صفحه 1 از 6 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: امام خمـینی آیه جـمال و جـلال

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  امام خمـینی آیه جـمال و جـلال
  امام خمـینی آیه جـمال و جـلال مـسـاله (دیـن و شمشیـر)، (اسلام و خشـونت) از حـربه های كهنه و دیـریـنـی است كه جهان غرب آن را بـرای كـوبیـدن اسلام و مسلمـانان، هـر چـنـد گـاه به كـار مـی بنـدد و شـرق شناسـان و استعمارگران، برای دور كردن نسل جـوان از اسلام، آن را فریاد می كنند.
  آنـان، تـبلیغ كرده و می كنند كه: اسلام با زور و قدرت پیشرفت كرده اسـت و ایـن سـلاح جـهـاد بـوده كـه مـردم را بـه اسلام كشانده و حـكـومـتـهای دینی با زور سرنیزه مردمان جهان را بر سرسفره این كیش نشانده اند!
  تـاریـخ نگاران، جامعه شناسان و كشیشان غربی، سیاستمداران، قلم بـمـزدان، تلاش ورزیده اند كه از اسلام و مسلمانان چهره ای خشن و خون آلود ترسیم كنند كه مدارا و انسان دوستی و صلح و صفا در آن جـایی ندارد. در برابر مسیحیت و مردم مغرب زمین را جلوه و نماد انـسـان دوسـتی و مهرورزی نشان دهند كه با گل سرخ و شاخه زیتون بـا جهانیان روبه رو می شوند و هركاری انجام می دهند در راستای آزادی انسان و در راه بر قراری صلح جهانی است.[1]

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  آنـچـه جـای گـفـت وگـو دارد این نكته است: شماری از نویسندگان مـسـلـمـان مـرعوب تهاجم فرهنگی دشمن شده و به تلاش برخاسته اند آیـیـنـهـا، دسـتورها و قانونهای دینی را برابر آنچه غرب آن را حـقـوق بشر می خواند، بنمایانند این گروه، به توجیه مسائلی چون حدود و قصاص و تعزیرات كه غرب آنها را نمی پسندد، پرداخته اند. شـمـاری از اصـل مـنكر سنگسار در اسلام برای مردان و زنان بدكار شـده انـد، جهاد اسلامی را، تنها جهاد دفاعی دانسته هرگونه یورش نـظـامی از سوی نظام اسلامی، به هر هدف، به دیگران را نادرست می انگارند.[2]
  در ایـن مـیان، كسانی كه جامه مسلمانی به تن كرده بودند، در هم آوایـی بـا خـواسـتـه هـای جـهـان غـرب، تا آن جا پیش رفتند كه مـجازاتها و احكام سیاسی اسلام را دستورها و آیینهایی غیرانسانی و خشونت آمیز خواندند كه نه مفید است و نه درخور اجرا.
  حـسـن نـزیـه، از اعـضای كانون وكلا و عضو كابینه دولت موقت، در بـرابـر خـواسـتـه های مردم مسلمان ایران، كه خواهان پیاده شدن قانونهای اسلامی در كشور بودند، بی شرمانه بیان داشت:
  (اگـر مـا فـكر كنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می تـوانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می دانند، این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممكن و نه مفید.)[3]

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  جـبـهه ملی در انجام این خواسته در سال 1360، طرح لایحه قصاص را كـه بـه خـامه فقهای بزرگ نگاشته شده بود، ناسازوار با آزادی و كـرامـت انـسـانـی خواند و در اعلامیه ای از هواداران خود خواست بـرای رویـارویـی بـا ایـن قانون، به اصطلاح آنان غیرانسانی، به خیابانها بیایند.[4]
  در برابر این سخنان بی مایه و سست و به دور از مبانی، از گذشته تـاكـنـون، اندیشه ورزان مسلمان پاسخهای درخوری ارائه كرده اند كـه سـعـی هـمـه آنـان مـشكور باد. شهید بهشتی، به نزیه، كه با پـشـتـیـبـانـی كـانون وكلا و سازمان حقوق بشر، به ستیز با اسلام بـرخـاسـتـه بـود، با استدلال و منطق پاسخهای استوار داد و مردم مـسـلـمان با حضور آگاهانه و غیرت مندانه به صحنه آمدند و جبهه آنان را وادار به عقب نشینی كردند.
  ایـنـك دوباره در عرصه جراید و مطبوعات، در قالبهای نوین و روز پـسـنـد، با سخنان نمادین و غیرنمادین، اسلام، انقلاب اسلامی،امام خـمـینی و یاران باوفای آن حضرت متهم به خشونت ورزی و بیدادگری مـی شوند و بنگاههای خبرپراكنی غرب در سطح گسترده ای بدان دامن مـی زنـنـد و پاره ای از رفتارها و كارهای تندی كه ایادی نفوذی دشـمـن بـرای بـدبین كردن مردم به اسلام انجام می دهند گواه این گـفـته ها قلمداد می كنند و با كمال تاسف شماری از پروردگان سر سـفـره انقلاب، با از یاد بردن گذشته خود، جارچی دشمن شده و این جـا و آن جـا، بـزرگان دین را خشونت گرا می خوانند و خود را با سابقه های روشن! مهرورز و هوادار مهروزی.
  بـایسته است باور و اعتقاد امام را درباره دستورهای جزایی اسلام بـدانـیم و مبانی اعتقادی و فقهی و سیرت ایشان را در برخورد با دگـرانـدیـشـان، بـشناسیم. از این روی، در چند مقدمه دیدگاههای امام را بیان می كنیم:

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  الـف. امـام جهان را مظهر جمال خداوند شمرده و جلوه حق. بر این بـاور اسـت: تـار وپـود هـستی بر محور رحمت و بخشایش و مهربانی اسـتـوار اسـت و خداوند رحمان است و رحیم و رحمت و صفات جمالیه حضرتش، بر دیگر صفات جلالیه، چون قهار و... پیشی دارد.
  (رحـمـت رحـمـانیه و رحیمیه، شامل جمیع دار وجود است، حتی رحمت رحـیـمیه كه جمیع هدایت هادیان طریق توحید از جلوه آن می باشد، شامل همه است، الا آن كه خارجان از فطرت استقامت، به سوء اختیار خـود، خود را از آن محروم نمودند، نه این كه این رحمت شامل حال آنها نیست.)[5]
  هـمـه برنامه های دین برای سعادت و خوشبختی انسانها سامان داده شـده اسـت. پـیـامـبـران برای این آمده اند كه رحمت، دوستی، مـهربانی، مهرورزی و برادری را در میان مردم بگسترانند و صلح و آرامش عمومی را در جهان پایدار سازند.[6]
  انبیاء دلسوز بشرند و در پی آن بوده اند كه مردم را به ارزشهای انـسـانـی راه نـمایند و از پرت شدن به دره های ژرف و بی برگشت تباهیها رهایی بخشند.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  فـرسـتـادگان خدا، برای آسایش و آرامش و هدایت مردم، خود را به رنـج مـی افكندند و شبان و روزان در تشویق بودند تا مردم گمراه و سرگشته نباشند:
  (انـبـیا، مظهر رحمت الهی هستند. می خواهند كه مردم خوب باشند، مـی خـواهـنـد همه مردم معرفت الله داشته باشند. می خواهند همه مردم سعادت داشته باشند.)[7]
  خـداپـرسـتان، اهل رحمت، بخشش، مهرورزی، برادری هستند و از این مـیان، مسلمانان از مهر و مهرورزی ویژه ای بر خوردارند. مومنان كـانون مهربانیها و دوستیهایند، به هم كیش و غیر هم كیش. با هم كـیـشـان، در اوج برادری و برابری و عشق می زیند، و چون بنیانی اسـتـوار پـاس یكدیگر می دارند، در غم و شادی هم شریكند و نظام اسلامی نیز در برابر مومنان رسالتهای ویژه ای بر عهده دارد.
  ب. انـبـیـای الهی برنامه های خود را كم كم بر بشریت عرضه كرده انـد. بـرنامه های هر پیامبر، كامل كننده برنامه فرستاده پیشین اسـت. احكام اسلام نیز، كم كم و با آماده سازیها نازل شده است.[8]

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  پـیـامـبر اسلام با در نظر گرفتن شرایط روانی و اجتماعی، برنامه هـای خـود را سـامان می داده است؛ چه كه پیاده كردن برنامه های سـیاسی، اقتصادی و ... در یك زمان كاری بود سنگین و همگان آن را بـرتـابـیـدنـد. پـیامبر در پی هر برنامه و قانون، زمینه پذیرش دگركارها را فراهم می آورد:
  (انبیا، همه، دنبال این بودند كه به تدریج آنطور كه می شود این بشر را سوق بدهند طرف معرفه الله.)[9]
  ج: در مـنـطـق امام امت، برای هدایت مردم به اسلام و نگهبانی از بـاورهـا و ارزشـها، بیش از آن كه انذار كارآمد باشد، بشارت، و نـویـد و امـیـدآفـریـنـی سازنده است. بشارت دل را نرم می كند، احـسـاسـات را بـه جوش می آورد و روان را آماده پذیرش حقیقت می سـازد. قـرآن پـیش از انذار و ترساندن مردم از كیفر، از بهشت و رضـوان و رحـمـت و نـور و شـادیـهای دو جهان سخن می گوید و رمز پیشرفت پیامبر را مدارا، مهربانی و مهرورزی می شمرد:
  (فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم....)[10]
  بـه سـبـب رحـمت خداست كه تو با آنان این چنین خوشخوی و مهربان هـسـتـی. اگر تندخو و سخت دل بودی، از گرد تو پراكنده می شدند، پس بر آنان ببخشای....

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 7. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  پـیـامبر(ص) با تبلیغ رساندن پیام وحی به تشنگان معرفت، دین را پـیـش بـرد. به پیام رسانان دین سفارش می كرد با حسن خلق و روی خـوش بـا مردم روبه رو شوند. فرستادگان پیامبر با در دست داشتن آیه های رحمت به میان مردم می رفتند، دلها با شنیدن این آیه ها نرم می شد و آماده برای پذیرش حق.
  پـیـش از این كه پیامبر به مدینه هجرت كند، بسیاری از اوسیان و خـزرجـیـان، به اسلام گرویده بودند و گسترش اسلام به ایران و روم نـیز، در پی خواسته های مردمان آن دیار انجام گرفت و مسلمانان، پـیـش از نبرد، با استقبال ایرانیان و رومیان روبه رو می شدند. ایـن حنجره ها و سینه ها و مغزهای كینه آلود و كثیف است كه این جـا و آن جـا،بـرای لكه دار كردن اسلام در تكاپویند چهره اسلام و مـسـلـمـانـان را زشت جلوه دهند[11] و گرنه اسلام، زیبا، پرشكوه و دارای برنامه های صد درصد انسانی و به سود انسان است.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 8. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  از ایـن روی امـام امـت بـه پیام رسانان دین اندرز می داد: آیه رحـمـت بـاشـنـد و با امید آفرینی و نشان دادن زیباییهای قرآن، مردم را به آن جذب كنند:
  (درمـسـائل ملایمت و جهت رحمت بیش تر از جهت خشونت تاثیر میكند. مـن در زمـان اخـتـنـاق رضـاخانی، وقتی در مدرسه فیضیه صحبت می كـردم، آن گاه كه از جهنم و عذاب الهی بحث می كردم، همه خشكشان مـی زد، ولـی وقتی از رحمت حرف می زدم، می دیدم كه دلها نرم می شـود و اشـكـها سرازیر می گردد و این تاثیر رحمت است. با ملایمت انسان بهتر می تواند مسائل را حل كند تا شدت.)[12]
  امام تاكید داشت كه اسلام و انقلاب را نمی شود با شمشیر پیش برد.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 9. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13
  [1] . (عذر تقصیر به پیشگاه محمدو قرآن)، ترجمه غلامرضا سعیدی؛ وحی و نبوت، محمد تقی شریعتی/314، حسینه ارشاد.
  [2] . (اسـلام و مقتضیات زمان)، شهید مطهری، ج42/1، 50، 106، صدرا.
  [3] . روزنامه (كیهان)،7/3/1358.
  [4] . (صـحـیفه نور)، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، ج21/15، وزارت ارشاد.
  [5] . (آداب الـصلوه)، امام خمینی، به اهتمام سید احمد فهری /260، آستان قدس رضوی.
  [6] . (بحارالانوار)،علامه مجلسی، 71/57، موسسه الوفا، بیروت.
  [7] . (صحیفه نور)، ج257/19.
  [8] . سوره (فرقان)، آیه 32.
  [9] . سوره (آل عمران)، آیه 159.
  [10] . سوره (آل عمران)، آیه 159.
  [11] . (خـدمـات مـتقابل ایران و اسلام)، شهید مطهری، ج اول، صدرا؛ (وحی و نبوت)/383.
  [12] . (صحیفه نور)، ج153/18.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 10. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 16 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  مـنـطـق و سـخن مهم ترین ابزار ماست، هدف ما صدور اسلام و انقلاب اسـت و مـبـارزه با الحاد و دین ستیزی و با سلاح نیرومند منطق و ایمان، در برابر الحاد شرق و استكبار غرب می ایستیم.
  امـام در پاسخ كارشناسان جنگهای روانی، وابسته به غرب، كه امام را دیـكـتاتور می خواندند و این پندار واهی را گسترش می دادند: وی بـر آن اسـت باورهای خود را با نیروی شمشیر بر دیگران تحمیل كند و مردمان را به زور با خود همداستان كند، گفت:
  (بـارهـا گـفته ام، ما با كسی جنگ نداریم. امروز انقلاب ما صادر شـده اسـت. در هـمـه جـا اسـم اسلام است و مستضعفان به اسلام چشم دوخـتـه اند. باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آن گونه كه هست به دنـیـا مـعرفی نمایید. وقتی ملتها اسلام را شناختند، قهرا به آن روی مـی آورنـد و مـا چیزی جز پیاده شدن احكام اسلام را در جهان نمی خواهیم.)[1]

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريمصفحه 1 از 6 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود