صفحه 1 از 13 12311 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: علم فقه

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  علم فقه
  علم فقه
  درس اول : علم فقه
  مقدمه
  عـلم فـقـه از وسـيـعـتـريـن و گسترده ترين علوم اسلامى است . تاريخش از همه علوم ديگر اسـلامـى قـديـمـى تـر اسـت . در هـمـه زمـانـهـا در سـطـح بـسـيـار گـسـتـرده تـحـصـيـل و تـدريـس مـى شـده اسـت . فـقـهـاء زيـادى در اسـلام پـديـد آمـده انـد كـه غيرقابل احصائند. برخى از اين فقهاء از نوابغ دنيا به شمار مى روند. كتب فوق العاده زيـادى در فـقـه نـوشـتـه شـده اسـت . بـعـضـى از ايـن كـتـب فـوق العـاده ارزنـده اسـت . مـسـائل فـراوانى كه شامل همه شئون زندگى بشر ميشود در فقه طرح شده است . مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى شود با انواع مختلفش : حقوق اساسى ، حقوق مدنى ، حقوق خانوادگى ، حقوق جزائى ، حقوق ادارى ، حقوق سياسى و... در ابواب مختلف فـقـه بـا نـامـهـاى ديـگـر پراكنده است . به علاوه در فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست ، مانند مسائل عبادات . چنانكه ميدانيم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صـورت رشـتـه هـاى مـخـتـلف در آمـده و در دانـشـكـده هـاى مـخـتـلف تـحـصـيـل و تـدريـس مـيـشـود. ايـن اسـت كـه فـقـه بـالقـوه مشتمل بر رشته هاى گوناگون است .

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 2. تشکر


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  كلمه فقه در قرآن و حديث
  كـلمـه ((فقه )) و ((تفقه )) در قرآن كريم و در احاديث ، زياد به كار برده شده است . مفهوم اين كلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عميق است . در قرآن كريم آمده است :
  (فـلو لانـفـر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ).(9 )
  چـرا از هـر گـروهـى يـك دسـتـه كـوچ نـمـى كـنـنـد تـا در امـر ديـن بـصـيـرت كامل پيدا كنند و پس از بازگشتن ، مردم خود را اعلام خطر نمايند، باشد كه از ناشايستها حذر نمايند.
  در حديث است كه رسول اكرم فرمود:
  (من حفظ على امتى اربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما).(10 )

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 4. تشکر


 5. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  هر كس چهل حديث بر امت من حفظ كند خداوند او را فقيه و عالم محشور كند.
  درست نمى دانيم كه علماء و فضلاء صحابه به عنوان ((فقهاء)) خوانده مى شده اند يا نـه . ولى مـسـلم اسـت كه از زمان تابعين (شاگردان صحابه ـ كسانى كه پيغمبر را درك نكرده ولى صحابه را درك كرده اند) اين عنوان بر عده اى اطلاق مى شده است .
  هـفـت نـفـر از تـابـعـيـن بـه نـام ((فـقـهـاء سـبـعـه )) خـوانـده مـى شـده انـد. سـال 94 هـجـرى كـه سـال فـوت حـضـرت عـلى بـن الحـسـيـن عـليـهـماالسلام است و در آن سـال سـعـيـدبـن مسيّب و عروة بن زبير از فقهاء سبعه و سعيد بن جبير و برخى ديگر از فقهاء مدينه در گذشتند به نام ((سنة الفقهاء)) ناميده شد. از آن پس دوره به دوره به علماء عارف به اسلام خصوصا احكام اسلام ـ ((فقهاء)) اطلاق مى شد.
  ائمـه اطـهـار مـكـرر اين كلمه را به كار برده اند، بعضى از اصحاب خود را امر به تفقه كـرده انـد و يـا آنـهـا را فـقـيـه خوانده اند. شاگردان مبرّز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان ((فقهاء شيعه )) شناخته ميشده اند.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 6. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  كلمه فقه در اصطلاح علماء
  در اصطلاح قرآن و سنت ، ((فقه )) علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولى تدريجا در اصطلاح علماء اين كلمه اختصاص يافت به ((فقه الاحكام )).
  توضيح اينكه علماء اسلام ، تعاليم اسلامى را منقسم كردند به سه قسمت :
  الف : مـعـارف و اعـتقادات ، يعنى امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قـلب و دل و فكر مربوط است مانند مسائل مربوط به مبداء و معاد و نبوت و وحى و ملائكه و امـامت . ب . اخلاقيات و امور تربيتى ، يعنى امورى كه هدف از آنها اين است كه انسان از نـظـر خـصـلتـهاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد، مانند تقوا، عدالت ، جود و سخا، شجاعت ، صبر و رضا، استقامت و غيره .
  ج . احـكـام و مـسـائل عـمـلى ، يـعـنـى امـورى كـه هـدف از آنـهـا اين است كه انسان در خارج ، عمل خاصى انجام دهد، و يا عملى كه انجا ميدهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت ديـگـر ((قـوانـيـن و مـقـررات مـوضـوعـه )) فقهاء اسلام ، كلمه فقه را در مورد قسم اخير اصـطـلاح كردند، شايد از آن نظر كه از صدر اسلام آنچه بيشتر مورد توجه و پرسش ‍ مـردم بـود مـسـائل عـمـلى بـود. از ايـنـرو كـسـانـى كـه تـخـصـصـشـان در ايـن رشـتـه مسائل بود به عنوان ((فقهاء)) شناخته شدند.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 7. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  حكم تكليفى و حكم وضعى
  لازم اسـت بعضى اصطلاحات خاص فقهاء را ذكر كنيم . از آن جمله اين است كه فقهاء احكام را، يعنى مقررات موضوعه الهى را به دو قسم تقسيم ميكنند: حكم تكليفى و حكم وضعى .
  حكم تكليفى يعنى وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحه .
  اين پنج حكم بعنوان احكام خمسه تكليفيه خوانده ميشوند.
  مـى گـويـنـد از نـظـر اسـلام هـيچ كارى از كارها خالى از اين پنج حكم نيست ، يا واجب است يـعـنـى بـايـد انـجـام يـابد و نبايد ترك شود مانند نمازهاى يوميه ، و يا حرام است يعنى نـبـايـد انـجـام يـا بـد و بـايـد تـرك شـود مـانـنـد دروغ ، ظـلم ، شـرب خـمـر و امـثـال ايـنـهـا، و يا مستحب است ، يعنى خوب است انجام يابد ولى اگر انجام نيافت مجازات نـدارد، مـانـنـد نـمـازهـاى نافله يوميه ، و يا مكروه است ، يعنى خوب است انجام نيابد ولى اگـر انـجـام يـافـت مجازات ندارد، مانند سخن دنيا گفتن در مسجد كه جاى عبادت است ، و يا مـبـاح اسـت ، يـعنى فعل و تركش على السّويّه است مانند اغلب كارها، احكام تكليفى همه از قبيل بكن و نكن يعنى از قبيل امر و نهى و يا رخصت است .
  امـا احـكـام وضـعـى از ايـن قـبـيـل نـيـسـت ، مـانـنـد زوجـيـت ، مـالكـيـت ، شـرطـيـت ، سـبـبـيـت و امثال اينها.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 8. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  واجب تعبدى و توصّلى
  مطلب ديگر اينكه واجبات بر دو قسم است : تعبدى و توصلى .
  واجـب تـعـبـدى يـعـنى آن كه در انجامش قصد قربت شرط است ، يعنى اگرانسان به قصد تـقـرب بـه خـداونـد، بـدون هـيـچ غـرض دنـيوى و مادى انجام دهد صحيح است و اگر نه ، صحيح نيست ، مانند نماز و روزه .
  امـا واجـب تـوصلى يعنى آن كه فرضا به قصد تقرب به خداوند هم انجام نيابد تكليف سـاقـط مـيـشـود، مـثـل اطـاعـت پـدر و يـا مـادر، يـا انـجـام تـعـهـدات اجـتـمـاعـى از قـبـيـل ايـنـكـه انـسـان مـتـعـهـد مـيـشـود كـه فـلان كـار را در مقابل فلان اجرت انجام دهد، كه بايد انجام دهد، بلكه مطلق وفاى به وعده و عهد اين طور است .

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 9. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  واجب عينى و كفائى
  واجـبات به گونه اى ديگر نيز تقسيم ميشوند: عينى و كفائى . واجب عينى يعنى آنكه بر هـر كـس بخصوص و جدا جدا واجب است ، مانند نماز و روزه ، ولى واجب كفايى عبارت است از آنـكـه بر عموم مسلمين واجب است كه يك كار معين را انجام دهند و با انجام يك يا چند فرد، از ديـگـران سـاقـط مـيـگـردد، مـانـنـد ضـروريـات اجـتـمـاعـى از قـبـيـل پـزشـكـى ، سـربـازى ، قـضـاوت ، افـتـاء، زراعـت ، تـجـارت و غـيـره . و از ايـن قـبيل است امر تجهيز اموات كه بر عموم واجب است و با تصدى بعضى ، از ديگران ساقط ميشود.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 10. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  واجب تعيينى و تخييرى
  واجـبـات بـه گـونه اى ديگرهم تقسيم مى شوند: تعيينى وتخييرى . واجب تعيينى آن است كه يك كار متعين ومشخص بايدانجام شود، مانندنمازهاى يوميه ، روزه ، حج ، خمس ، زكات ، امربه معروف ، جهاد و غيره .
  ولى واجـب تـخـيـيـرى عـبـارت اسـت از اينكه مكلف بايد يكى از چند كار را انجام دهد، مانند برخى از كفارات . مثلا اگر كسى به عمد روزه ماه مبارك رمضان را نگرفته است بايد يا يك بنده آزاد كند و يا شصت نفر محتاج را اطعام كند و يا شصت روز روزه بگيرد.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 11. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  واجب نفسى و مقدّمى
  تقسيم ديگر اين است كه واجب بر دو قسم است : نفسى و مقدّمى . واجب نفسى آن است كه فى نـفـسـه مورد توجه شارع است ، مطلوب بودنش به خاطر خودش است نه به خاطر يك واجب ديگر.
  مـثلا نجات دادن يك انسان مشرف به هلاكت واجب است ولى اين واجب مقدمه واجب ديگرى نيست . امـا كـوشـشـهـاى مقدماتى براى نجات او از قبيل اينكه فرض شود انسانى در چاهى افتاده اسـت و بـايـد طـنـاب و سـايـر وسـايـل فـراهـم شـود تـا از چـاه بـيرون آورده شود، تهيه وسايل واجب است اما به عنوان مقدمه يك واجب ديگر.
  يـا مـثـلا اعـمـال حـج واجـب اسـت بـه وجـوب نـفـسى ، ولى تهيه گذرنامه و بليط و ساير وسايل مقدماتى واجب است به وجوب مقدمى . نماز واجب است به وجوب نفسى ، اما وضو و يا غسل در وقت نماز براى نماز واجب است به وجوب مقدمى .

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 12. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,629
  مورد تشکر
  20,190 پست
  حضور
  65 روز 19 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  درس دوم : تاريخچه فقه و فقهاء
  مقدمه
  هـمـچنانكه در درسهاى پيش ياد آورى كرده ايم ، يكى از مقدمات آشنايى با يك علم اين است كه شخصيتها و صاحبنظران معروف آن علم كه عقايد و آرائشان در آن علم مورد توجه است و هـمـچـنـيـن تـاءليـفـات و آثـار و كـتـب مهمى كه در آن علم نگاشته شده است و مورد استناد و نقل واقع ميگردد مورد شناسايى قرار گيرد.
  علم فقه ـ يعنى فقه مدون كه در آن كتاب تدوين و تاءليف شده است و آن كتب هم اكنون نيز موجود است سابقه هزار و صد ساله دارد. يعنى از 11 قرن پيش تاكنون بدون وقفه حوزه هـاى تـدريـسـى فـقـهـى بـرقرار بوده است ، استادان ، شاگردانى تربيت كرده اند و آن شـاگـردان بـه نـوبـه خـود شـاگـردان ديـگرى تربيت كرده اند تا عصر حاضر، و اين رابطه استاد و شاگردى قطع نشده است .

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 13. تشکر


صفحه 1 از 13 12311 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود