در این پست شعری رو تقدیم می دارم که گفتگوی بین حضرت مسلم علیه السلام و زنی به نام طوعه است که حضرت در شهر کوفه به خانه او پناه آورده بود.

نکته مهم در این شعر این هست که شروع هر بیتی با آخرین کلمه از بیت قبلی هست و همچنین شروع هر مصرعی با آخرین کلمه مصرع ِ قبلی هست که این شعر رو در اوج زیبائی قرار داده ( کلمات رو با رنگ آبی نشان دادیم ) . امیدوارم مورد پسند شما واقع بشود .
==========================گفتگوی حضرت مسلم با زنی به نام طوعه ========================== ای طوعه منم گنجی، کافتاده به ویرانه *** ویرانه چرا شد تنگ، بر گوهر شاهانه شاهانه مرا یک روز ،بُد منزل و کاشانه *** کاشانه شد از دستم، این خانه به آن خانه
این خانه به آن خانه، یا رب نشوی چون من *** چون من نشوی مادر، بی منزل و بی مسکن مسکن دِه و مشکن دل، یکشب به تو مهمانم *** مهمانم و مستغنی، از آب و از نانم نانم جگر خونین، آب اشگ ِ دو چشمانم *** چشمانم اگر خون ریخت، از هر سر مژگانم از هر سر مژگانم، این آه و نوا آید *** آید چو حسین اینجا، او را چه بلا آید آید چه زیان بر تو، یکشب ز وجود من *** من رو به کجا آرم، شهریست پر از دشمن دشمن ز پیم الماس، در دست و به تن جوشن *** جوشن همه را در تن، تن ها همه در آهن آهن دل و مومن عهد، بد گوهر و بد بنیاد *** بنیاد چنین شهری، یا رب تو بده بر باد باد ار گذری مکه، بر ابن عمِ نامی *** نامی ز غریبان گو، با حالت ناکامی کامی نشود حاصل، در کوفه به هنگامی *** گامی ننهی در پیش، کاینخانه بُوَد دامی دامی که چو افتادی، جان و سر و تن دادی *** دادی سر و تن تنها، هفتاد و دو تن دادی دادی چو کف ِ آبم، خشنودم از این احسان *** احسان چو کنی اکمال، پاداش دهد یزدان یزدان چه گرامی داشت، مادر قدم مهمان *** مهمان به شبی مادر، منزل نکند ویران ویران شوی ای کوفه، ویرانه نشین کوفی *** کوفیست که فرمودند ؛ الکوفی و لا یوفی