پرسش:
چرا قرآن به همسر ابولهب «حمالة الحطب» می گوید؟

پاسخ:
«وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»؛ و (نيز) همسرش، در حالى كه هيزم‏ كش (دوزخ) است‏. (1)
با سلام و درود
با توجه به مجموع تفاسیر می توان گفت مراد از «حطب» اشاره به آتش جهنم است، آن هم به خاطر عداوت و دشمنی که آن زن با پیامبر صلی الله علیه وآله داشته و همسرش را نیز بر اذیت و آزار رساندن به پیامبر وا می داشت.
از آن جا که او در همسایگی پیامبر صلی الله علیه وآله بوده، از جمله آزار و اذیت های معروفش، این است که هیزم و خار و خاشاک را جمع می کرده و از پشت بام منزلش بر سر راه پیامبر می ریخته تا موجب آزار و اذیت پیامبر بشود. هم چنین با سخن چینی و نمامی، اخبار پیامبر را به به مشرکان می رسانده و آن ها را در دشمنی و شیطنت بر علیه آن حضرت یاری می کرده است.
لذا بطور کلی می توان گفت آیه شریفه، کنایه از بار گناهی است که در اثر دشمنی با پیامبر خدا و اذیت و آزاری که بر آن حضرت روا داشته، گریبان او را گرفته و این گناهان، او را به جهنم می اندازد و موجبات فراهم شدن آتش جهنم را برای او فراهم می کند.
از جمله نکات آیه شریفه این که «حَمَّالَةَ» به صورت فتحه دار و منصوب آمده تا توصیفی باشد از او همراه با مذمت و توبیخ؛ به بیان دیگر، به منطور مذمت کردن بر آن زن، نام آن زن را نیاورده بلکه این وصف را برای او آورده تا مورد مذمت بودن آن زن را برساند.
نکته دیگر این که در این آیه، دلالت قطعی وجود دارد بر این که آن زن، با همین حالت کفر، مرده و هلاک شده است. و این سوره که قبل از مرگ او نازل شده است یکی از پیشگویی های غیبی قرآن کریم است.(2)


_____________
(1) مسد، 4.
(2) ر.ک: مجمع البيان فی تفسير القرآن، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج‏10، ص: 852؛ ترجمه الميزان، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏20، ص 666؛ الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏30، ص 507؛ تفسير الكاشف، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏7، ص 621؛ تفسير الصافی، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏5، ص 388؛ البرهان فی تفسير القرآن، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏5، ص 788؛ التبيان فی تفسير القرآن، نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏10، ص 428
.


لینک اصلی