آقا! اين فضولى كردن است؟!

در مسأله‏ ى امر به معروف و نهى از منكر، فقط نهى از منكر نيست؛ امر به معروف و كارهاى نيك هم هست. براى جوان، درس خواندن، عبادت كردن، اخلاق نيك، همكارى اجتماعى، ورزش صحيح و معقول و رعايت آداب و عادات پسنديده در زندگى، همه جزو اعمال خوب است. براى يك مرد، براى يك زن و براى يك خانواده، وظايف خوب و كارهاى بزرگى وجود دارد. هركسى را كه شما به يكى از اين كارهاى خوب امر بكنيد به او بگوييد و از او بخواهيد امر به معروف است. نهى از منكر هم فقط نهى از گناهان شخصى نيست. تا مى‏گوييم نهى از منكر، فوراً در ذهن مجسّم مى‏شود كه اگر يك نفر در خيابان رفتار و لباسش خوب نبود، يكى بايد بيايد و او را نهى از منكر كند. فقط اين نيست؛ اين جزء دهم است.
امر به معروف و نهی از منکر درکلام رهبر

در محيط خانواده هم مى شود نهى از منكر كرد. در بعضى از خانواده‏ ها حقوق زنان رعايت نمى شود؛ در بعضى از خانواده‏ ها حقوق جوانان رعايت نمى‏ شود؛ در بعضى از خانواده‏ ها، بخصوص حقوق كودكان رعايت نمى‏ شود. اين‏ها را بايد به آن‏ها تذكّر داد و از آن‏ها خواست. حقوق كودكان را تضييع كردن، فقط به اين هم نيست كه انسان به آن‏ها محبّت نكند؛ نه. سوء تربيتها، بى‏اهتمامى‏ها، نرسيدنها، كمبود عواطف و از اين قبيل چيزها هم ظلم به آن‏هاست.

اگر معناى امر به معروف و نهى از منكر و حدود آن براى مردم روشن شود، معلوم خواهد شد يكى از نوترين، شيرين‏ترين، كارآمدترين و كارسازترين شيوه‏هاى تعامل اجتماعى، همين امر به معروف و نهى از منكر است و بعضى افراد ديگر درنمى‏آيند بگويند «آقا! اين فضولى كردن است»! نه؛ اين همكارى كردن است؛ اين نظارتِ عمومى است؛ اين كمك به شيوعِ خير است؛ اين كمك به محدود كردنِ بدى و شرّ است؛ كمك به اين است كه در جامعه‏ى اسلامى، گناه، هميشه گناه تلقّى شود. بدترين خطرها اين است كه يك روز در جامعه، گناه به عنوان ثواب معرفى شود؛ كار خوب به عنوان كار بد معرفى شود و فرهنگها عوض شود.

نگذاريم «منكر» «معروف» و «معروف» «منكر» شود. نهى از منكر كردن، مثل اين است كه بگوييد آقا چرا اين كار را مى‌كنى؟ اين چه حركت بدى است كه انجام مى‌دهى؟ يك نفر بگويد، دو نفر بگويند، ده نفر بگويند؛ بالاخره طرف مجبور مى‌شود ترك كند؛ يعنى اگر بارها گفته شد، روحاً مغلوب مى‌گردد. من همين امر به معروف و نهى از منكر زبانى را - ولو به شكل خيلى راحت و آرام و بدون هيچ خشونت و دعوايى - واقعاً يكى از معجزات اسلام مى‌دانم. مثلاً يك نفر كار خلافى مى‌كند، مى‌گويند آقا شما اين كار را نبايد مى‌كردى. اين مطلب را بگو و برو. مى‌گويد او برمى‌گردد دو تا فحش به من مى‌دهد. خيلى خوب؛ حالا دو تا فحش هم به شما بدهد؛ براى خاطر امر خدا تحمّل كنيد. اگر نفر دوم هم بگويد آقا شما بايد اين كار را نمى‌كردى؛ بدانيد اگر دعوا هم بكند، دعوايش كمتر از آنى است كه با نفر اوّل كرده است. نفر سوم و نفر دهم و نفر بيستم هم همين‌طور. بنابراين، اگر نهى از منكر باب شد و تا نفر بيستم رسيد، شما خيال مى‌كنيد آن آدم ديگر آن كار را تكرار خواهد كرد؟ نهى از منكر واقعاً معجزه مى‌كند. فقط هم زبانى؛ يديش در اختيار حكومت است.

وقتى‏كه امر به معروف و نهى از منكر نشود و در جامعه خلاف‏كارى، دزدى، تقلّب و خيانت رايج گردد و بتدريج جزو فرهنگ جامعه شود، زمينه براى روى كار آمدن آدم‏هاى ناباب فراهم خواهد شد. بنابراين اوّلين فايده‏ى امر به معروف و نهى از منكر همين است كه نيكى و بدى، همچنان نيكى و بدى بماند.

از جمله چيزهايى كه براى آمر به معروف و ناهى از منكر ذكر مى‏كند، «رفيق فيما يأمر و رفيق فيما ينهى» بود. آن جايى كه جاى رفق است كه غالب جاها هم از اين قبيل است انسان بايد با «رفق» عمل كند؛ براى اينكه بتواند با محبّت آن حقايق را در دلها و در ذهنها جا بدهد و جايگزين كند. تبليغ براى اين است؛ براى زنده كردن احكام الهى و اسلامى است.

آمر به معروف و ناهى از منكر بايد خودش به آنچه دارد امر و نهى مى‏كند، هم عالم باشد و هم عامل. «رفيق لمن يأمر و رفيق لمن ينهى»؛ با رفق و مدارا امر و نهى كند. امر و نهى، يعنى دستور دادن- بكن‏نكن- غير از تمنا كردن است؛ اما همين را با رفق، مدارا و محبّت- نه با خشونت- انجام دهد. به نظرم اين‏طورى بايد عمل شود.
http://effat.ir/fa/home-1/...html