حساسیت علی(ع) در مورد رفتار عادلانه قاضی

حضرت علي(ع)، ابوالاسود دئلي را(كه از شخصيت هاي بسيار بزرگ عالم اسلام و جهان تشيع بود و در جنگ «صفين» و «جمل» در ركاب اميرالمؤمنين جهاد كرده بود) در بصره مقام قضاوت داد، و سپس او را عزل كرد!

اين قاضي(امين و با شخصيت نزد اميرالمؤمنين آمد و) گفت:
«چرا مرا عزل كردي، با اينكه نه خيانتي كرده بودم و نه جنايتي؟».
علي(ع) در پاسخ فرمود:
«(درست است، نه خيانتي كرده اي و نه جنايتي. لكن به هنگام سخن گفتن با مراجعه كنندگان به دادگاه)، من ديدم صدايت از صداي متهم بلندتر مي شود! (و اين گونه برخورد با متهم- حتي در همين حد كه صداي قاضي كمي بلند شود- مخالف كرامت انسان است و جلالت اسلام، و توهين به دادگاه است و مقام قضاوت...)
مستدرك الوسايل، ج 3، ص197

نمایش کمتر


حساسیت علی(ع) در مورد رفتار عادلانه قاضی