هزار ويك راه براي گفتگو با خدابنام تو اي قرار هستيهزار ويك راه براي گفتگو با خدا


خدا نزديک است


صد و يک راه براي گفتگو با خدا


پيشگفتار
هميشه مي گوييم « خدا با ماست» ، اما بيشتر ما، فقط وقتي وحشت زده، غمگين، گيج يا سردرگم مي شويم، به ياد خدا مي افتيم و نياز پيدا مي کنيم با او حرف بزنيم. در روزهاي عادي و اتفاقات روزمره زندگي، حضور خدا را در کنارمان از ياد مي بريم و در نتيجه از دريافت راهنمايي و کمک او غافل مي شويم.
از طريق گفتگوي بيشتر با خدا نه تنها آگاهي، اقتدار، مهرباني و ... او را بهتر مي شناسيم، بلکه شناخت بهتري از نقاط قوت و ضعف خودمان به دست مي آوريم. به اين ترتيب مي توانيم به بهبود جسم و روحمان بپردازيم، موفقيت هاي بيشتري به دست بياوريم و در نتيجه از زندگي بيشتر لذت ببريم.
با خدا حرف مي زنيم و نيازهاي عميق خودمان و ديگران را بهتر درک مي کنيم، با خدا حرف مي زنيم و مي فهميم که چطور بايد سهم دوستي را ادا کنيم، با خدا حرف مي زنيم و حقيقتاً مي فهميم که « خدا هميشه با ماست » حتي زمان هايي که خودمان را سزاوار اين لطف نمي بينيم، با خدا حرف مي زنيم و مي فهميم که هيچ وقت تنها نيستيم.

پالايش روح
شروع به تميز كردن چيزي مثل وان، ميز تحرير،‌زير تخت يا داخل كمدتان كنيد. در حالي كه مي‌بينيد آن شي ء‌ چطور رو به تميزي مي‌رود،‌ از خدا به خاطر پاك كردن روح‌تان قدرداني كنيد.
با او درباره‌ي شرمندگي كه در اعماق وجودتان احساس مي‌كنيد حرف بزنيد، مثلاً اشتباهي كه در زندگي مرتكب شده‌ايد و هميشه سعي كرده‌ايد آن را پنهان كنيد.
هديه اي را كه خدا دارد به شما مي‌دهد با كمال ميل بپذيريد. اين هديه شروع يك زندگي تازه،‌ آن هم در كنار اوست،‌زندگي جديدي كه در آن از گذشته هاي ناپاك خبري نيست. از او به خاطر اين هديه تشكر كنيد.

هزار ويك راه براي گفتگو با خدا