جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ویژگی های انقلاب اسلامی

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,201 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  ویژگی های انقلاب اسلامی
  ویژگی های انقلاب اسلامی هر چند كه همه انقلابها در جهان در برخی از امور با هم شریك بوده و باهم متشابهند ولی هر انقلابی برای خود ویژگیهای خاص به خود را داشـته كه در دیگر انقلابها وجود ندارد. در این زمینه انقلاب اسلامی ایران نیز دارای ویژگیهایی است كه ما بطور خلاصه و فهرست به آن ها اشاره می كنیم:


  1 - حاكمیت الله


  انقلاب اسلامی ایران توسط كسانی شروع شده و به ثمر نشست كه معتقد بـودندحاكمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر - صلی الله علیه و آله و سـلم- و أمـه معصومین - علیهم السلام- بوده و هر كس از غیر طریق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاكمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند و در زمان غیبت امام زمان (عج) تنها حاكمیت فقیه جامع الشرایط را بعنوان نماینده امام زمان (عج) می پذیرند و بس.
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,201 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  2 - قدرت و نفوذ معنوی رهبر

  هر چند كه در همه انقلابها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می كنند اما این مسئله در انقلاب ما از شدت بیشتری برخورداربود زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه امام زمان (عج)ظهور كرده است كه معتقد مـردم آن اسـت كه رد حكم او رد حكم امام زمان است ورد حكم امام زمـان رد حـكم خدا است و آن هم موجب كفر و خروج از اسلام است لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب بعنوان عمل بدستورات اسلام تقلی می شد اینجاست كه رهبری انقلاب اسلامی ایران از بـقیه رهـبران انـقلاب دنیا جـدا مـی شود و حكم او از نفوذ بیشتری برخوردار می گردد...

  3 - روحانیت

  روحانیت شیعه در بعد تبلیغی و آگاه كردن مردم (باتوجه به زمینه تـبلیغی كـه در ایام ماه رمضان و محرم و صفر و فاطمیه داشتند) و رسـاندن پـیام رهـبری به مردم وتشریح اهداف انقلاب و بازگو كردن فـساد و تـباهی دستگاه حاكمه نقش به سزأی داشته اند لذا با توجه بـه ایـنكه هیچ یك از رسانه های گروهی در داخل كشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود احیانا همزمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه امـت می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می كردند نمونه بارز آن عاشورای سال 42 است كه با یك طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظبنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملكت نظر امام را در رابطه با نظام حاكم به مردم برسانند كـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند همزمان كه امام در قم عـلیه شخص شـاه آن سـخنرانی تـاریخیش را در مـدرسه فـیضیه ایراد مـی فرمود وعـاظ وطلاب نیز در سراسر مملكت داشتند نظر امام را به مـردم می گفتند و مردم را به مظالم طاغوت آشنا می ساختند این چنین نیرو و این چنین موقعیت برای هیچ انقلابی در دنیا وجود نداشت.
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,201 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13


  4 - وحدت و همبستگی همه اقشار


  از آنـجا كـه 2 / 99 درصـد مردم ایران مسلمان بوده و انقلاب نیز مـاهیتی اسـلامی داشت همه اقشار مردم از طلبه و دانشجو از شهری و دهـاتی از بـازاری و كشاورز باسواد و بی سواد... همه و همه باهم در رونـد انـقلاب متحد بوده و از یكدیگر حمایت می نمودند و دست به دسـت یـكدیگر داده عـلیه رژیـم حاكم قیام می كردند هیچ انقلابی در دنـیا بـا این نوع یكپارچگی مردم روبرو نبود زیرا انقلاب كارگری فـقطهمبستگی كـارگران را بـهمراه دارد و انقلا آزادی خواهی تنها یـكـپارچگیآزادیخواهان را و ... و قـهرا انـقلاب اسـلامی وحـدت و همبستگی مسلمین را همراه خواهد اشت.


  5 - پایگاه انقلاب


  یـكی از ویـژگیهای این انقلاب مراكز اصلی و پایگاه دأمی آن است حـوزه های عـلمیه, دانشگاهها , مدارس , مساجد, و حسینیه ها كه در نـظر مـلت ایران بعنوان اماكن مقدس بحساب میآیند و چشم همه مردم بـه ایـن امـاكن دوخته شده و به آنها با دیده احترام می نگریستند مـراكز اصلی این انقلاب بودند و قداست این مراكز به نوبه خودسهم بسزأی در به حركت درآوردن مردم داشت.
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,201 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  6 - هدف انقلاب

  هـدف نهضت كه از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهأی از قبیل :

  اسـتقلال ,آزادی , جـمهوری اسلامی , تبلور یافته بود, در به جنبش كشاندن مردم نقش مهمی داشته است.

  7 - خودكفأی انقلاب

  یكی از ویژگیهای دیگر این انقلاب این بود كه همه نیازمندیهای آن (چـه در بـعدفرهنگی و چـه در بعد سیاسی و چه در تشكل بخشیدن به مـلت و بـخصوص درمسئله رهبری) از درون مرز ایران تامین می شده و از حـوزه اسـلام و مـسلمین تـجاوزنمی كرده اسـت یعنی نه نیازی به كـمونیسم شـرق بـوده و نـه احـتیاجی به كاپیتالیسم غرب بلكه همه كـارهای آن از مـتن اسـلام و رهـبری رهبران دینی و سیاسی وبخصوص رهبری امام خمینی (ره) تامین می شده است.
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,201 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  8 - تسخیر ارتش

  انـقلاب مـا بـرای بـه شكست كشاندن رژیم حاكم و خلع سلاح او شیوه بـدیعی را بكاربسته بود كه آن همان تسخیر ارتش بود زیرا با این شـیوه عـلمی و حـساب شـده هیچگاه مردم در مقابل ارتش نایستاده و ارتـش را بنام دشمن خود نخوانده اند بلكه در هنگامی كه رژیم ارتش را به جنگ و كشتار مردم به میدان میآورد می دیدند كه این مردم نه تـنها بـروی ارتـش اسـلحه نـمی كشند بـلكه شعارشان این است كه :

  ارتش برادر ماست لذا ارتش تا دندان مسلح , بخود آمده تسخیر مردم شـد نه تسلیم مردم و خود را در اختیار مردم قرار داد و این شیوه با كمترین تلفات بزرگترین پیروزی رابهمراه داشت وگرنه اگر مردم بـا سـلام در مـقابل ارتـش ظاهر می شدند یقینا با تلفات بی شمار هم نـمی توانستند بـه آن سـرعت به پیروزی برسند لذا ما از این حالت به تسخیر ارتش یاد كردیم نه تسلیم و شكست آن وقتی كه ارتش تسخیر شـد یـعنی بـه مردم پـیوست نـه تنها با مردم كاری نداشت بلكه در شـدأد و جـنگهای پـس از پـیروزیبه كمك مردم شتافت (البته حساب معدودی از ارتشیان خأن جداست).
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,201 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13


  9 - شهادت طلبی


  و بـالاخره ویـژگی خـاصی كـه در انـقلاب ما بود مسئله هدف داری و شـهادت طلبی بـودكه مـردم ایران كشته های در راه انقلاب را همانند كشته های جنگهای صدر اسلام شهید دانسته و نه تنها كشته شدن در این راه را ذلت نمی دانستند بلكه آن را مایه فخرو مباحات خود دانسته و بـا جـان و دل آن را خـریدار بودند لذا این انقلاب با خون دهها هـزار شهید و جانباز و معلول و مفقود بثمر نشست و همین خونها و خاندان معظم شهدا هستند كه حافظ انقلاب بوده و سلامت انقلاب بوسیله آنان برایهمیشه تضمین می گردد.andisheqom.com
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريماطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود