جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت تير ۱۳۸۷
    نوشته
    26,365
    مورد تشکر
    68,356 پست
    حضور
    22 روز 14 ساعت 29 دقیقه
    دریافت
    26
    آپلود
    0
    گالری
    8953

    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....
    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....بنام تو اي آرام جانانتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....    انتظار فرج

    از جـمـله تـكـليـفـهاى مهمّ امت اسلامى در دوران غيبت كبرى ، انتظار فرج حضرت مهدى (عج ) است . حـقـيـقـت انـتـظـار فـرج در مـفـهـوم اسـلامـى خـود عـبـارت اسـت از آمـادگـى كـامـل و هـمـيـشـگى فرد منتظر براى تحقق بخشيدن حكومت اسلامى جهانى به رهبرى آخرين ذخيره الهى بر روى زمين . اين آمادگى وقتى حاصل مى شود كه شخص منتظر علاوه بر بعد اعتقادى در بعد نفسانى و رفتارى نيز به اصلاح خود همّت گمارده باشد.
    از نظر درونى و نفسانى به حدّى از آمادگى روحى وخودسازى و تزكيه نفس رسيده باشد كه در هـر لحـظـه آمـادگـى لبـيـك گويى به نداى آنحضرت را داشته باشد، بگونه اى كه هيچ وابستگى اى نتواند او را از پيوستن به سپاه حضرت مهدى (عج ) باز دارد.
    از نـظـر رفـتـارى نـيـز در طـول زنـدگـى خـود بـه هـمـه وظـايـف فـردى و اجـتـمـاعـى خـويـش عمل كرده ، در تمامى زمينه ها الگوى يك انسان كامل باشد.
    بديهى است وصول به چنين مرتبه اى از كمال نفسانى و رفتارى كارىبس دشوار است و تنها انـسانهايى بدان دست مى يابند كه به تعبير بعضى از روايات ،خداوند دلشان را به ايمان آزموده است ..(113)
    انـتـظـار فـرج ، تبلور همه اصولاعتقادى و مسائل عملى اسلام است ؛ از يكتايى خدا گرفته تا رسالت پيامبر، امامتامامان معصوم و التزام عملى به تمامى احكام و دستورات اسلامى .
    انـتـظـار فـرج ،انـتـظار ظهور امامى است كه جهان را پس از آنكه از ظلم و جور آكنده شده پر از عدل وداد مى كند.
    انـتـظـار فـرج بـا چـنـين محتوايى ، سازنده و حركت زاست . از اينرو، در ميان عبادتهاى فردى و اجتماعى ، جايگاه ويژه اى دارد و در بيان رسول اكرم (ص ) برترين عبادت دانسته شده است :
    (اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُالْفَرَجِ).(114)
    برترين عبادت ، انتظار فرج است .
    عـلّت آن شـايـد ايـنبـاشـد كـه انـتـظـار فـرج تـبـلور ولايـت اسـت ؛ ولايـتـى كـه صـحـّت هـمـهاعـمـال مـنـوط بـه آن اسـت و بـدون آن هـيـچ عـمـلى پـذيـرفـتـه نـيـسـت . ازامـام صـادق (ع ) چـنين نقل شده است :
    (اَفـْضـَلُ البِقاعِ مابَيْنَ الرُّكْنِوَ الْمَقامِ، وَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً عَمِرَ ما عَمِرَ نُوْحٌ فى قَوْمِه اَلْفَسَنَةٍ اِلاّ خـَمـْسينَ عامًا، يَصُومُ النَّهارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فى ذلِكَالْمَكانِ، ثُمَّ لَقىَ اللّهَ بِغَيْرِ وِلايَتِنا لَمْ يَنْفَعْهُ ذلِكَشَيْئًا).(115)
    بـرترين نقطه روى زمين بين ركن و مقام (ابراهيم ) است . اگر كسى به اندازه عمر نوح ـ يعنى 950 سـال ـ در مـيـان قـومـش زنـدگـى كـنـد و هـمـه ايـن مـدت را در مـكـان يـاد شـده بـه عـبـادت مشغول باشد، روزها را به روزه و شبها رابه شب زنده دارى سپرى نمايد، ولى بدون ولايت ما خدا را ديدار كند، اين عبادتها سودىبه وى نخواهد رساند.

    پايان غيبت
    آخرين مسئله اى كه در بحث غيبت كبرى لازم است بدان اشاره كنيم ، مساءله زمان پايان غيبت كبرى است . بدون شك ، خورشيد وجود حضرت مهدى (عج ) براى هميشه در پس ابر غيبت باقى نخواهد مـانـد. و بـه تـعـبـيـر بعضى ازروايات حتّى اگر از دنيا بيش از يك روز باقى نمانده باشد، خداوند آن روز را آن قدردراز خواهد كرد تا حضرت مهدى (عج ) ظهور كند..(116)
    آنـچه در اينجا مطرح است ،زمان پايان غيبت آن حضرت است. براى پاسخگويى به اين مسئله چند نكته را يادآور مىشويم .
    الف ـ وقت ظهور از اسرار الهى است
    روايـات زيـادى تـصـريـح دارد كـه وقـت ظـهـور حـضرت مهدى (عج ) از اسرار الهىاست و تنها خـداونـد از آن آگـاهى دارد و هر كس ‍ براى آن وقت تعيين كند، دروغگوست . امام صادق (ع ) در اين باره مى فرمايد:
    (اِنَّ مـَنْ وَقَّتَ لِمـَهـْدِيِّنـاوَقـْتـًا فـَقـَدْ شـارَكَ اللّهَ فـى عـِلْمـِه وَ ادَّعـى اَنَّهُ ظـَهـَرَعـَلى سـِرِّه ).(117)
    كـسى كه براى (ظهور) مهدى ما وقت تعيين كند، خود را درعلم خدا شريك پنداشته و (به دروغ ) ادّعا كرده كه بر اسرار الهى واقف است .
    فضيلمى گويد:
    از امـام بـاقـر(ع ) پـرسـيـدم : آيا براى ظهور مهدى (عج ) وقتى هست ؟حضرت سه بار فرمود: دروغ مى گويند كسانى كه (براى ظهور) وقت تعيين مىكنند..(118)
    ب ـ نشانه هاى ظهور
    در بـرخـىاز روايـات براى ظهور حضرت مهدى (عج ) نشانه هايى بيان شده است . ابوبصير مـى گـويـد: بـه امـام صادق (ع ) عرض ‍ كردم : فدايت شوم ! ظهور مهدى قائم چه زمانى است؟ فرمود:
    اى ابـا مـحـمـّد! مـا خـاندانى هستيم كه براى آن وقتى تعيين نمى كنيم . پيامبر(ص ) فرمود: وقت تعيين كنندگان ، دروغگو هستند.
    اى ابا محمّد! پيش ازظهور پنج نشانه رخ مى دهد: صيحه در ماه رمضان ، خروج سفيانى ، خروج خراسانى ، كشته شدن نفس زكيّه و فرو رفتن زمين در بيداء..(119)
    در روايـات ، نـشـانـه هـاىديـگـرى نـيـز بـراى ظـهـور نقل شده است ..(120) اين نشانه ها بطور كلّى به چند بخشتقسيم مى شوند. برخى از آنـهـا نـشـانـه هـاى دور بـه حـساب مى آيند كه بسيارى ازآنها تحقق پيدا كرده است و برخى ديگر نزديك به دوران ظهور هستند.
    در تقسيم بندىديگر، بعضى از نشانه ها حتمى هستند و برخى ديگر غير حتمى ، با توجه به ايـن تـقسيم ها نمى توان از نشانه هاى ظهور پى به زمان دقيق آن برد، زيرا هيچ ملازمه اى بين تحقق يكى از نشانه ها ـ حتى نشانه هاى حتمى ـ و ظهور در فاصله زمانى معيّن وجودندارد.
    ج ـ سال ظهور
    از روايـات چـنـين برداشت مى شود كه سال ظهور حضرت مهدى (عج ) فرد است . امام صادق (ع ) فرمود:
    (لايـَخـْرُجُ الْقـائِمُ اِلاّ فـى وِتـْرٍ مـِنَ السِّنـيـنَ ، سـَنـَةِ اِحـْدى ،اَوْ ثـَلاثٍ ، اَوْ خـَمْسٍ، اَوْ سَبْعٍ، اَوْ تِسْعٍ). (121)
    قـائم عـليـهالسـّلام خـروج نـمـى كـنـد، مـگـر در سـالهـاى فـرد، سال اول ، سوم ، پنجم ، هفتميا نهم .
    د ـ روز ظهور
    روز ظـهـور آن حـضرت ـ طبق آنچه كه از روايات استفاده مى شود.(122) ـ روز عاشورا است . از امامصادق (ع ) نقل شده است :
    (يـُنـادى بـِاسـْمِ الْقـائِمِ فـى لَيـْلَةِ ثـَلاثٍوَ عـِشـْريـنَ مـِنْ شـَهـْرِ رَمـَضـانَ وَ يـَقـُومُ فـى يـَوْمِ عاشُورا).(123)
    درشب 23 ماه رمضان (از آسمان ) به نام قائم (عج ) ندامى شود و درروز عاشورا قيام مى كند.

    پي نوشتها:
    103 - الغيبة ، ص 242 .
    104 -
    الغيبة ، ص 242 .
    105 -
    كمال الدين ، ج 2 ، ص 484 .
    106 -
    وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 95 .
    107 -
    ر . ك . قـصـص الانـبـيـا ، سيد نعمت الله جزايرى، ص 267 ـ 268 ، نشر كتابخانه آية الله العُظمى نجفى مرعشى .
    108 -
    بحارالانوار، ج 51 ، ص 72 .
    109 -
    الغيبة ، ص 204 .
    110 -
    منتخب الاثر ، ص 229 ؛بحارالانوار ، ج 51 ، ص 110 .
    111 -
    بحارالانوار ، ج 52 ، ص 121 .
    112 -
    الغيبة ، ص 275 و منتخب الاثر ، ص 515 . شايد ( لو تَحْمِلُونَ ) درست باشد .
    113 -
    ر . ك . ينابيع المودة ، ج 3 ، ص 77 .
    114 -
    منتخب الاثر ، ص 499 .
    115 -
    وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 93 .
    116 -
    ر . ك . كنزالعمال ، ج 14 ، ص 261ـ 267 .
    117 -
    بحارالانوار ، ج 53 ، ص 3 .
    118 -
    منتخب الاثر ، ص 463 .
    119 -
    غيبت ، نعمانى ، ص 289 .
    120 -
    براى آگاهى بيشتر از اين نشانه ها بهارشاد ، شيخ مفيد ، ص 357 و اعيان الشيعه ، ج 2 ، ص 71 ، رجوع كنيد .
    121 -
    ارشاد ، مفيد ، ص 361 و منتخب الاثر ، ص 464 .
    122 -
    براى آگاهى بيشتر ر . ك . به منتخب الاثر ، ص 464 ـ 465 .
    123 -
    همان مدرك .    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....

    ویرایش توسط ║★║فاطمی║★║ : ۱۳۸۷/۰۵/۲۴ در ساعت ۱۵:۰۰

  2. تشکرها 3


  3. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت تير ۱۳۸۷
    نوشته
    26,365
    مورد تشکر
    68,356 پست
    حضور
    22 روز 14 ساعت 29 دقیقه
    دریافت
    26
    آپلود
    0
    گالری
    8953

    نشانه های حتمی الوقوع ظهور
    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور..... بنام تو اي آرام جانانتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....    نشانه های حتمی الوقوع ظهور
    امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف


    پرسش :نشانه های حتمی ظهور چیستند؟
    پاسخ :
    1ـ دسته بندی نشانه های ظهور
    در کتاب ها و منابع اسلامی از حوادث ورویدادهای مختلفی به عنوان نشانه های ظهور یاد شده است تا جایی که برخی از صاحبنظران شمار این حوادث و رویدادها را تا بیش از شصت مورد رساندهاند.1
    در برخی از روایات نشانه های ظهور به دو دسته تقسیم شده اند:یکی نشانه های محتوم(حتمی) ظهور، یعنی نشانه هایی که حتماً واقعمی شوند و دیگر نشانه های غیر محتوم، یا نشانه هایی که امکان دارد رخندهند.
    نشانه های محتوم، چنانکه در برخی روایات به آنها اشاره شده، عبارتند از :
    1ـ قیام و شورش سفیانی؛ 2ـ خروج یمانی؛ 3ـکشته شدن نفس زکیه در مسجدالحرام؛ 4ـ فرو رفتن زمین در منطقه «بیدا» و 5 ـ صیحه(ندای)آسمانی.2
    2ـ بررسی نشانه های محتوم(حتمی الوقوع) :
    در اینجا برای آشنایی بیشتر شما بانشانه های حتمی ظهورابتدابه روایتی ازامام صادق(ع)اشاره کرده و در ادامه بهبررسی هریک از نشانه های یاد شده می پردازیم:
    شیخ طوسی، در کتاب الغیبة از آن حضرت چنین نقل می کند:
    پنج رویداد پیش از بپا خاستن قائم از نشانه ها بشمار می رود:برخاستن ندایی از آسمان، خروج سفیانی، شکافته شدن زمین در منطقه «بیداء»، خروج مردی از یمن و کشته شدن نفس زکیه .3
    در مورد«خروج سفیانی»که در این روایت به عنوان نشانه ظهور ذکر شده، باید گفت: چنانکه در روایات آمده است،«سفیانی»مردی است از نسل آل ابی سفیان4که ازشام و یا همان سوریه فعلی سر به شورش برداشته و مناطق زیادی را، تحت سلطه خود می گیرد،تا سرانجام در زمانی که به قصدتصرف مکه راهی این مکان می شود در منطقهای بین مدینه و مکه که به آن«بیداء»گفته می شود زمین شکافته شده و لشکریان او در دل زمین فرو می روند.5
    در روایتی که ازامامعلی(ع)نقل شده،ویژگی های سفیانی چنین برشمرده شده است :
    پسر هند جگرخواراز بیابانی خشک خروج می کند؛ او مردی است چهارشانه، زشت رو، بزرگ سر، آبله رو، و چون او را بینی می پنداری که یک چشم است. نامش عثمان و نام پدرش عنبسه و از فرزندان ابوسفیان است، تا به سرزمینی که دارای قرارگاه و خرمی است می رسد و در آنجا بر تخت سلطنت می نشیند.6
    براساس روایتی که نعمانی در کتاب الغیبة از امام محمدباقر(ع)نقل می کند،شورش و ظغیان سفیانی وقیام حضرت مهدی(ع)دریک سال واقع می شود.7
    در مورد«نفس زکیه»نیز باید گفت که او، به تعبیرروایات،مردی از اولاد امام حسن(ع)است که درمسجدالحرام و در بین رکن و مقام ابراهیم کشته میشود.
    ازامام صادق(ع)نقل شده است که :
    بین قیام قائم آل محمد(ص) و کشته شدن نفس زکیه تنها پانزده شب فاصله خواهد بود.8
    اما در مورد خروج«یــمــانی»نیز باید گفت که به نقل روایات،هم زمان با قیام سفیانی در شام،مردی از یمن نیز حرکتی را آغاز می کند و مردم رابه سوی حق وطریق مستقیم فرا می خواند و قیام اوصحیح ترین قیام ها و پرچمی که او بلند می کندهدایت بخش ترین پرچم هاخ واهد بود.
    در این زمینه ازامام صادق(ع)چنین نقل شده است :
    خروج هر سه؛خراسانی سفیانی و یمانی دریک سال،یک ماه ویک روز واحد صورت می گیرد ودر بین آنها هیچ پرچمی هدایتگرترازپرچم یمانی نخواهد بود. او به سوی حق هدایت می کند.9
    یکی دیگر ازنشانه های حتمی ظهورکه در فاصله کمی ازقیام مهدی منتظر(ع)رخ می دهد،ندایی است که از آسمان برخاسته ونام حضرت قائم(عج)را به گوش تمام جهانیان میرساند، نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتابهای خود روایات زیادی را در این موردنقل کرده اند که در اینجا به ذکر یکی از آنها بسنده می کنیم.
    نعمانی به سند خود ازامام محمد باقر(ع)چنین نقل می کند :
    آن ندای آسمانی بر نخواهد خاست مگر درماه رمضان[چرا] که [رمضان] ماه خداست، آن ندا ازجبرئیل است که خطاب به مردم سر داده می شود و نام قائم را در همه جا طنین انداز می سازد، تا آنجا که همه ساکنان زمین ازشرق تا به غرب آن ندا را خواهند شنید. از وحشت شنیدن آن نداهرکس در خواب فرو رفته بیدار شده و هرکس برپا ایستاده، ناچار به نشستن می شود وهرکس بر زمین نشسته، به ناگاه از جای برمی خیزد. پس رحمت الهی برکسی باد که این ندا را بشنود و به آن پاسخ گوید.10
    پی نوشت ها :
    1ـ ر.ک: الارشاد مفید،صص356ـ361
    2ـ ر.ک: الغیبة نعمانی،ص252
    3ـ ر.ک: الغیبة طوسی،ص267
    4ـ کمالالدین و تمام النعمه شیخ صدوق،ج2،ص651
    5 ـ ر.ک: منتخب الأثر صافی گلپایگانی،ص454
    6 ـ کمالالدین و تمام النعمه شیخ صدوق،ج2،ص651
    7ـ الغیبة نعمانی،ص267
    8 ـ الغیبةطوسی،ص271
    9ـ کمالالدین و تمام النعمه شیخ صدوق،ج649،ج2
    10ـ همان،ج2،ص650

    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....


  4. تشکرها 3


  5. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۹۲
    نوشته
    14,421
    مورد تشکر
    32,234 پست
    حضور
    162 روز 16 ساعت 21 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    122    علائم محقق شده ظهور حضرت حجت(عج)


    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....
    علائم محقق شده ظهور
    حضرت حجت(عج)

    امام صادق (ع) نقل شده است:
    کوفه ازوجود مؤمنان خالى مى ‏شود و علم و دانش از آنجا رخت بر مى‏ بندد، سپس علم در دیارى به نام قم آشکار شده و این شهر معدن علم و فضیلت مى‏ گردد تا زمانى که حتى دوشیزگان پشت پرده در دین تفقّه مى‏ یابند، این امر واقع نمى‏ شود، مگر هنگام نزدیک شدن ظهور قائم ما.
    انتظار فرج- پايان غيبت - نشانه ها ي ظهور.....

    به گزارش فرهنگ نیوز، همزمان با دوران ظهور حضرت حجّت (عج) برخى وقايع به وقوع مى ‏پيوندد كه با استفاده از روايات مى ‏توان آنها را در دو گروه نشانه‏ هاى عام (كلى و غير حتمى) و نشانه ‏هاى خاص (حتمى) طبقه بندى كرد،

    نشانه‏ هاى عام :نشانه ‏هايى هستند كه به تدريج واقع مى‏ شوند و براى ظهور بايد تمام آن نشانه‏ ها روى دهند، و تا امروز كم و بيش اغلب آن محقّق شده ‏اند، اين نشانه‏ ها عبارتند از: فراگيرى ظلم و جور، ظهور هرج و مرج و فتنه، شبيه شدن مردان به زنان، شبيه شدن زنان به مردان، فزونى گرفتن تعداد مساجد و قاريان قرآن در حالى كه از محتوا و عمل به قرآن خبرى نيست، افزايش كشتار مردم، افزونى فقيهان گمراه و خائن و كاهش فقيه هدايتگر و اهل عمل، شدّت گرفتن فساد و رشوه و دروغ و ربا، معروف شدن منكر و منكر گشتن معروف، و ....

    امّا نشانه‏ هاى خاصّ يا حتمى: نشانه‏ هايى هستند كه با وقوع يكى از آنها ظهورحضرت حجت (عج) حتما محقّق خواهد شد، اين نشانه‏ ها عبارتند از: ظهور سفيانى، ظهور دجّال، تعطيل مساجد، توقف مراسم حجّ، شكافتن زمين و خسوف در خراسان، طلوع ستاره دنباله دار، كشته شدن نفس زكيّه، برخاستن نداى آسمانى، خسف در سرزمين بيداء، خورشيد گرفتگى در اوايل ماه رمضان و ....

    در حديث مفصّلى از امام صادق (ع) نقل شده است: كوفه از وجود مؤمنان خالى مى‏ شود و علم و دانش از آنجا رخت بر مى ‏بندد، سپس علم در ديارى به نام قم آشكار شده و اين شهر معدن علم و فضيلت مى‏ گردد تا زمانى كه حتى دوشيزگان پشت پرده در دين تفقّه مى‏ يابند، اين امر واقع نمى‏ شود، مگر هنگام نزديك شدن ظهور قائم ما1. منبع:
    1- منتخب الاثر، صفحه ۴۴۳.
    2- قصص الأنبياء ( قصص قرآن - ترجمه قصص الأنبياء جزائرى)، ص863و864.


    بدی کردیم، خوبی یادمان رفت

    ز
    دلها لای روبی یادمان رفت

    به ویلای
    شمالی خو گرفتیم

    شهیدان جنوبی یادمان رفت

    شادی روح
    شهدا “صلوات”

  6. تشکرها 2


  7. #4

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,465
    مورد تشکر
    25,240 پست
    حضور
    71 روز 10 ساعت 31 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11    http://www.afsaran.ir/site/click/797...2Fnode%2F91332
    سلام
    ظهور اتفاق افتاده!
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.

  8. تشکر


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود