بسم الله الرحمن الرحیم

اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قران الفجر، ان قران الفجر کان مشهوداسوره مبارکه اسراء، آیه ۷۸
نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب (نیمه شب) بر پا دار و همچنین قران فجر (نماز صبح) را چرا که قران فجر مورد مشاهده (فرشتگان شب و روز است.)

آیه فوق از آیاتی است که اشاره اجمالی به وقت نمازهای پنج گانه می کند و با انضمام به سایر آیات قران در زمینه وقت نماز است.

و روایات فراوانی که در این رابطه وارد شده وقت نماز های پنجگانه دقیقا مشخص می شود.

البته توجه به این نکته لازم است که بعضی از آیات قرآن تنها اشاره به یک نماز کرده مانند:

حافظوا علی الصلوات و الصلوه الوسطی (سوره مبارکه بقره/آیه ۲۳۸) که نماز وسطی طبق تفسیر صحیح همان نماز ظهر است.

و گاهی اشاره به وقت سه نماز از نماز های پنج گانه کرده مانند: اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من اللیل یعنی نماز را در دو طرف روز و اوائل شب بر پا دارد (سوره مبارکه هود/آیه ۱۱۴) که اشاره به نماز صبح و مغرب و عشاء است.

و گای اوقات هر پنج نماز را اجمالا بیان می کند مانند آیه شریفه اقم الصلوه لدلوک الشمس…

نکته دیگری که در این آیه باید مورد دقت قرار داد این است که ذیل آیه می فرماید: ان القران الفجر کان مشهودا یعنی نماز صبح مورد مشاهده است، اکنون این سوال پیش می آید که مشاهده چه کسانی؟

روایاتی که در تفسیر این آیه به ما رسیده است می گوید:

مشهود ملائکه شب و روز است.

زیرا در آغاز صبح فرشتگان شب که مراقب بندگان خدایند جای خود را به فرشتگان روز می دهند، و چون نماز صبح در همان آغاز طلوع انجام گیرد هر دو گروه آنرا مشاهده کرده و بر آن گواهی می دهند.

این روایات را دانشمندان شیعه و اهل تسنن هر دو نقل کرده اند. از جمله پیامبر اکرم ص روایت شده که فرموده:

تشهد ملائکه اللیل و ملائکه النهارتفسیر روح المعانی، ج۵، ص ۱۲۶
یعنی فرشتگان شب و فرشتگان روز گواهی می نمایند.

از این تعبیر بخوبی و روشن می شود که بهترین موقع برای ادای نماز صبح همان لحظات آغاز طلوع فجر است.

تفسیر نمونه، ج۱۲، ص ۲۲۲
منبع:سایت عطر نماز