اين لحظه پدر فرد مذكور به نشانه قهر از جلسه خارج شد.

  در ادامه این نشست، وی در پاسخ این پرسش امام جمعه که از وی پرسید آیا امام زمان (عج) را هم می بینی؟ ادعا کرد: بله من همیشه و هر جا امام زمان را می بینم؛ الان هم ایشان، تنها آن گوشه نشسته است».

  یکی از حاضران پرسید: ولی ما در روایات داریم که امام زمان(عج) را همیشه افرادی همراهی می کنند و ایشان تنها نیست».

  جوان مدعی پاسخ داد:بله درست است؛حضرت خضر هم آن گوشه است؛ بله، حضرت عیسی هم آن جا نشسته.

  چند نفر از کسانی که مسئول ساماندهی مردم برای دیدار با جوان مدعی بودند با صدای بلند فریاد می زدند: آقا پول نمی گیرند، اما شما هر چقدر در توان دارید مثلا" 5 هزار توان یا 10 هزار تومان را داخل این صندوق بیندازید.

  بنا بر این گزارش، پس از بررسی های انجام شده روشن شد که این سناریو از سوی دو تن از اعضای سابق شورای شهر توابع کرمانشاه طراحی شده و انگیزه اصلی آن ها از این کار، کسب درآمد بوده است.

  بر اساس گفته های اهالی روستای خانجمال، این جوان مدعی که مصطفی نام دارد، جوانی ساده و خوش باور است که مردم روستا بسیاری اوقات حرف‌های او را جدی نمی‌گیرند.

  شایان ذکر است سیر مدعیان معنویت و ارتباط با غیب که اعتقادات جامعه را هدف گرفته اند اخیرا به شدت بالا گرفته است و کارشناسان این امر را نتیجه دخالت سرویس های اطلاعاتی خارجی می دانند.


 11. #8
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  پلیس بازنشسته ای كه خود را مسیح موعود می نامد

  به گزارش آینده روشن به نقل از شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان، این مسیح كاذب كه به نام « سرگی توروپ وایساریون» است ، رهبر بیش از ۵۰۰۰ پیروان وفادار در یك اردوگاه می باشد. وی بعد از سن ۲۹ سالگی ادعای یك " بیداری " خاص كرده ، علیرغم اینكه ایشان هیچ به كلیسا رفتن علاقه ای نداشت .

  وی سپس در این بیداری به این نتیجه رسید كه او پسر خداست ! ودر صدد بر پا داشتن كلیسای واقعی عهد جدید در حوالی ( پطروپااوكا) شد.

  جامعه ای كه او رهبری می كند یك گروه مستقل می باشد كه از تمامی تسهیلات روزمره و كــنونی اجتناب می نمایند. آنها تقویم خود را دارند و سالروز تولد خود ویساریون كه مصادف است با ۱۴ ژانویه آغاز سال نو آنها می باشد.

  آنها در بین خود از هیچ پولی استفاده نمی كنند ، از چوبهای اطراف شهر و جنگلهای حومه برای ساختن منازل استفاده می كنند و با كشاورزی وكشت سبزیجات و پختن نان خود كفا می باشند.

  البته در آن منطقه نیز اشخاصی زندگی می كنند كه معتقدند كه این فرقه ویساریون چیزی جز یك دروغ و شیادی نیست.


 12. #9
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  انتشار بلوتوث امام زمان در بیرجند

  گزارش آینده روشن به نقل منابع اینترنتی، اخيراً لوح فشرده امام زمان (عج) در برخي بوستانهاي بيرجند هنگام اقامه نمازهاي يوميه توزيع مي شود.

  اين لوح فشرده حاوي سخنراني فردي است به نام موسوي بروجردي، که وي نيز ادعا مي كند نوه ديگر آيت الله بروجردي مشهور است.

  در اين نوار بروجردي ادعا کرده امام زمان است و اين در حالي است كه كساني كه سخنران اين نوارها را مي شناسند وي را فردي جاعل و سودجو مي نامند.

  گفتني است چندي پيش نيز فردي به نام كاظميني بروجردي خود را به طور جعلي نوه آيت الله «بروجردي» مشهور معرفي مي كرد و ادعاهاي مشابهي نيز در مورد قيامت و امام زمان داشت.

  پس از دستگيري وي گفت: بي سواد است و براي سودجويي چنين ادعايي را مطرح كرده است.

  همچنين چند هفته پيش عده اي با انتشار يک سي دي شامل سخنراني شخصي با شال و عمامه سبز که پشت به دوربين و روبروي تمثال اميرالمومنين (مثلاً) نشسته و با وي سخن مي گويد به صورت گسترده اي به ويژه در اماکن مذهبي توزيع کرده که وي مدعي شده سپهسالار دين، سيد حسيني، در تهران و سيد حسني در قزوين است که آن هم خودم هستم .


 13. #10
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  3,425
  مورد تشکر
  1,987 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  مدعیان جدید ارتباط با امام عصر (عج)

  به گزارش آینده روشن به نقل از "جهان"، یک گروه مدعی ارتباط با امام زمان (عج) و عالم غيب، در شهریار کرج، در امکان عمومي و پرتردد با نشان كردن افراد مختلف، آنان را دعوت می‌کنند كه به اين گروه ملحق و دارای کرامت شوند.

  اعضاي اين گروه مدعی هستند که امام زمان (عج) به آن‌ها عنایت ویژه دارد و موظفند که از این عنایت ویژه به دیگران عطا کرده و آنان را از حقیقت و ذات دین آگاه كنند.

  یکی از اعضاي اين گروه، در يك گفتگوي اتفاقي با خبرنگار «جهان»، ضمن دعوت از وی برای پیوستن به گروه مذكور دعوت كرد و پس از مقدماتي درباره فعاليت‌هاي هم‌كيشان خود، گفت: امام زمان (عج) به من که بی‌سواد هستم، این قدرت را داد که شعر بگویم، و ماجرا از اين قرار بود كه در عالم غيب به من گفت "باید شعر بگویی".

  وی افزود: امام زمان (عج) این قدرت را توی سرم ریخت و به من این علم لدنی را داد که شعر بگویم؛ اما الان دیگر نمی‌توانم حتی یک بیت شعر بگویم، چون که به من گفتند دیگر بس است، شعر نگو!‌

  این شخص در ادامه اظهار داشت: من این را قبول ندارم که می گویند « هرکه را اسرار حق آموختند، قفل کردند و دهانش دوختند»؛ پس چرا به من و دوستانم که این چیزها را آموختند، نگفتند دهانتان را قفل کنید.

  وی گفت: ما گروهی هستیم که امام زمان (عج) خواسته تا گمنام بمانیم، اما چون در وجود تو این لیاقت را می بینم که حقیقت دین را کشف کنی، از تو می خواهم که 10 روز تمام «دائم الوضو» باشی و بعد با این شماره ... تماس بگیری تا بخشی از اسرار را به تو بدهم.

  اين شخص كه خود را از سرشاخه‌هاي گروه يادشده معرفي كرد، افزود: هیچ کدام از عرفا تا به حال اهمیت و تأثیر دائم الوضو بودن را درک نکرده اند، پس خوشحال باش که من یک راه عالی را به تو نشان داده ام.

  وي ادعا كرد كه در همه حال و همه جا ، امام عصر (عج) را مشاهده و زيارت مي‌كند.

  اين شخص ميانسال، ضمن تعریف و تمجید فراوان از شعرهایش، سه اثر مکتوب و منتشر شده، از این اشعار را به خبرنگار «جهان» داد و تاکید کرد: 10 روز دیگر منتظر تماس شما هستم.


صفحه 1 از 3 123 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود