جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0

  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫

  ╫❀ ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج) ❀╫  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫


  کشورایران قبل ازپیروزی انقلاب ازنظراهل فرهنگ وهنردرحالتی جاهلانه وتحت نفوذسلطه جهانی بود

  تاایینکه پیروزی انقلاب اسلامی درایران مسلمانان راغافلگیروقلب آنان راسرشاررازسروروشادی نمود.


  این سرورهمه کشورهای جهان رادربرگرفت وبه جایی رسیدکه همه جاسخن اززفضیلت ایرانیان بود.


  ایرانیان همچنین سهم عظیمی دردولت جهانی حضرت مهدی(عج)دارندکه دراادامه به آن اشاره می کنیم.

  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫


  ستایش ایرانیان دراحادیث اهل سنت


  این نکته بسیارقابل توجه است که احادیث نبوی درستایش ایرانیان درمنابع اهل سنت بسیاربیشترازمنابع شیعی است.


  آنچنانکه یک محقق به راحتی می تواند ازروایات مصادراهل سنت کتابی درفضایل ومناقب ایرانی هاوبرتری آنهابراعراب بنویسد.  حدیث پشتیبانی فارس هاازاهل بیت(ع)


  ابونعیم ازابن عباس روایت می کند:


  نزدرسول خدا(ص)ازایرانیان سخن به میان آمدوحضرت فرمود:ایرانیان پشتوانه مااهل بیت اند.


  حدیث اطمینان پیامبر(ص)به فارس ها


  ابونعیم روایت می کند:


  نزدرسول خدا(ص)یادی ازعجم شد،حضرت فرمود:

  به خدااطمینان من به آنهابیشترازاطمینان من به شمایابعضی ازشماست.1  ایرانیان اهل ایمان


  مسلم ازابوهریره نقل می کند:


  هنگامی که سوره جمعه نازل می شد مانزدرسول خدا(ص)نشسته بودیم ،وقتی حضرت این آیه راخواندند:

  وآخرین منهم لمایلحقوابهم...وکسانی که هنوزبه ایشان نپیوسته اند

  شخصی پرسید:یارسول الله آنان چه کسانی هستند؟

  حضرت پاسخی ندادتادوباره سوال کرد.


  سلمان فارسی هم آنجابود.حضرت دست برشانه سلمان گذاشته وفرمود:

  اگرایمان درثریاهم باشدمردانی ازفارس به آن خواهندرسید. 2  شیران دلاور


  احمدبن حنبل روایت می کند:


  پیامبر(ص)فرمود:


  نزدیک است که خداوندمتعال اطراف شماراازعجم پرکند.

  آنان چون شیرانی هستندکه نمی گریزند.بادشمنان شمامی جنگندوازغنایم شمااستفاده نمی کنند. 3  این ابی الحدیدروایت می کند:  اشعث بن قیس ازمیان جمعیت خودرابه علی(ع)رساندوگفت:

  یاامیرالمومنین!این سرخ رویان(ایرانیان)که اطراف شماراگرفته اندبرماعرب هاغلبه کرده اند.

  حضرت آهسته باپای خودبرمنبرکوبید.صعصعة بن صوحان گفت:مارابااشعث چه کار؟

  امروزامیرالمومنین(ع)درباره عرب سخنی خواهدگفت که هرگزگفته نخواهدشد.


  حضرت فرمود:


  کدام یک ازاین شکم پرستان بی شخصیت که مانع ازهدایت مردم می شودعذرمرامی پذیرد؟

  آیاتومی خواهی من آنها(ایرانیان)رابرانم؟

  اگرچنین کنم قطعانادان خواهم بود.قسم به کسی که دانه راشکافت وانسان راآفرید

  ایرانیان شمارابرای بازگشت به دین خواهندکوبیدچنانکه شما آنهارابرای پذیرش دین کوبیدید. 4
  ازایرانیان دراحادیث بااین عناوین 9گانه یادشده است:


  قوم سلمان،اهل مشرق،اهل خراسان،صاحبان پرچم های سیاه،فارس

  اهل قم،اهل طالقان

  1.سنن ترمذی 382

  2.صحیح مسلم،192_7

  3.مسنداحمد5_11

  4.شرح نهج البلاغه20_284

  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  ایرانیان وزمینه سازی ظهور

  تمام منابع ر وایی شیعه وسنی اتفاق نظردارندکه ظهورامام زمان (عج)پس ازنهضتی به وقوع خواهدپیوست که زمینه سازظهور حضرت است.

  دراین نهضت صاحبان درفش های سیاه ازایران آماده کننده مقدمات فرمانروایی اوهستند.

  ووجوددوشخصیت ایرانی موعودیعنی سیدخراسانی، یاهاشمی خراسانی ویاوراوشعیب بن صالح نقشی قابل توجه دارند.

  منابع حدیث شیعه علاوه برایرانیان ازیمنی ها نیزبه عنوان زمینه سازان ظهور حضرت نانمبرده اند.

  همچنانکه ازمجموعه احادیث می توان وقوع یک حرکت انقلابی قبل ازظهوررا پیش بینی کرد.


  ماننداین روایت که درتفسیر آیه

  بعثنا علیکم عبادالنااولی بعث شدید گروهی ازبندگان پیکارجوی خودرابرضدشمابرانگیزیم

  چنین آمده است:


  آنان گروهی هستندکه خداوندقبل ازقیام قائم برانگیزد وبه سراغ هریک ازقاتلان اهل بیت که برونداورابه قتل می رسانند.1


  ودرحدیثی که ابان بن تغلب ازامام صادق(ع)نقل کرده آمده است:


  زمانی که پرچم حق ظهورکند اهل مشرق و.مغرب برآن نفرین کنند.آیامی دانی چرا؟

  گفتم خیر.فرمود:چون مردم قبل ازظهورباگروهی ازاهل بیت اومواجه می گردند.


  ازاین روایت می توان فهمید که افرادی ازبنی هاشم وپیروان آنها قبل ازظهورحضرت نهضتی خواهندداشت.


  نویسنده کتاب (یوم الخلاص)حدیثی با5منبع نقل کرده به این مضمون :


  اومی آیدوبرای خداوندشمشیری است ازنیام کشیده شده.


  بنابراین روایات مربوط به دوران ظهورسه دسته هستند:


  الف_روایات مربوط به دولت هواداران درفش های سیاه که شیعه وسنی آن رانقل کرده اند.


  ب_روایات مربوط به ظهور حکومت یمنی که فقط درمنابع شیعه واردشده وشبیه این روایت دربرخی ازمنابع اهل سنت آمده

  امابیانگرظهوریمانی پس ازظهورحضرت مهدی(عج)است.


  ج_روایاتی که حاکی ازظهورزمینه سازان قیام حضرت اندبی آنکه جزئیات آنهارامشخص نمایند.

  البته این روایات به طورکلی بریاران ایرانی ویمنی آن حضرت منطبق است که زمینه سازظهورهستند.
  روایات،زمان روی کارآمدن حکومت یمنی هارامشخص نموده وآنراسال ظهورحضرت وهمزمان یانزدیک به زمان خروج سفیانی می داند.

  خروج سفیانی به منظوردشمنی باآن حضرت وازسرزمین شام یامنطقه ای درنزدیکی آن به وقوع خواهدپیوست .

  اماحکومت ایرانیان زمینه سازبه دومرحله مشخص تقسیم می شود:


  مرحله اول:

  آغازنهضت آنان به دست مردی ازقم که شایدنهضت اوسرآغاز امرظهورحضرت باشد

  چراکه درروایات آمده است که آغازنهضت آن حرت ازناحیه مشرق است.  مرحله دوم:


  ظهوردوشخصیت موعوددربین ایرانیان به نام سیدخراسانی وفرمانده نیروهای اوشعیب بن صالح

  درتعدادی ازروایات مشخص گردیده که نهضت شعیب وخراسانی شش سال قبل ازظهور حضرت مهدی(عج)است.


  ازمحمدحنفیه نقل شده است که:  پرچم سیاه بنی عباس خروج کند سپس پرچم سیاه دیگری ازخراسان ظاهرشود حاملان آن درفش ها کلاه سیاه ولباس سفیدبرتن دارند.

  پیشاپیش آنان مردی است که اوراصالح بن شعیب ویاشعیب بن صالح می نامندوازقبیله بنی تمیم است.

  آنان نیروهای سفیانی راشکست داده ودربیت المقدس فرودآیندتامقدمات حکومت مهدی(عج)رافراهم آورند.

  تعدادسیصدتن ازشام به آنان بپیوندند.فاصله خروج اوتاتحویل زمام اموربه مهدی(عج)هفتادودوماه است.
  2


  درمقابل این احادیث،روایات دیگری هست که می گویدظاهرشدن سیدخراسانی وشعیب همزمان باظاهرشدن یمانی وسفیانی است.


  ازامام صادق(ع)روایت شده که فرمود:
  خروج خراسانی،سفیانی ویمانی دریک سال ویک ماه ویک روزواقع می شود.

  درفش یمانی دربین این پرچمهاازهمه هدایت گرتراست.اومردم رابه حق دعوت کند.3


  ازامام باقر(ع)نقل شده که فرمود:


  خروج سفیانی وخراسانی درسال وماه وروزواحدخواهدبود.نظم وترتیب آنان چون دانه های تسبیح است.

  درآن زمان مشکلات ازهمه سوروی آورند. وای برکسی که باآنان به مخالفت برخیزد.

  درمیان پرچمها پرچمی هدایت گرترازیمانی نیست.آن پرچم هدایت است چراکه به مولای شمادعوت می کند.
  4


  شایدمنظورازخروج این سه نفر،به ترتیب ماننددانه های تسبیح باآنکه دریک روزواقع می شود این است


  که انگیزه های خروج آنان باهم ارتباط سیاسی دارد.


  البته آغازخروج آنهادریک روزاست اماترتیب جنبش آنان ماننددانه های تسبیح یکی پس ازدیگری واقع می شود.  1.کافی8_206

  2.نسخه خطی ابن حمادص84

  3.بحار52_210

  4.بحار52_232


  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫

  روایت آغازحکومت مهدی(عج)ازایران

  این حدیث صراحت داردکه آغاز نهضت ازناحیه مشرق خواهدبود.


  ازامیرمومنان(ع)نقل شده که فرمود:


  آغازکاراو ازمشرق است زمانی که این امرپیش آیدسفیانی خروج کند.1


  ازطرفی آنچه علما برآن اتفاق دارندوروایات متواترآن راتاییمی کننداین است که ظهورحضرت ازمکه مکرمه است.


  بنابراین منظورامیرمومنان(ع) یعنی پیدایش کارومقدمات نهضت اوازمشرق است.


  وهمچنین می توان فهمیدکه ظهرمقدمات نهضت حضرت قبل ازخروج سفیانی است


  وفاصله بین این مقدمات وخروج سفیانی مدتی نه کوتاه ونه طولانی است.  حتی می توان گفت روایت اشاره به این نکته داردکه حرکت زمینه سازظهوردرایران انگیزه وعلت خروج سفیانی است


  زیراجنبش سفیانی واکنشی است جهت رویارویی باموج فزاینده نهضت اسلامی که زمینه سازقیام حضرت خواهدبود.
  1.بحار_52_252
  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0


  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫


  روایت حمایت ازامت محمدتوسط مردی ازاهل بیت

  ابوبصیرازامام صادق(ع)نقل می کندکه حضرت فرمود:


  «ای ابوبصیر،امت پیامبر(ص)رامادام که خاندان فلان برمسندحکومت تکیه زده درگشایش نخواهی دیدتاآنکه فرمانروایی آنان منقرض شود.

  باتمام شدن حکومت آنان خداوندآن رابه مردی ازمااهل بیت ارزانی می داردکه روش اوبراساس تقوی وعمل وی هدایتگرمردم است.

  درقضاوت وحکم اهل رشوه نیست.به خداسوگند من اورابانام خودش ونام پدرش می شناسم .

  سپس مردی خواهدآمدنیرومندوکوتاه اندام که خالی برصورت ودونشانه بربدن دارد.اوپیشوایی عادل ونگاهبان امانت های الهی است.

  دنیاراپرازعدل ودادنماید آن گونه که بدل کاران پرازظلم وجورکرده اند
  ». 1
  .

  علامه مجلسی ازسیدبن طاووس نقل کرده می گوید:


  این روایت رادرسال662 درکتاب ملاحم ،بطائنی دیده وازآن کتاب نقل کرده امابه صورت ناتمام .


  بطائنی ازیاران امام صادق(ع)بوده ونسخه کتاب وی هم اکنون دردسترس نیست

  البته ممکن است درگوشه وکنارکشورهای اسلامی درمیان کتب ناشناخته باشد.2


  براساس این روایت سیدبزرگواری ازذریه اهل بیت علیهم السلام ،پیش ازظهور حضرت قائم(عج)حکومت می کند

  ومقدمات دولت اورافراهم می کند.

  اماعبارت خاندان فلان درکلام امام لازم نیست که حتمابنی عباس باشندآنگونه که سیدبن طاووس فهمیده است،

  زیرادرسایرروایات که ائمه ما (علیهم السلام)تعبیربه فلان وفلان.نموده اندگاهی منظوربنی عباس

  وگاهی خاندان هایی است که قبل ازظهور حضرت مهدی(عج)فرمانروایی می کنند.

  مثلا روایات متعددی وجوددارندکه می گویند:


  اختلاف بین خاندان فلان وآل فلان ازحکام حجاز برسرانتخاب فرمانروارخ می دهدوآنگاه مهدی(عج)ظهورمی کند.


  پس منظورازبنی فلان دراین حدیث بنی عباس نیست بلکه خاندانی است که قبل ازظهورحضرت درحجازحکومت می کنند.

  مانندروایتی که ازامیرمومنان(ع)به دست مارسیده که فرمود:


  آیاخبرندهم شمارابه آخرین حاکم آل فلان؟عرض کردیم:چراای امیرالمومنین.فرمود:

  کشته شدن بیگناهی درمنطقه حرم ازقبیله ای ازقزیش.

  سوگندبه خدایی که دانه راشکافت وموجودات راهستی بخشیدپس ازاین حادثه تنهاپانزده شب ازسلطنتشان باقی خواهدماند.
  3


  غیرازاین روایت روایات دیگری وجودداردکه اختلاف بین خاندان فلان ویابه هلاکت رسیدن فرمانروای ظالمی ازآنان رابیان کرده ومی گوید:


  پس ازآن سفیانی خروج خواهدکرد ویاظهورحضرت به وقوع خواهدپیوست ویابیانگر برخی ازنشانه ها وپیشامدهای نزدیک ظهوراست.


  بنابراین بایدعبارت بنی فلان دراین روایت رابه غیربنی عباس تعبیرنمودزیراصدهاسال پیش حکومت آنهاسپری شده

  وآنچه دراین روایت مطرح است متصل به زمان ظهوراست.


  به نظرمی رسدروایاتی که به صراحت ازبنی عباس نام برده نیزحتما بایدموردبررسی ودقت قرارگیرد

  زیراممکن است این روایات ازامامان(علیهم السلام)باعبارت(فرزندان فلان یاخاندان فلان)واردشده باشد

  اماشخص راوی به گمان اینکه منظورهمان بنی عباسندآن رابالفظ بنی عباس نقل کرده باشد.

  همچنانکه ممکن است درروایات ظهور،تفسیربنی فلان به بنی عباس نیزصحیح باشد

  زیراممکن است مرادازذکرنام بنی عباس،روش ستیزه جویانه آنان باشدکه درنقطه مقابل امامان(علیهم السلام)بوده

  نه اینکه مرادشخص آنها وفرزندان ویا ذریه آنان باشد.

  هرچندبه ندرت نیاز به چنین تفسیر وتوجیهی داریم چراکه دربیشترروایات تعبیربه فرزندان وخاندان فلان شده نه خاندان بنی عباس.  به هرحال منظورازخاندان فلان درروایت موردبحث که فرمود:


  خاندان فلان برمسندحکومت باشند تااینکه فرمانروایی آنان منقرض شود باتمام شدن حکومت آنان خداوندآن رابرمردی ازمااهل بیت ارزانی می دارد.


  حکام ظالم وستم پیشه ای غیرازبنی عباسندکه انقراض حکومتشان متصل به ظهورحضرت است.

  اماجمله آنگاه آن مردنیرومندکوتاه اندام که خالی برصورت ودونشانه بربدن داردوپیشوایی است عادل

  حکایت ازاوصاف شخصی است که بعدازسیدموعودخواهدآمد

  ومفهوم آن این است که اوشخص حضرت مهدی(عج)است وهم اوست که دارای این نشانه هاست.

  اماصفت مردنیرومندکوتاه قد برآن حضرت تطبیق نمی کندزیراتمام روایات ،آن حضرت راباقامتی رشیدوموزون توصیف کرده اند.  بعیدنیست که بخش هایی ازاین روایت درنقل ازسیدبن طاووس ویادیگران افتاده ویاجابه جاشده باشد

  وصفت مردنیرومندوکوتاه اندام ازوژگیهایی همان سیدموردنظرباشد

  بنابراین نمی توانیم اتصال زمان این سیدرابه زمان ظهورازاین روایت استفاده کنیم.  1.بحار 59.269


  2.کتاب اقبال سیدبن طاووس ص599


  3.بحار52.234
  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫


  احادیث قم ومردموعود


  ازجمله روایات ظهور ،قیام مردی ازقم است.


  امام کاظم(ع)فرمود:


  « مردی ازقم ،مردم رابه حق دعوت کند.

  افرادی پیرامون اوگردآیندکه قلب هایشان همچون پاره های آهن(استوار)است.

  بادهای تندحوادث،آنان رانلغزاند،ازجنگ خسته نشده ونترسد،

  اعتمادشان برخداست وسرانجام کارازآن پرهیزکاران است». *
  روایت،زمان قیام اورامشخص نکرده اما درتاریخ قم وایران وجودچنین شخصیتی باچنان یارانی قبل ازامام خمینی ویارانش سابقه نداشته است.


  این حدیث رابحارالانوارازکتاب تاریخ قم نوشته حسن بن محمدبن حسن قمی که هزارسال پیش آن راتالیف نموده نقل کرده است.

  ممکن است گفته شود:


  درست است که درتاریخ قم وایران ظاهرشدن چنین شخصیت برجسته ای سابقه ندارد


  امادلیلی دردست نیست که ثابت کنداین روایت منطبق برامام خمینی وطرفداران اوست.


  پس شایدمنظور،شخص دیگری باشدکه درعصرماویابعدازمدتی ظاهرشود.


  امادرپاسخ بایدگفت:


  اگرچه درروایت،زمان این پیشامدمشخص نیست امامجموعه صفاتی که درروایت آمده به علاوه آنچه که روایات متعدددیگر،


  پیرامون قم وایران واردشده،این نظریه راتقویت می کندکه شایدمراد،امام خمینی ویاران اوباشند.

  *.بحار60.216

  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 7. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0
  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫

  ویژگی های ممتازقم دراحادیث

  درباره ویژگی های ممتاز شهرقم وآینده آن ازاهل بیت(علیهم السلام)

  روایاتی نقل شده که نشان می دهداین شهردرقلب ایران درسال73 هجری ،براساس طرحی ازسوی امام باقر(ع)پایه گذاری شده وپس ازآن همواره موردتوجه خاص ائمه اطهار(علیهم السلام)قرارگرفته است.


  آنان بادانشی که ازجدبزرگوارشان داشتند خبرداده اندکه درآینده ،

  این شهر ازجایگاهی والا برخوردارخواهدشد واهالی آن ازیاران باوفای حضرت مهدی(عج)خواهندبود.

  برخی روایات بیانگرآن است که فلسفه نامگذاری این شهربه نام قم،هماهنگ بانام حضرت مهدی(عج)است که قائم به جق است

  وباقیام اهل قم ومنطقه جغرافیایی آن درزمینه سازی ویاری حرت ارتباطدارد.

  عفان بصری ازامام صادق(ع)نقل کرده است:


  امام((ع)به من فرمود:آیامی دانی چرااین شهرراقم می نامند؟

  عرض کردم:خداورسولش آگاه ترند.

  فرمود:زیرااهل قم ،اطراف قائم آل محمد(عج)گردآمده وبااوقیام می نمایندودرکناراوثابت قدم مانده واورایاری می کنند.
  امامان مابه قم معنایی برترووسیع ترازمعنا ومفهوم یک شهرداده

  ونام این شهررابه منزله اسلوب وروش قم،نسبت به ولایت اهل بیت(علیهم السلام)وقیام آنان بامهدی آل پیامبر(عج)به کاربرده اند .


  عده ای اتزبزرگان ری نقل کرده اندکه خدمت امام صادق(ع)رسیدندوعرض کردند:


  ما اهل ری هستیم که خدمت رسیده ایم .حضرت فرمود:خوش آمدیدای برادران قمی ما.

  عرض کردند:مااهل ری هستیم.فرمود:خوش آمدیدای برادران قمی ما.


  آنان گفته خودراچندباریادآورشدندواما م(ع)نیز کلام خودراتکرارکرده وچنین فرمود:


  خداونددارای حرمی است که مکه مکرمه است وپیامبر(ص)دارای حرمی است که مدینه منوره است

  وامیرالمومنین(ع)دارای حرمی است که کوفه است ومااهل بیت نیزدارای حرمی هستیم که شهرقم است.


  به زودی بانویی ازسلاله من به نام فاطمه دراین شهردفن خواهدشد.هرکس اورازیارت کنداهل بهشت است.  معنی سخن حضرت آن است که قم تازمان حضرت مهدی(عج)حرم امامان اهل بیت(علیهم السلام)ومرکزولایت ویاری آن بزرگواران است

  واهل ری وغیرآن نیز اهل قم محسوب می شوند

  زیراآنان نیزپیرو خط ومشی اهل قم نسبت به اهل بیت(علیهم السلام)اند.


  ازاین روبعیدنیست که مرادازاهل قم که درروایات آمده واینکه آنان یاوران حضرت مهدی اند،همه ایرانیانی باشند

  که درولایت ودوستی وجنگ وجهادپیروامامان هستند،حتی شایداین تعبیرمسلمانان غیرایرانی راهم دربربگیرد.


  ازروایت بعدی که ازامام رضا(ع)نقل شده ظاهرمی شودکه امامان(علیهم السلام)ازبدوتاسیس شهرقم،

  مردم این شهرراازیاران حضرت مهدی(عج) به شمارآورده اند

  ودوستی ومحبت مردم این شهرنسبت به آن حضرت ، قبل ازولادت اومعروف بوده است.


  ازصفوان بن یحیی نقل شده است:


  روزی خدمت امام رضا(ع)بودم،سخن ازاهل قم وعلاقه آنان نسبت به حضرت مهدی(عج)به میان آمد.


  حضرت برای آنان طلب آمرزش کرد وفرمود:

  خداوندازآنان خوشنودباشد .آنگاه فرمود:

  بهشت دارای هشت دراست که یکی ازآنهامخصوص اهل قم است

  آنان بهترین پیروان ما ازمیان شیعیان جهاننند .خداوندولایت ماراسرشت آنان قرارداده است.
  قابل توجه است که محبت اهل قم نسبت به حضرت مهدی(عج)همچنان پرشوروزنده تازمان ماباقی مانده است.

  این حقیقت رادر ایمان،عملکردوظاهرزندگی قمی هاحتی درنامگذاری فرزندان،مساجدوموسسات خودبه نام آن حضرت می توان مشاهده نمود.  صاحب بحارالانوارروایتی ازامام صادق(ع) نقل کرده که نشانگرآینده شهرقم پیش ازظهوراست:

  امام صادق(ع)می فرماید:

  خداوندبه وسیله شهرکوفه برسایرشهرها حجت وبرهان اقامه کندوبه وسیله مومنان آن شهربرسایرمومنین

  وبه وسیله شهرقم برسایرشهرها وبه واسطه اهل قم برجهانیان اعم ازجن وانس ،

  خداونداهل قم رامستضعف فکری قرارنداده بلکه همواره آنان راتاییدکرده است.  سپس فرمود:دین داران این شهردرزندگی درمضیقه هستند

  زیرااگرغیرازاین باشدودرسختی نباشندمردم به سرعت به این شهرهجوم می برندوآنجاراتباه کنند

  ودیگرنمی توان این شهررابرسایرشهرهاالگووحجت قرارداد
  .

  واگرچنان شودآسمان وزمین آرامش خودراازدست بدهندوساکنان آن لحظه ای باقی نمانند.

  بلاوگرفتاری ازقم واهل آن دورگردیده است .


  به زودی زمانی خواهدرسید که قم واهل آن حج برمردم خواهندبودواین درحدفاصل زمان غیبت قائم ماوظهوراوست.


  فرشته هاماموردورساختن بلاهاازاین شهرواهل آنند.

  هرستمگری که اندیشه پلیدی نسبته به این شهردرسرداشته باشد،خداونداورادرهم می شکندویابه گرفتاری ومصیبت مبتلا می گرداند.  ازاین روایت چندموضوع روشن می شود:


  الف_نقش علمی شهرکوفه درگسترش تشیع وپیروی ازاهل بیت(علیهم السلام)درآستانه ظهورحضرت مهدی(عج)مضمحل شده وازبین می رود .

  البته کوفه شامل نجف نیزمی شود،بلکه گاهی مرادازکوفه تمام عراق است ،

  امانقش قم همچنان ادامه می یابدونزدیک ظهورازعظمت بیشتری برخوردارمی گردد.  ب_نقش برجسته اعتقادی شهرمقدس قم،درآن زمان منحصربه ایران ویاشیعیان نیست ،ب

  لکه نقشی است جهانی که حتی غیرمسلمانان رانیزدربرمی گیردزیراحجت اهلزمان می شود.

  این به این معنانیست که دانش ومذهب ازاین شهربه فردفردمردم جهان می رسد

  بلکه به این معناست که دست یابی به دستورات اسلام برای همه امکان پذیرخواهدبود.  *.بحار216.60

  بحار60.216

  بحار60.213

  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫

  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 8. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  روایت اهل مشرق وپرچمهای سیاه


  این حدیث درمنابع شیعه وسنی واردشده وازآن به عنوان روایت درفش های سیاه وروایت اهل مشرق یادشده است.

  حدیث مذکورراعده ای ازصحابه پیامبر(ص)بااندکی تفاوت درالفاظ نقل کرده ان

  وتعدادی ازآن منابع تصریح نموده اندکه راویان این خبرهمه مورد اعتمادند.


  قدیمی ترین منابع حدیثی اهل سنت که این روایت ویابخشی ازآن رانقل کرده اندافرادزیادی ازعلمای اهل سنت هستند.


  مثل ابن ماجه درسنن ج2ص518و269

  حاکم درمستدرکج4ص464

  دارمی درسنن ص93و...


  اینک عین عبارت رابه نقل ازمستدرک حاکم می آوریم:  ازعبدالله بن مسعودنقل شده است که گفت:حضورپیامبر(ص)رسیدیم.

  حضرت باچهره ای که شادمانی ازآن نمایان بودباماروبروشد.

  آنچه ازحضرت سوال می کردیم پاسخ می داد

  واگرماساکت می شدیم آن حضرت شروع به سخن می نمودتااینکه گروهی ازجوانان بنی هاشم ازآنجاعبورکردند.  حسن وحسین(علیهماالسلام)درمیانش ان بودند،تاچشم حضرت به آنهاافتاد،آنان رادرآغوش گرفت ودوچشمانش پرازاشک شد.

  عرض کردیم:ای رسول خدا،آنچه درچهره شمامی بینیم برای ماناخوشاینداست.

  حضرت فرمود:خداوندبرای مااهل بیت ،آخرت رابردنیابرگزید.

  بزوی بعدازمن اهل بیتم درشهرهاپراکنده واواره می شوند ،تاآنکه درفش های سیاه ازمشرق زمین به اهتزاردرآیندکه حق رامی طلبنداماحقوقشان راادانکنند.
  آنان دست ازحق طلبی نکشندامااجابت نشوند،دیگرباردرخوست کنندبه آنان اعتنانگردد.


  پس ازآن دست به مبارزه زنندوبه پیروزی رسند.

  هرگاه کسی ازشماویافرزندانتان آن زمام رادرک کرد پس به پیشوایی بپیونددکه ازاهل بیت من است.


  اگرچه بادشواری روی برف بادست وپابرود.


  آنهادرفش های هدایتندوآن رابه دست مردی ازاهل بیت من می سپارندکه نام اونام من ونام پدرش نام پدرم می باشد.

  اوحاکم زمین گردد وان راپرازعدل ودادکند،آنگونه که ازجوروستم پرشده است.
  1  ازاین روایت چندنکته استفاده می شود:  اول.اینکه مطالب ومحتوای این روایت متواتراجمالی است .

  یعنی آنچه دراین روایت آمده ومحتوای اصلی آن راتشکیل می دهدتوسطجمعی ازاصحاب پیامبر(ص)نقل وباسندهای مختلف به دست مارسیده ،

  به طوری که معلوم می شود محتوای این حدیث توسط رسول خدا(ص)بیان شده است ومهمترین مطالب آن عبارت است از:


  الف.خبردادن پیامبراسلام(ص)به مظلومیت اهل بیت بعدازخودش


  ب.اینکه تنهاگروهی که حق آنان رااستیفاءمی کنند کسانی هستندکه ازمشرق به پاخاسته ومقدمه حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)رامهیامی نمایند.


  ج.درپی به قدرت رسیدن همین افراد،امام(عج)ظهورمی کندوآنان درفش های خودراتسلیم حضرت می نمایند

  وسرانجام خداوندبه وسیله وجودمقدس اواسلام رابه جهانیان معرفی وزمین راپرازعدل ودادمی کند.  دوم
  :مرادازاینکه گروهی ازمشرق بادرفش های سیاه خروج می کنندایرانیانند.

  این مساله مورداتفاق همه صحابه ای است که این روایت ومشابه آن رانقل کرده اندونزدتابعین نیزکه روایت راازصحابه نقل نموده اندهمین نظروجوددارد.


  همچنین تمام مولفان بعدی درخلال قرن ها براین مساله اتفاق نظردارند

  به گونه ای که ماجرای خروج صاحبان پرچمهای سیاه درنزدآنان ،امری کاملاروشن وثابت بوده است.

  دلیل این ماجرااین است که هیچ یک ازراویان ودانشمندان نگفته اندکه ممکن است این گروه مثلا اهل ترکیه ویاهندیاجای دیگری غیرازایران باشند.

  بلکه عده ای ازروایان ومولفان تصریح کرده اندکه آنان ایرانیانند،حتی نام خراسانیهادربرخی احادیث به چشم می خورد.  سوم:نهضت مذکوربانوعی مخالفت جهانی وجنگ روبروخواهدشدودرابتداعلیه حاکم خودآنان صورت خواهدگرفت

  امانزدیک ظهورتبدیل به قیامی فراگیرخواهدشد.  چهارم:برهرفردمسلمان معاصرآنان واجب است که به یاری آنان برخیزد

  هرچندکه درشرایط دشواری به سربردحتی اگرلازم باشدکه برای یاری آنان روی یخ رفت وآمدکند.
  پنجم:این روایت ازآینده وغیب خبرمی دهدویکی ازمعجزات نبوت نبی اکرم(ص)است.


  زیراآنچه آن بزرگوارازمظلومیت اهل بیت(علیهم السلام)وآوارگی وپراکندگی آنان درچهارگوشه جهان اطلاع داده درطول قرون گذشته محقق شده است


  تاجایی که ماخاندانی رادرطول تاریخ ودرسطح جهان سراغ نداریم

  که ماننداهل بیت(علیهم السلام)وفرزندان علی(ع)وفاطمه(س)باتبعیدوآوار گی مواجه شده باشند.

  1.نقل شده توسط سیدبن طاووس درملاحم وفتن ص30و117

  بحارالانوار51_83

  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫


  ویرایش توسط خادمة المهدی : ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ در ساعت ۱۵:۴۵


  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه. 9. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0
  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫

  روایت پرچمهای سیاه ازخراسان تاقدس


  این روایت راعده ای ازعلمای سنی مانندترمذی درکتاب سنن ج3ص362واحمدبن حنبل درمسند

  وابن کثیردرکتاب نهایه وبیهقی درکتاب دلائل نقل کرده اند.

  عبارت حدیث این است:


  درفش های سیاه ازخراسان بیرون می آیندکه چیزی جلودارشان نیست تادرایلیاء(قدس)به اهتزاردرآیند.1

  معنای حدیث ،روشن وحاکی ازتحرک نظامی وپیشروی نیروهاازایران به سوی قدس است که ایلیاء نامیده میشود.

  نوسنده مچمع البحرین گفته است که«ایل به زبان عبری ویاسریانی،نامی ازنامهای خداوندبزرگ است ومانندکلماتی مثل عبدالله به معنی بنده خداست.


  محدثان تصریح کرده اندکه مرادازاین درفش های وعده داده شده،پرچم هاعباسیان نیست.

  ابن کثیردرکتاب نهایه حاشیه ای براین روایت زده ومی گوید:


  «این درفش هاآنهایی نیست که به وسیله ابومسلم خراسانی برافراشته وحکومت بنی امیه رابرانداخت

  بلکه درفش های سیاه دیگری است که همراه مهدی(عج)خواهدآمد.»2  برخی روایات که ازپیامبر(ص)نقل شده،بین درفش های عباسیان که مسیروهدفشان دمشق بوده

  پرچمهای یاران مهدی(عج)که هدفشان قدس است،فرق گذاشته اند.


  ازآن جمله روایتی است که ابن حمادازمحمدحنفیه وسغیدبن مسیب نقل کرده که گفت:


  پیامبر(ص)فرمود:

  درفش هایی ازناحیه مشرق به اهتزازدرآیدکه مربوط به بنی عباس است وتازمانی که اراده خداوندتعلق گیرد،باقی خواهدبود.

  سپس درفش های سیاه کوچکی ازناحیه مشرق بیرون آیدوبامردی ازنسل ابوسفیان ولشکریانش مبارزه کند

  ومردم رابه طاعت مهدی(عج)سوق دهد.
  3


  بنی عباس درنهضتشان تلاش کردندتاروایات درفش های سیاه رابه سودخودبرضدبنی امیه معناکنند


  وبه مردم بقبولانندکه جنبش،حکومت ودرفش های آنان چیزی است که درروایات پیامبر(ص)بشارت دا ده شده ومهدی(عج)ازخاندان آنهاست.

  ازهمین رومنصورعباسی پسرش رامهدی نام گذاشت

  وسعی فراوان نمودتاقضات وراویان گواهی دهندکه اوصاف حضرت مهدی(عج)که ازپیامبر(ص)نقل شده برپسرش منطبق است...

  سرگذشت عباسیان درادعای مهدویت وانتخاب پرچم سیاه درتاریخ ثبت شده است.

  این ترفندعباسیان دراوایل مقداری به سودآنهاتمام شدامابه تدریج ثابت شدکه آنهاحتی عدالت رادرکاخ خودهم نمی توانندبرقرارسازند.

  به گفته برخی ازروایات ،آخرین خلفای عباسی معتقدبودندکه

  مساله ادعای مهدویت پدران آنهاازریشه واساس جعلی ودروغین بوده است.

  به نظرمی رسدادعای مهدویت درحوادث پایانی قرن اول هجری زمینه مناسبی داشته

  زیرامسلمانان تحت سلطه بنی امیه سختی های زیادی رامتحمل شدندوعملا مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام)رالمس می کردند،

  به همین جهت نقل روایاتی ازپیامبر(ص)مبنی برمظلومیت اهل بیت(علیهم السلام)وبشارت به ظهورمهدی(عج)دربین آنان متداول گشت.

  وهمین موضوع زمینه مناسبی برای ادعای مهدویت عده زیادی ازبنی هاشم ودیگران گردید.

  ازابن فضل خثعمی روایت شده است:


  دریکی ازروزهاکمحمدفرزندعبدالله بن حسن مثنی ازمنزل پدرش خارج می شد،

  منصورعباسی رادیدم که باغلام سیاه واسبش جلودرایستاده بود.


  منصورانتظارمحمدرامی کشید،همین که اوخارج شدمنصوربرخاست وردایش راگرفت تاسواراسب شود،

  سپس لباس اوراروی زین اسب مرب نمودتامحمدازآنجادورشد.


  من منصورراشناختم ولی محمدرانمی شناختم .

  ازمنصورسوال کردم:


  اوکیست که این همه احترامش کردی؟

  گفت:آیااورانمی شناسی؟گتم:نه.گفت:این شخص محمدفرزندعبدالله بن حسن،مهدی مااهل بیت است.4


  به احتمال قوی ،عباسیان ادعای مهدویت راازهم پیمانان وشرکاء حسنی آموختندتاازآن درمبارزات خودعلیه بنی امیه استفاد کنند.

  امابه هرحال نزدراویان وتاریخ نویسان،شکی نیست که درفش های سیاهی که دراین روایت وروایت های دیگروعده داده شده

  پرچمهایی است که مهیاکننده ظهورحضرت مهدی(ج)است.


  حتی اگرروایات پرچمهای بنی عباس راصحیح بدانیم به علت اینکه گفتیم که روایات بین این دوپرچم فرق گذاشته

  وواقعیت امرنیزچنین است که مهدی موردادعای عباسیان ودیگران باویژگی های امام زمان(عج)تطبیق ندارد

  وازطرفی اشاره نمودیم که مسیروهدف درفش های عباسیان دمشق ومسیرپرچمداران حضرت مهدی(عج)قدس شریف خواهدبود


  زمان ظهوراین پرچمهادراین روایت ذکرنشده اماروایات دیگرمی گویندرهبری این درفش هابرعهده صالح بن شعیب موعوداست.


  ازمحمدبن حنفیه چنین نقل شده است:


  درفش های سیاهی به اهتزازدرآیدکه مربوط به بنی عباس است.

  سپس پرچمهای دیگری ازسوی خراسان به اهتزازدرآیدکه حاملان آن کلاههای سیاه ولباسهای سفیدبرتن دارند،

  پیشاپیش آنان مردی است به نام صالح ازقبیله تمیم،طرفداران سفیانی راشکست دهندتادربیت المقدس فرودآیندوپایگاه دولت مهدی(عج)رافراهم آورد.
  5  به نظرمی رسدکه مرادازاین حرکت به سمت قدس،حمله حضرت مهدی(عج)برای آزادی فلسطین وقدس است


  امااحتمال داردکه منظور،آغازحرکت خراسانیهابه سوی قدس باشد.حرکتی که قبل ازظهورصورت می پذیرد.  1.ملاحم وفتن اب طاووسص43و57


  2.معجم احادیث الامام مهدی 1_415حدیث277


  3.نسخه خطی ابن حمادص84و85


  4.مقاتل الطالبین ص244


  5.کتاب ابن حمادص84


  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.
 10. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۱
  نوشته
  845
  مورد تشکر
  2,543 پست
  حضور
  19 روز 22 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  1
  گالری
  0  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫
  روایت گنجهای طالقان

  پیرامون این مطلب حدیثی ازمنابع اهل سنت از حضرت علی(ع)نقل شده است که فرمود:  آفرین برطالقان،خداوندرادرآن گنج هایی ست اما نه ازجنس طلاونقره

  بلکه درآن سرزمین مردانی است که خداراآنطورکه شایسته معرفت است شناخته اند.آنان یاران مهدی آخرالزمانند.
  1
  ودرروایتی دیگرآمده است:


  پرافتخاربادطالقان 2  همین مطلب بالفظ دیگری درکتابهای شیعه نیزموجوداست.


  ازامام صادق(ع)نقل شده است که فرمود:


  خداوندرادرطالقان گنج هایی است که نه طلاست ونه نقره بلکه درفش هایی است که تاکنون به اهتزازدرنیامده.


  درآن خطه مردانی هستندکه قلبهایشان مانندپاره های آهن ،محکم ونستوه است ونسبت به ذات مقدس خداوندتردیدی درآنهاراه نمی یابد.


  شدیدترازآننداگربرکوه حمله ورشوندآن راازجای برکنند،آهنگ هردیاری نمایندچون عقاب بر آن فرودآیندورامنهدم سازند.


  آنان وجودمبارک امام راپروانه وار درمیان گرفته وبه هنگام خطر،ازوجودمقدس اوباجان خودمحافظت کنند.


  شبهارابه نمازومناجات سپری کنندوروزهاسواران کارزارند.

  زاهدان شب وشیران روزند.آنان دراطاعت امام مطیع ترازکنیزان ،دربرابرمولای خویشند،درخشان چون چراغهای پرنورند.

  گویابردلهایشان چلچراغی آویخته اند.


  ازبیم خدادل نگران اما شهادت طلبندوآرزوی کشته شدن درراه خداراد ارند.

  شعارشان خونخواهی سالارشهیدان (ع)است.  هنگامی که به پیش تازندرعب ووحشت عظیمی فرسنگهاجلوتراز/آنان درقلبهای دشمنان جای گیرد.


  گروه گروه به سوی حق شتابند،به واسطه این رادمردان ،خداوندامام برحق (مهدی_عج)رایاری فرماید.
  3
  قبلاتصورمی شدکه منظورازطالقان دراین روایت ،منطقه ای است دردامنه رشته کوههای البرز درصدکیلومتری شمال غرب تهران،

  منطقه ای که ازتعدادی روستاتشکیل شده وبه نام طالقان مشهوراست ودرآنجا شهری بزرگ وجودندارد.  قابل ذکراست که درمنطقه طالقان ویژگیهای زیادی ازصفا،صمیمیت،تقوی وعلاقه به قرآن وآموختن آن به دیگران ازدیرباز وجودداشته است


  حتی عده ای ازمردم شمال ایران وسایرنقاط برای انتخاب معلم قرآن به مردم منطقه طالقان مراجعه میکنند.


  امابعدازبررسی روایات طالقان،معلوم می شودکه مرادازطالقان احتمالاایران است نه منطقه جغرافیایی طالقان،


  امااینکه روایات،ایرانیان رابه نام اهالی طالقان نامیده اندشایدبه دلیل ویژگیهای جغرافیایی ویاخصوصیات اخلاقی ودینی اهالی آن سامان باشد.


  روایات مربوط به طالقان ازمجموعه یاران خاص حضرت مهدی|(عج)سخن می گویندولی تعدادآنهارامشخص نمی کنند


  اماقطعاجمعی ازیاران آن حضرت ازمیان آنان خواهدبود.


  روایات ،صفات برجسته ای برای این اولیاء خداویاران حضرت بیان نموده وتاییدوگواهی والایی ازامامان درحق آنان صادرکرده

  ازجمله اینکه آنهاراعارفان الهی واهل بصیرت ویقین ودارای شجاعت بی نظیردرمیدان نبرد معرفی کرده

  که شهادت درراه خدارادوست دارندوازاومی خواهندکه شهادت درراهش رانصیبشان گردادند.

  آنان دوستداران واقعی اباعبدالله الحسین(ع)اندوشعارشان خونخواهی آن بزرگوار وبه ثمررساندن قیام آن حضرت است.


  اعتقادآنان نسبت به حضرت مهدی(عج)عمیق وعلاقه آنان به آن حضرت فوق العاده است،


  این صفات ازویژگی های شیعیان وازجمله مردم ایران است.  1.الحاوی سیوطی 2_82وکنزالعمال 7_262  2.بحار52_307  3.ینابیع المود] ندوزی ص449  ╫❀ایرانیان دردوران ظهورحضرت مهدی(عج)❀╫  آیة الله العظمی بهجت:


  تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.  و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.


  راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛


  نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود