با سلام
من یک عدد ایکس باکس دارم که برای بازی کردنه آیا استفاده از این بازی ها ی کپی شده که برای کشورههای کفار نظیر آمریکا هست اشکال دارد ؟