جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)

 1. #1

 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  - فهرست مطالب -

  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) پيشگفتار
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (1) تولد
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شستشوى بدن (غسل دادن)
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نخستين غذا (كام برداشتن)
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نخستين سخن (اذان و اقامه)
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نامگذارى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تراشيدن سر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) سوارخ كردن گوش‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ختنه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) عقيقه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) وليمه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (2) تغذيه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شير مادر و تأثير آن‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مدت شير دهى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شير دايه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اجرت شير دهى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نماز و روزه زن شيرده‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شير دهى و خويشاوندى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) خوردنى و نوشيدنى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (3) حضانت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تعريف حضانت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مراتب حضانت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) پسر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) دختر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حضانت مادر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حضانت ديگران‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اسقاط حق حضانت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حضانت كودك بى‏سرپرست‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) جداكردن فرزند از پدر و مادر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) پايان حضانت كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (4) ولايت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) صاحب ولايت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شرايط ولى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حدود ولايت ولى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ولايت بر جان (نفس)
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ولايت بر مال‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ولايت پدر و جد پدرى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ولايت حاكم‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ولايت مؤمنان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قيم و وصى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شرايط قيم‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شرايطى وصى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ولايت بر ازدواج خردسالان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (5) تعليم و تربيت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تحصيل‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مواد آموزشى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) فضاى آموزشى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) هزينه تحصيلى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تربيت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ارتباط پدر و مادر با فرزند
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) بازى و سرگرمى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مراقبتهاى تربيتى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تمرين عبادات‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حفظ شخصيت و احترام كودكان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (6) هزينه زندگى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) كسب و كارى براى تامين هزينه زندگى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) هزينه فرزندان و نوه‏ها
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) پرداخت خمس و زكات به فرزند
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) هزينه يتيمان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) جهيزيه دختر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) لباس و زيور
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (7) مالكيت و تصرفات اقتصادى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مالكيت كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تصرفات و اختيارات مالى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قراردادهاى اقتصادى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) خريد و فروش‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اجاره و استخدام‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) وقف و بخشش‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)


 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قرض، عاريه و امانت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) جعاله، وكالت، ضمانت و بيمه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) شفعه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اشياء پيدا شده‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اولياء امور مالى كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تصرف در مال يتيمان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) وقف بر اولاد
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (8) احكام كيفرى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حدود
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حد قذف (ناسزاگويى)
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) سرقت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) زنا و لواط
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) بوسيدن پسر و دختر نابالغ‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قصاص نفس‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) جنايات كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قصاص عضو
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ديات‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مو
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) دندان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) آسيب و زخم‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ملكيت كودك نسبت به ديه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (9) بلوغ و اعمال عبادى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نشانه‏هاى بلوغ‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) عادت ماهانه دختران‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ادعاى نوجوانان بر بلوغ‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تقليد
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) طهارت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) غسل‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تماس با خط قرآن كريم‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تخلى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نماز
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) واداشتن به نماز
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مكان نماز گزار
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) لباس نماز گزار
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اذان و اقامه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نماز جماعت و جمعه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نماز مسافر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) كودك و مسجد
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تلاوت آيه سجده‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) روزه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) واداشتن به روزه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) بلوغ در ماه رمضان‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) روزه دختران در آغاز بلوغ‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قضاى روزه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) قضاى عبادت پدر و مادر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اعتكاف‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) خمس‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) كودك و خمس‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) جهيزيه‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مصرف خمس‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) هزينه زندگى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) زكات‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) زكات اموال كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مصرف زكات‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) زكات فطره‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) حج‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نيابت در حج‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) هزينه حج‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اعمال حج‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) امر به معروف و نهى از منكر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) جهاد
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) (10) مرگ و ميراث و...
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) مرگ فرزند
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تشريفات‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) غسل‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) كفن و دفن‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نماز
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تسلى دادن فرزند مرده‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نبش قبر كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ميراث‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ارث براى كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) تصرف در سهم يتيم‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) ارث برى از كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) وصيت‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) وصيت كودك‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) كودك وصى‏
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) نذر و عهد و سوگند
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) چند مساله:
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) اسلام و كفر
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) 4. تشکر


 5. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286


  پيشگفتار


  بسم الله الرحمن الرحيم‏  دين اسلام، دينى است كامل، كمال بخش و در بردارنده بهترين دستورات زندگى. تعاليم حيات بخش اسلام، بر سرتاسر حيات فردى و اجتماعى انسان سايه افكنده و همه مقاطع زندگى او را در بر مى‏گيرد. و تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور (1)) را عينيت مى‏بخشد.

  احكام فقهى كه بخشى از معارف دينى انسان است، حاوى مسائل سازنده و تربيتى بس ژرف و سرنوشت سازى است، اما دست‏يابى به تمام آن مسائل و بهره‏مندى بهينه از آن، براى عموم مردم، آسان نيست، از اين رو سزاست در ابواب اين فقه مبين سير و كاوش شود و شرح وظايف پدر و مادر در رابطه با فرزند استخراج گردد.


  در اين راستا خانه كودك) - كه تلاش خود را در زمينه تعليم و تربيت كودكان جهت بخشيده - به كاوش در رساله‏هاى عمليه مراجع عظام و استخراج فتاوا در حوزه كودك پرداخته و نتيجه تلاشهايش را در كتابى با نام احكام ما و كودكان) گرد آورده و نشر داده است.
  پس از اين گام، كه مخاطب آن، محققان و طلاب حوزه‏هاى علميه و مدرسان و معلمان بودند، از سوى آن موسسه فرهنگى پيشنهاد شد تا گامى ديگر به پيش نهيم و اين بار عموم مردم، به ويژ0 پدران و مادران جوانى را كه در آغاز زندگى نسبت به فرزندانشان حساسيت ويژه‏اى دارند، مخاطب خويش سازيم.


  بر اين اساس اقدام به انتخاب برخى از مسائل آن كتاب و بازنويسى و تبيين وظيفه پدر و مادر نسبت به كودكان از تولد تا دوران بلوغ كرديم.
  اينك آنچه فرا روى شماست، تلاشى است در اين مسير.


  در پايان، يادآورى اين نكته لازم است كه هر فردى براى انجام وظايف خود بايد در هر مسأله به فتواى مرجع تقليد خويش عمل كند، و هر چند مسائل اين نوشته از منابع مختلف آورده شده ولى اكثر آنها مورد اتفاق فتواى فقهاء است و مى‏توان به آنها عمل كرد.
  منابع تمام مسائل در پاورقى هر صفحه آورده شده كه تفصيل آنها و رمز هر يك در پايان كتاب خواهد آمد.


  ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
  تابستان 1379 هجرى شمسى.
  محمد حسين فلاح زاده.


  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)
 6. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286

  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)  (1) تولد


  شستشوى بدن (غسل دادن)

  1- غسل دادن نوازد، مستحب است‏ (2).

  2- اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد، مستحب نيست‏ (3).
  3- اگر غسل دادن نوزاد و يا سه روز تأخير بيفتد مانعى ندارد، ولى اگر به حدى تأخير بيفتد كه به او نوازد نگويند. بهتر است، رجاء (4) غسل دهند (5).
  نخستين غذا (كام برداشتن)

  مستحب است - حتى پيش از خوردن شير مادر - با آب فرات و تربت سيدالشهداء (عليه السلام) كام طفل را بردارند (6).

  نخستين سخن (اذان و اقامه)

  مستحب است در روز اول و تولد نوزاد، يا پيش از افتادن بند ناف او، در گوش راستش اذان، و در گوش چپش اقامه بگويند (7).
  نامگذارى‏

  1- پس از تولد نوزاد، مستحب است نام نيكويى برايش بر گزينند (8).
  2- برگزيدن نام نيكو يكى از حقوق فرزند بر پدر خويش است‏ (9).
  3- بهترين نامها براى فرزند نامهايى است كه بندگى خداوند را در بر
  داشته باشد؛ مانند عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحيم؛ و در مرتبه دوم نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام) (10).
  4- از ميان نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام) نام محمد) بهترين نامهاست‏ (11).
  5- كسى كه چهار فرزند پسر دارد، مكروه است، نام يكى از آنان را محمد) نگذارد (12).
  تراشيدن سر

  1- در روز هفتم تولد نوزاد - دختر يا پسر - مستحب است موى سر او را تراشيده و به اندازه وزن موها طلا يا نقره، صدقه دهند (13).
  2- مكروه است قسمتى از موى سر نوزاد را تراشيده و قمستى را باقى گذارند (14).
  سوارخ كردن گوش‏

  در روز هفتم تولد نوزاد - دختر يا پسر - مستحب است گوش او را سوراخ كنند (15).
  ختنه‏

  1- واجب است فرزند پسر ختنه شود (16).
  2- مستحب است ختنه نوزاد را در روز هفتم انجام دهند (17).
  3- نوزادى كه به طور مادرزاد ختنه شده باشد، اگر ختنه‏اش كامل باشد، لازم نيست او را ختنه كنند (18).
  4- نوزادى كه به طور مادر زاد ختنه شده، مستحب است براى عمل كردن به سنت پيامبر بر محل ختنه او تيغ بگذارند (19).
  5- كسى كه كودك - مسلمان - را ختنه مى‏كند لازم نيست مسلمان باشد؛ زيرا كافر هم مى‏تواند كودك مسلمان را ختنه كند (20).
  6- مستحب است دختر را نيز ختنه كنند هر چند بالغ شود (21).
  7- بهتر است دختر را در سن هفت سالگى ختنه كنند (22).
  عقيقه‏

  1- عقيقه، گوسفند يا حيوان ديگرى است كه براى شخصى كشته مى‏شود.
  2- گوسفند، گاو و يا شتر در عقيقه كافى است ولى قوچ از همه اينها بهتر است‏ (23).
  3- مستحب است عقيقه سالم و چاق باشد (24).
  4- مستحب است عقيقه پسر، حيوان نر و عقيقه دختر، حيوان ماده باشد (25).
  5- مستحب است عقيقه را روز هفتم تولد كودك بدهند و اگر از روز هفتم تأخير افتاد. همچنان مستحب است، حتى اگر فرزند بالغ شد، و برايش عقيقه نداشته باشند، مستحب است خودش عقيقه را بدهد (26).
  6- در عقيقه مى‏توانند گوشت خادم يا پخته شده را تقسيم كنند، يا بپزند و گروهى از مومنين - حداقل ده نفر - را دعوت كنند و به آنها غذا بدهند (27).
  7- مستحب است پا و ران عقيقه را به قابله (ماما) بدهند (28).
  8- صدقه دادن قميمت عقيقه به جاى عقيقه كافى نيست‏ (29).
  9- مكروه است كه پدر نوزاد يا يكى از عائله نخورد به احتياط نزديكتر است‏ (30).
  10- در مورد آنچه در بعضى از روستاها رسم است كه استخوان عقيقه را در پارچه سفيدى پيچيده و دفن مى‏كنند مدركى نيافتيم‏ (31).
  وليمه‏ (32)

  1- وليمه دادن در تولد فرزند مستحب است‏ (33).

  2- لازم نيست وليمه تولد فرزند در روز تولد وى باشد، بلكه اگر چند روزى هم بگذرد مانعى ندارد (34).
  3- وليمه دادن براى ختنه فرزند، نيز مستحب است‏ (35)
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)


 7. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286

  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)


  (2) تغذيه‏
  شير مادر و تأثير آن‏


  1- مستحب است نوزاد از شير ماد تغذيه كند، چون شير مادر بهترين شير است‏ (36).
  2- براى شير دادن كودك، مادر او از هر دايه‏اى بهتر است‏ (37).
  3- رواياتى كه از پيشوايان معصوم (عليهم السلام) رسيده و نيز تجربيات و آزمايشها، گوياى اين حقيقتند كه شير، تأثير كامل در نوزاد شيرخوار دارد (38).
  4- در موارد زير شير دادن كودك، بر مادرش واجب است:
  * آغوز شير (39).
  * زمانى كه نگهدارى نوازد با غذايى غير از شير ممكن نبود يا غذاى ديگر برايش زيان داشته باشد (40).
  * زمانى كه شير دهنده‏اى غير از مادر موجود نباشد (41).
  5- در غير مواردى كه در مسأله قبل گفته شد. بر مادر واجب نيست فرزند خود را رايگان يا با گرفتن دستمزد شير دهد (42).
  مدت شير دهى‏


  1- شير دهى كامل كودك، دو سال تمام است‏ (43).
  2- در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است كودك را دو سال تمام شير دهند (44).
  3- كودك را مى‏توانند بيش از دو سال شير دهند (45).

  4- هر چند به اندازه دو يا سه ماه كمتر از دو سال هم جايز است به كودك شير دهند ولى نسبت به او ستم كرده‏اند (46).
  5- در صورتى كه ممكن باشد و ضرورتى در ميان نباشد، جايز نيست كمتر از بيست و يك ماه كودك را شير دهند (47).
  شير دايه‏


  1- مستحب است كه مرد، همسرش را از شير دادن به نوزادان متعدد باز دارد، چون ممكن است با گذشت زمان، فراموش شود كه به چه كسانى شير داده و در نتيجه افرادى كه با شير خوردن محرم شده‏اند با هم ازدواج كنند (48).
  2- زنى كه براى شير دان كودك انتخاب مى‏شود، مستحب است خصوصيات زير را دارا باشد:
  *مسلمان، عاقل، عفيف و زيبا باشد (49).
  *شيعه دوازده امامى باشد (50).
  *داراى خصوصيات نيكو باشد (51).
  3- اجير كردن زن براى شير دادن كودك در مدت معين جايز است‏ (52).
  4- اگر اجير كردن دايه براى شير دادن. منافاتى با حق شوهرش نداشته باشد، لازم نيست از شوهر او اجازه بگيرند. ولى اگر با حق او منافات داشته باشد، جايز نيست. مگر با اذن شوهرش‏ (53).
  5- انتخاب چنين زنانى براى شير دهى كودك مكروه است:
  *زن كم عقل و زشت.
  *غير مسلمان.
  *غير دوازده امامى.
  *بد اخلاق.
  *زنازاده.
  *زنى كه شيرش از تولد نوزاد نامشروع به وجود آمده باشد.
  *زنى كه داراى خصوصيات نيكو نيست‏ (54).
  6- استفاده از شير زنان كافر بسيار كراهت دارد (55).
  اجرت شير دهى‏


  1- شوهر، مالك شير زن نيست، به همين جهت است كه زن مى‏تواند بابت شير دادن كودك خود مزد بخواهد (56).
  2- سزاوار است مادر كودك، براى شير دادن فرزند خود مزدى نخواهد؛ و خوب است كه پدر كودك به او مزد بدهد (57).
  3- اگر مادر كودك براى شير دادن فرزندش، مزد بخواهد بايد به او پرداخت شود (58).
  4- در موارد زير مى‏توان كودك را از مادرش گرفته و براى شير دادن به دايه سپرد:
  دايه، بدون گرفتن دستمزد، او را شير دهد ولى مادر، دستمزد بخواهد (59).
  مادر كودك، دستمزدى بيش از دستمزد دايه بخواهد (60).
  5 - در مواردى كه شير دادن بر مادر واجب است؛ مانند وقتى كه شير دهنده‏اى جز او نباشد، لازم نيست رايگان شير دهد. بلكه مى‏تواند براى شير دادن فرزند خود دستمزد بخواهد (61).
  6 - اگر كودك مال و ثروتى داشته باشد مزد شير دهى، از مال خودش پرداخت مى‏شود (62).
  7 - در صورتى كودك مال و ثروتى نداشته باشد، اجرت شير دهى بر عهده پدر است‏ (63).
  8 - اگر پدر هم نداشته باشد اجرت شير دهى بر عهده كسى است كه مخارج كودك بر او واجب است، مثلا جد پدرى‏ (64).
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)


 8. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)  نماز و روزه زن شيرده‏


  1 - اگر ضرورت داشته باشد، مادر كودك مى‏تواند فرزندش را در حال نماز در آغوش گرفته و شير دهد (65).

  2 - زنى كه كودكى را نگهدارى مى‏كند، با شرايطى مى‏تواند در لباس نجس نماز بخواند، كه تفصيل مساله در بحث طهارت، ص 125 خواهد آمد (66).

  3 - زن شير دهى كه شير او كم است و روزه براى خودش يا كودكى كه شير مى‏دهد زيان دارد، روزه گرفتن بر او واجب نيست، خواه زن شيرده مادر كودك شيرخوار باشد يا دايه او (67).
  4 - در واجب نبودن روزه فرقى ندارد كه زن مزد بگيرد يا رايگان شير دهد (68).
  5 - اگر كسى پيدا شود كه كودك را شير دهد بايد كودك را به او سپرده و خودش روزه بگيرد (69).
  6 - زن شير دهى كه به خاطر زيان روزه براى كودك شير خوارش روزه نگرفته:
  قضاى روزه بر او واجب است‏ (70).
  علاوه بر قضاى روزه واجب است براى هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد واحتياط مستحب آن است كه دو مد طعام بدهد (71).
  7 - زن شير دهى كه به خاطر زيان روزه براى خودش روزه نگرفته:
  قضاى روزه بر او واجب است‏ (72).
  علاوه بر قضاى روزه بايد براى هر يك مد طعام بابت كفاره به فقير بدهد (73).

  شير دهى و خويشاوندى‏  با چند شرط اگر كودكى از زنى شير بخورد موجب محرميت برخى افراد مى‏شود:

  شرايط شيرى كه سبب محرميت است:

  كودك شير زن زنده را بخورد (74).
  شير آن زن از نطفه حرام نباشد (شير مادرى كه از زنا حامله شده باشد تاثيرى در محرميت ندارد) (75).

  كودك شير را از پستان بمكد.(اگر شير را بدوشند و به او بدهند سبب محرميت نمى‏شود) (76).
  شير خالص باشد (با چيزى مخلوط نكرده باشند) (77).
  دو سال كودك تمام نشده باشد (يعنى 24 ماه قمرى) (78).
  شير از آميزش يك شوهر و از يك زن پديد آمده باشد - نه از يك شوهر و دو زن - (79).

  شير از يك شوهر باشد (زنى كه از شير خود كودكى را چند مرتبه شير دهد، بعد شوهر ديگرى اختيار كند و از آن شوهر نيز شيردار شود و شير دادن را تكميل كند، اينگونه شير دادن سبب محرميت نمى‏شود) (80).

  يك شبانه روز شير بخورد تا سير شود و در بين آن غذا يا شير زن ديگرى را نخورد: يا 15 مرتبه شير بخورد و در بين 15 مرتبه شير زن ديگرى را نخورد. يا مقدارى شير بخورد كه باعث رويش گوشت و محكم شدن استخوان كودك شود (81).
  كودكى كه با همه شرايط گفته شده از دايه شير خورده باشد:
  دايه مادر او و شوهر دايه كه صاحب شير است پدر او مى‏شود (82).
  پدر و مادر دايه، و پدر و مادر شوهرش، و نيز پدر بزرگ و مادر بزرگشان، پدر بزرگها و مادر بزرگهاى آن شير خوار مى‏شوند (83).
  برادران دايه و شوهرش، دايى و عموى شير خوار بوده، و خواهران آندو، عمه و خاله او مى‏شوند (84).
  نوه‏هاى دايه و شوهرش برادر زاده و خواهر زاده‏هاى شير خوار مى‏شوند (85).
  نوه‏هاى شير خوار نوه‏هاى دايه و شوهرش به شمار مى‏آيند (86).
  افردى كه نام برده شد تنها با كودكى كه شير خورده است و فرزندان او در آينده محرم مى‏شوند نه با خويشاوندان او.

  خوردنى و نوشيدنى‏  1. خوراندن هر چيز مست كننده به كودك حرام است‏ (87).

  2. خوراندن عين نجاسات به كودك حرام است‏ (88).
  3. احتياط واجب است كه آب نجس را به كودك ننوشانند و بقيه چيزهاى نجس نيز حكمشان مثل حكم آب نجس است‏ (89).
  4. خوراندن غذايى كه براى كودك ضرر دارد جايز نيست‏ (90).
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) 9. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)
  (3) حضانت‏


  تعريف حضانت‏

  حضانت به معناى پرورش دادن كودك و پرستارى اوست، كه در احكام دينى داراى مراتب و شرايط خاصى است.


  مراتب حضانت‏

  پسر

  1. حضانت پسر در مدت دو سالى كه شير مى‏خورد با مادر اوست‏ (91).
  2. پس از آنكه دو سال پسر تمام شد حق حضانتش تا زمان بلوغ با پدر اوست‏ (92).

  دختر

  1. حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر اوست‏ (93).
  2. پس از آنكه دختر هفت ساله شد حضانتش با پدر اوست‏ (94).
  3. دخترى كه پدر ندارد حق حضانتش تا زمان بلوغ با مادر اوست‏ (95).

  حضانت مادر


  1. مادر در صورتى مى‏ تواند حضانت فرزند را بر عهده بگيرد كه داراى اين شرط باشد:

  آزاد، مسلمان، عاقل، مورد اعتماد (96)
  2. بهتر است كودك را تا هفت سالگى در حضانت مادر باقى گذراند، هر چند پسر باشد (97).
  3. در حضانت مادر نسبت به كودكى كه دو سالش تمام نشده، فرقى نيست كه مادر خودش كودك را شير دهد يا ديگرى او را شير دهد (98).
  4. مادر كودك مجاز است كه حضانت او را بپذيرد يا نپذيرد (99).

  حضانت ديگران

  1. پس از مرگ پدر و مادر، حضانت كودك به ترتيب اولويت بر عهده افراد زير است:
  جد پدرى كودك‏ (100)
  وصى پدر يا وصى جد پدرى‏ (101)
  نزديكترين خويشان كودك بر مبناى مراتب ارث‏ (102)
  2. افرادى كه حضانت كودك به آنها مى‏رسد اگر در مرتبه ارث با هم يكسان باشند و بر سر حضانت ميان آنها مشاجره شود، بايد به قيد قرعه يكى از ايشان انتخاب شود (103).

  اسقاط حق حضانت‏


  1. حضانت كننده مى‏تواند حق حضانت متعلق به خود را روز به روز ساقط كند (104).
  2. اگر مادر براى شير دادن فرزندش مزدى بيش از مزد دايه بخواهد و پدر كودك او را به دايه بسپارد، حق حضانت مادر نسبت به كودك ساقط نمى‏شود (105).
  3. در موارد زير حق حضانت مادر ساقط شده به پدر مى‏رسد:
  مادر كودك از حضانت فرزندش خود دارى كند، كه در اين صورت حاكم شرع پدر را براى حضانت او مجبور مى‏كند (106).
  مادر شيعه نبوده و پدر شيعه باشد (107)
  مادر كودك ديوانه شود (108)
  مادر حق حضانت خود را ساقط كند (109)
  مادر كه حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با ديگرى ازدواج كند (110)
  مادر كودك در مدت حضانت بميرد (111).
  4. حضانتى كه به پدر تعلق دارد پس از مرگ وى، به مادر مى‏رسد (112).

  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) 10. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)  حضانت كودك بى ‏سرپرست‏


  1. تكفل مخارج و تربيت صحيح اسلامى كودكان بى‏سرپرست بسيار خوب است ولى اگر خطرى آنها را تهديد نكند واجب نيست‏ (113).
  2. كودكى كه پيدا مى‏شود:
  اگر در معرض تلف بوده و نجاتش وابسته به گرفتن او باشد، بر يابنده واجب كفايى است كه او را گرفته و نگه دارد (114).

  در گرفتن و نگه داشتن او فرقى نيست كه نوزاد باشد يا مميز (115).
  در صورتى كه نجاتش وابسته به نگه داشتن او توسط شخص يابنده نباشد گرفتن كودك بر يابنده مستحب است.
  3. پس از آنكه يابنده كودك را در اختيار خود گرفت:
  واجب است يا خودش او را نگه دارى و تربيت كرده و به امورش رسيدگى كند، و يا شخص ديگرى را به اين كار بگمارد (116).
  تا زمانى كه اولياى كودك پيدا نشده‏اند يابنده او براى حضانت و تربيتش از هر كسى سزاوارتر است‏ (117).
  تا زمانى كه كودك تحت حضانت و سرپرستى يابنده است هيچ كس حق ندارد بچه را از او بگيرد (118).

  4. اگر همراه كودك پيدا شده اموالى باشد كه بيش از حد نياز اوست، يابنده مى‏تواند آن اموال را با اذن حاكم شرع يا وكيل او براى مخارج كودك هزينه كند (119).
  اگر در هزينه كردن اموالى كه همراه كودك بوده اذن گرفتن از حاكم شرع يا وكيلش ممكن نباشد بايد از مؤمنان عادل اجازه بگيرد و در صورتى كه به ايشان نيز دسترسى نداشته باشد مى‏تواند اموال كودك را براى مخارج او هزينه كند و ضامن نيست‏ (120).
  در صورتى كه كودك مالى همراه نداشته باشد، يابنده مى‏تواند از اموال خود، يا با زكات يا كمك گرفتن از ديگران مخارج او را بدهد (121).
  5. اگر همراه كودك مالى نباشد و كسى هم يافت نشود كه مخارج او را بدهد يابنده بايد مخارج او رابپردازد و در اين صورت اگر قصد پس گرفتن مخارج او را داشته باشد، مى‏تواند پس از بلوغ كودك آنها را پس بگيرد ولى اگر قصد پس گرفتن مخارج او را نداشته است نمى‏تواند پس بگيرد (122).
  6. اگر راههايى براى فراهم كردن هزينه كودك وجود داشته باشد، و يابنده خودش نفقه او را بدهد، پس از بلوغ كودك نمى‏تواند آن هزينه‏ها را از او بخواهد هر چند از اول قصد گرفتن هزينه‏ها را داشته باشد (123).
  7. اگر ولى كودك پيدا شود، حضانت او به وليش منتقل مى‏شود و در صورتى كه ولى كودك را از يابنده در خواست كند، بر يابنده واجب است كه كودك را به او تحويل دهد (124).
  8. افرادى كه حضانت كودك، شرعا بر عهده آنان بوده، مثل پدر و مادر و جد اگر كودك را نزد يابنده ببينند، مى‏توانند او را از يابنده بگيرند و خودشان حضانت كنند (125).
  9. چنانچه يابنده كودك را به اولياى حضانت كننده‏اش تحويل دهد و ايشان از تحويل گرفتن و حضانتش سرباز زنند، بايد آنها را به تحويل گرفتن كودك و حضانت او وادار كنند (126).
  10. نگهدارى (كودك) زنازاده واجب كفايى است و بايد هزينه او از بيت المال فراهم آيد (127).

  جداكردن فرزند از پدر و مادر


  1. در دوران شير خوارگى، كه مادر، حضانت كودك را بر عهده دارد براى پدر جايز نيست كودك را از او بگيرد (128).
  2. بنابر احتياط واجب، اگر مادر، پيش از تمام شدن دو سال كودك را از شير بگيرد پدر حق ندارد بچه را از حضانت او خارج كند (129).
  3.كودكى كه مادر ندارد جدا كردن او از پدر يا جد يا برادر و خواهرش مكروه است (130).
  4. تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمى‏تواند او را از مادرش جدا كند (131).

  پايان حضانت كودك‏


  كودك - دختر باشد يا پسر - پس از بلوغ و رشد، مدت حضانتش پايان يافته و كسى بر او حق حضانت ندارد، بلكه اختيارش به دست خود اوست‏ (132).
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐) 11. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  6,353
  مورد تشکر
  12,075 پست
  حضور
  31 روز 12 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  19
  آپلود
  0
  گالری
  286

  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)  (4) ولايت‏


  صاحب ولايت‏


  1. ولايت بر كودك و نظارت بر مصالح او به تربيت اوليت بر عهده افراد زير است و در صورت نبودن يكى ولايت به ديگرى منتقل مى‏شود:

  - پدر و جد پدرى.
  - وصى پدر يا وصى جد پدرى كه به عنوان قيم كودك تعيين شده است.
  - حاكم شرع.
  - مؤمنان عادل‏ (133).  2. افرادى مانند مادر، مادر بزرگ مادرى يا پدرى، پدر بزرگ مادرى، برادر، عمو و دايى و فرزندان آنان و نيز نامادرى، در زمان حيات اولياى شرعى - كسانى كه در مساله قبل گفته شد - يا پس از مرگ آنها، بر هيچ امرى از امور كودك از قبيل ازدواج و به كارگيرى و غير اينها، ولايت ندارند (134).  شرايط ولى‏


  1. ولى كودك بايد داراى شرايط زير باشد:
  - بالغ و عاقل و آزاد (135).
  - اگركودك، مسلمان است ولى او بايد مسلمان باشد (136).
  2. ولايت كودكى كه پدرش مسلمان نيست به جد پدرى او اختصاص پيدا مى‏كند و اگر او نيز مسلمان نباشد، ولايت كودك با حاكم شرع است‏ (137).  حدود ولايت ولى‏


  ولى، بر جان و مال كودك ولايت دارد، و با شرايطى در هر دو مورد مى‏تواند نسبت به كودك اعمال ولايت كند. موارد هر يك به تفصيل خواهد آمد.


  ولايت بر جان (نفس)


  1. و لايت بر نفس ممكن است به شكلهاى مختلفى باشد، برخى از آنها عبارتند از:
  - تعليم و تربيت و تأديت‏
  - ازدواج‏
  - اجير كردن و به كارگرى فرستادن‏
  - حقوقى از قبيل: قصاص‏
  - توليت وقف‏
  - طلاق‏
  - ختنه‏
  - عبادت‏
  - اذان و اطاعت‏
  - نذر و عهد و قسم‏  ولايت بر مال‏


  1. ولايت بر مال نيز ممكن است به شكلهاى مختلفى باشد، برخى از آنها عبارتند از:
  - خريد و فروش اموال كودك‏
  - اجاره‏
  - مضاربه‏
  - پرداخت خمس و زكات‏
  - بخشش به ديگران‏
  - قرض‏
  - صلح‏


  يعنى ولى مى‏تواند اموال كودك را بفروشد تا چيزى براى او بخرد يا اموال او را به اجاره دهد يا چيزى را براى او اجاره كند، يا به مضاربه دهد و مقدارى از آن را به ديگران ببخشد يا هديه بر كودك را قبول كند و يا اموالش را به قرض دهد.


  2. اگر كسى در امور مالى و جسمى و يا ساير امور كودكى تصرف كند، تصرفش صحيح نيست، مگر ولى كودك، آن تصرف را بپذيرد (138).
  (◐.̃◐) ... احکام کودکان از تولد تا بلوغ ... (◐.̃◐)
اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود