ارتباطی نوین؛wechat،viber،tango،line،whatsapp؟؟ ؟؟؟؟

ارتباطی برای پیشرفت جامعه ما یا درجا زدن؟؟؟؟؟؟؟؟

فرهنگ استفاده از این ارتباط در جوانان ونوجوانان ما ایجاد شده؟

نظر شما چیه؟شما هم درگیر این ارتباط شدید؟