مهدویت در تقابل با جاهلیت
یكی از جلوه های زیبای ظهور، و ایجاد حكومت جهانی امام مهدی(عج) نابودی و محو جاهلیت و تاریكی های وحشت زای نادانی و سفاهت بشر است. جاهلیت و بی خردی كه در طول قرون و اعصار، گاهی به نام علم و عقلانیت، مقام والای انسانی را از اوج ملكوت به حضیض پست ترین مراتب حیوانی كشانده است.
بر اساس بشارت های قرآن و معصومین(ع) آن حجت حق جلوه گری می كند تا زشت ترین جلوه های نادانی و سفاهت قرون واعصار را در هم شكند و با جلوه نورانی خویش، دنیایی پر از علم و عقل و حكمت، و صفا و صمیمیت به وجود آورد.
پیرامون جاهلیت ستیزی حضرت مهدی(عج) احادیث و روایات فراوانی مطرح شده كه به نقل دو روایت اكتفا می كنیم.
1-از امام باقر(ع) پرسیدند: هرگاه قائم قیام كند با چه روشی با مردم رفتار می كند؟ حضرت فرمودند:
بِسیرةِ مَا سَارَ بِهِ رسولُ اللهِ یُظهر الاسلام. قُلتُ: وَ ما كانَتْ سیرةُ رسولِ الله(ص) قَال: اَبطلَ مَا كَانَت فِی الجاهلیةِ وَ استَقبَلَ الناسَ بالعدلِ و كذلك القائمُ (عج) اِذا قامَ یُبطِلُ ما كانَ فِی الهُدنَةِ مما كان فِی اَیدِی الناس و یستقبِلُ بِهم العَدلَ؛
به سیره و روشی كه رسول خدا عمل می كرد، تا اسلام را پیروز گرداند. راوی پرسید: سیره رسول الله(ص) چگونه بود؟ حضرت می فرماید: آنچه را كه در جاهلیت بود باطل كرد، و با مردم به شیوه عدل مواجه شد. همچنین امام عصر(عج) زمانی كه قیام كند؛ آنچه را كه در عصر جاهلیت و آرامش و تن آسائی در اختیار مردم بود باطل می كند و با مردم به عدل رفتار می كند.
2- از امام صادق(ع) در مورد سیره مهدی (عج) سوال كردند؟ حضرت فرمودند:
یَصنَعُ مَا صَنعَ رسولُ الله(ص) یَهدِمُ مَا كان قَبلهُ كما هَدمَ رسولُ الله اَمرَ الجاهِلیَّةِ وَ یَستَأنِفُ الاِسلامَ جدیداً؛ آنچه را كه رسول الله (ص) انجام داد، انجام می دهد و آنچه را كه رسول الله (ص) از آثار و شیوه های جاهلی نابود كرد؛ نابود می كند و اسلام را تجدید حیات می بخشد.
یك سوال اساسی و مهم: با توجه به حاكمیت سلطه و قدرت های استكباری بر جهان امروز، و با توجه به سیطره عظیم امپریالیسم خبری بر شرق و غرب عالم، و با عنایت به گسترش فساد و ظلم در گیتی؛ آیا امیدی به نجات انسان از جاهلیت قرون و اعصار هست؟ آیا صبح صادقی برای انسان سرگردان در ظلمات وجود دارد؟ آیا پنجره ای به سوی نور و بهار و سرسبزی دنیای آفت زده باز می شود؟
اری، نه تنها امیدی هست، بلكه این اراده خدا (1) و وعده حتمی (2) اوست كه:
یوسف گم گشته باز آید به كنعان غم مخور
كلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
اما چگونه؟
در ابتدای سخن گفتیم امام مهدی(عج) شیوه های جاهلی بشر را از میان می برد، آن چنان كه پیامبر اكرم(ص) جاهلیت زمان خویش را نابود فرمود. توجه به چند فراز، این مطلب را روشن تر می كند.
1- از نشانه های اصلی و مهم عصر جاهلیت؛ نشناختن و نداشتن رهبر و امام شایسته و معصوم است. در حالیكه اولین شاخصه حكومت مهدوی؛ امامت و رهبری امام معصوم(حضرت مهدی عج) است.
رهبری حكومت واحد جهانی را خدای متعال بر عهده بنده صالح خود، حضرت حجت بن الحسن(عج) قرار داده و او یگانه انسان روی زمین است كه امروز خدای متعال معصوم بودن او را امضا فرموده است.اوست كه از هر گونه لغزش و آلودگی، اشتباه كاری و خطا بركنار است.
امام رضا(ع) در دعائی كه به یونس بن عبدالرحمن تعلیم فرمودند- در فرازهائی از آن- می فرمایند:
خدایا همانا او(مهدی عج) بنده توست كه او را برای خودت خالص فرموده‌ای و بر غیبت و پنهانی خویش برگزیده ای و او را از هر گناه دور داشته ای و از هر عیب و نقصی در امان قرار داده‌ای و از هر پلیدی پاكش فرموده ای و از هر آلودگی سالم داشته‌ای.(3)
امام مهدی (عج) با چنین مشخصه ممتازی (عصمت) دست همه قدرتمندان و زورمندان فاسد كه دنیا را به جهل و فساد و تباهی كشانده‌اند را كوتاه می كند.
2- او می آید تا دانش و بینش انسان به جاهلیت كشیده شده را به اوج برساند. او از نظر دانش و بینش همتای جدش علی بن ابی طالب است. و دانش های علوی در سینه او موج می زند. او گنجینه دانش الهی در زمین است و تمام علوم پیامبران گذشته به حضرتش به ارث رسیده است. او به همه زوایای این جهان گسترده آگاهی دارد. راههای آسمان را به گونه ای می شناسد كه دانشمندان امروزی، حتی به اسرار زمینی آن، آگاهی ندارند.
امام باقر(ع) می فرماید:
وَ اِذ قَامَ وَضعَ اللهُ یَدَهُ عَلی رُؤوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِها عُقولَهُم وَ كَملت بِه أَحلامهم ؛
آنگاه كه قائم ما قیام كند، خداوند دستش را بر سر بندگان خواهد گذاشت. عقل های آنها را جمع و تفكرشان را كامل خواهد كرد.(4)
و از امام سجاد(ع) نقل شده كه فرمودند:
علم 27 حرف است. آنچه پیامبران آوردند و برای مردم آشكار ساختند؛ تنها دو حرف بوده است و مردم تا به امروز جز آن دو حرف را نشناخته‌اند. هنگامی كه قائم ما قیام كند 25 حرف دیگر را آشكار می كند و در بین مردم بسط می دهد و بر آن دو حرف گذشته می افزاید و 27 حرف را می پراكند. (5)
3- برای از بین بردن همه آثار جاهلیت قرون و اعصار، یاران مهدی(عج) با او این چنین بیعت می كنند:
هرگز دزدی نكنند. زنا نكنند. مسلمانی را دشنام ندهند. خون كسی را به ناحق نریزند. به آبروی كسی لطمه نزنند. به خانه كسی هجوم نبرند. كسی را به ناحق نزنند. طلا، نقره، گندم و جو ذخیره نكنند. مال یتیم را نخورند.مشروب نخورند. حریر و خز نپوشند.در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند.راه را بر كسی نبندند. راه را ناامن نكنند. گرد همجنس بازی نگردند. به كم قناعت كنند.طرفدار پاكی باشند. از پلیدی گریزان باشند. به نیكی فرمان دهند و از زشتیها باز دارند...
امام مهدی(عج) نیز در حق خود تعهد می كند كه:
از راه آنها برود. جامه ای مثل جامه آنها بپوشد. مركبی همانند مركب آنها سوار شود.آن چنانكه آنها می خواهند باشد. به كم راضی و قانع شود. زمین را به یاری خدا پر از عدالت كند چنان كه پر از ستم شده است. خدا را آن چنانكه شایسته است بپرستد. برای خود دربان و نگهبان اختیار نكند و ... (6)
4- در طول تاریخ، عاملان اصلی انحرافات فكری، و تحریف حقایق و دگرگون كردن متون مذهبی سه گروه بوده‌اند:
گروه اول- روحانیون دنیادار و وابسته به حكومتهای فاسد
گروه دوم- سرمایه داران و اشراف و به تعبیر قرآن مترفین
گروه سوم- حكومتهای غیر اسلامی و به ظاهر اسلامی
از دشوارترین مبارزات امام مهدی(عج) مبارزه با این گروهها است. چون این مبارزه، مبارزه باهمه ابعاد فكری ریشه دار در یك جامعه است، آن هم با چهره حق به خود گرفته.
علی (ع) درباره شیوه رفتار امام زمان(عج) در این خصوص می فرماید:
یَعطِفُ الهَوی عَلی الهُدی اِذا عَطَفوا الهُدی و یَعطِفُ الرَایُ عَلی القُرآن اِذا عَطَفوا القرآن عَلی الرَای
چون مهدی آید، هواپرستی را به خداپرستی بازگرداند، آنگاه كه همه خداپرستی را به هواپرستی بازگردانده باشند. رای ها و نظرها و افكار را به قرآن بازگرداند، آنگاه كه قرآن را به رای ها و نظرها و افكار خود بازگردانده باشند.(7)
و پیامبر گرامی اسلام می فرمایند:
یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوهم الی كتاب ربی عز و جل ...
مردم را بر اساس دین و شریعت من برپا می دارد و آنها را به كتاب پروردگار بزرگ دعوت می كند.(8)
در آن نهضت عظیم جهانی باز هم رسالت عظیم اسلام است كه ملتها را از گرداب جهالت و سرگردانی نجات دهد وامام مهدی(عج) مجدد اسلام راستین ضد جهل و نادانی خواهد بود.
5- امروز در جوامع انسانی امنیت فردی واجتماعی و سیاسی و اقتصادی به شدت مورد هجوم واقع شده و سیر جنایات هر روز رو به افزایش است.دوران قیام حضرت مهدی(عج) عصر بازگشت حق به صاحبان حقوق است، عصر نجات مظلوم از ظلم است، عصر رهائی بشر از دام تباهی است و عصر آزادی انسان از بند هرگونه پلیدی است.
امام حسن عسگری(ع) در سفارشات خویش به فرزندش حضرت مهدی(عج) می فرماید:
خداونهد با دست تو كمر ستمگران را می شكند. شعائر دین را باز می گرداند. آفاق جهان را روشن می سازد و آرامش و صلح را از كران تا كران برقرار می كند... كودكی كه در گهواره آرمیده، آرزو می كند كه بتواند به سوی تو بشتابد. وحشیان صحرا آرزو می كنند كه بتوانند به سویت راهی یابند. اقطار و اكناف جهان سبز و خرم می شود. چهره دنیا خندان و قله های شرف و عظمت از تو شاداب و خرامان می گردد. شالوده حق استوار می شود و فراری های احكام دین به آشیانه های خود باز می گردد. ابرهای پیروزی، باران نصرت را سیل‌آسا بر تو فرو می ریزد. دشمنانت خوار و زبون و دوستانت عزیز و پیروز می شوند. در روی زمین از ستمگران جنایتكار و منكران طغیانگر و دشمنان تجاوزگر و مخالفان عنادگر احدی باقی نمی ماند.هر كسی به خدا توكل كند خداوند او را بس است. خداوند امر خود را به پایان می رساند، كه خداوند برای هر چیز‌اندازه ای مقرر فرموده است.(9)
عصر جاهلیت، عصر وحشت، خیانت، ناامنی، جنگ و خونریزی بود. و امروز دنیای متمدن شاهد همه این جنایات است. اما عصر نورانی حكومت مهدی(عج) عصر رهائی، امنیت، آسایش، عدالت و دادگری است.
6- عصر جاهلیت عصر بی هویتی و بردگی، زنده به گورشدن زنان و دختران، عصر به تاراج رفتن حیثیت و شخصیت واقعی زن، دوران تبرج و وسیله كامجوئی از این موجود برای مردان بود.در چنان روزگاری پیامبر رحمت به فرمان پروردگار، دلهای مایوس آن ستمدیدگان را روشن ساخت و شخصیت و هویت واقعی زنان را به آنان بازگرداند.
اسوه‌های زیبای قرآنی از زنان بزرگ تاریخ( مریم، آسیه، هاجر و ...) و حضور زنان بزرگی چون فاطمه (س) و خدیجه(س) و ... در زمان صدر اسلام؛ آینه تمام نمای جلال و جمال حق در بینش اسلام است.
زنان در دنیای امروز آن چنانكه خواندیم وضعیت بهتری از عصر جاهلیت ندارند. یكی از ثمرات قیام جهانی امام مهدی(عج) بازگرداندن هویت و شخصیت واقعی زن به او است. زنان در قیام و حكومت مهدی(عج) مقام و موقعیت خاصی دارند.
امام باقر(ع) می فرماید: به خدا سوگند، سیصد و سیزده نفر می آیند كه پنجاه نفر از این عده زن هستند و بدون هیچ قرار قبلی در مكه كنار یكدیگر جمع خواهند شد. این است معنای آیه شریفه: هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می كند. زیرا او بر هر كاری توانا است.(10)
چهارصد بانوی برگزیده هستند كه خداوند آنان را برای حكومت جهانی حضرت ولی عصر(عج) در آسمان ذخیره كرده است و با ظهور آن حضرت، به همراه حضرت عیسی(ع) به زمین می آیند. پیامبر اكرم(ص) می فرماید: عیسی بن مریم به همراه هشتصد مرد و چهارصد زن از بهترین و شایسته ترین افراد روی زمین فرود خواهد آمد.(11)
عده ای از زنان هم در رجعت باز خواهند گشت.
دوران بردگی و وحشت و استثمار زنان به پایان خواهد رسید، و در عصر زیبای ظهور، به رشد و كمال خویش ادامه خواهند داد. امام باقر(ع) می فرماید:
در آن دوران حتی زنی ناتوان از مشرق به سوی مغرب می رود و هیچ كس مانع او نمی شود.(12)
همچنین از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند:
در آن زمان حكمت و دانش به ایشان ارزانی می شود، تا جائی كه زنان در خانه خود به كتاب خدا و سنت پیامبر(ص) حكم می كنند.(13)
و اینها همه نشانه مبارزه امام مهدی(عج) با آثار جاهلیت انسان در طول قرون و اعصار است و به فراز بردن این موجود تا اوج ملكوت و بازگرداندن هویت واقعی انسان به اوست.
اندیشه مهدویت و منزلت شیعه
در ضمن تمام مباحث گذشته- از جاهلیت نخستین تا جاهلیت نوین- به این باور مهم رسیدیم كه اعتقاد به مهدویت در بینش تشیع؛ یعنی مبارزه با جاهلیت همه دوران های بشری، و قیام مهدی (عج) یعنی نابودی كامل سفاهت و نادانی بشر.
تشیع در باور خود درباره مهدویت به بالاترین منزلت ها و اوج عقلانیت و دانش رسیده و تمام آثار جاهلیت در این بینش رنگ می بازند.
تشیع تنها باور و اعتقاد نابی است كه رهبر زنده حال و آینده جهان بشری را با تمام مشخصات و مختصات و امتیازات الهی می شناسد.او را باور دارد، با او زندگی می كند و به حیات خویش ادامه می دهد. هیچ مكتبی چنین روشن و زیبا، رهبر و امامی معصوم و مبارزه گر برای خود نمی شناسد.
تشیع یعنی اعتقاد به زیباترین جلوه حق در هستی، یعنی حیات و زندگی مادی و معنوی، یعنی علم و دانش و حكمت الهی، یعنی تمدن و رشد و بالندگی انسان، یعنی آزادی بشر از قید همه جهالت ها، بردگی ها و سفاهت ها، یعنی پرواز انسان از حضیض مادی گری به اوج بندگی خدا و ملكوت، یعنی حذف همه آثار نادانی و جهالت حاكم بر دنیای امروز...
این تنها شیعه است كه با اعتقاد به مهدویت؛ از چنین افتخاری در دنیا برخوردار است.
اللهم جَدِّد بِه ما امتَحَی مِن دِینِك


منابع
1. سوره قصص/ آیه 5
2. سوره نور/ آیه 55
3. جمال السبوع، صفحه 507
4. منتخب الاثر، صفحه 483
5. آینده جهان، صفحه 53
6. منتخب الاثر، صفحه 469
7. نهج البلاغه، خطبه 138
8. كمال الدین، صفحه 411
9. بحارالانوار، جلد 10، ص 104
10. بحار الانوار، جلد 52، صفحه 223
11. معجم الامام المهدی، جلد 1، صفحه 534
12. بحارالانوار، جلد 10، صفحه 104
13. بحارالانوار، جلد 52، صفحه 352