پرسش:
چرا در آيات 15 و 16 مومنون؛ تاكيد بر مرگ بيش از تاكيد بر قيامت است؟

پاسخ:
بنده 6 تفسير را در ذيل اين دو آيه مطالعه كردم . متاسفانه كمتر تفسيري به بيان مطلبي كه شما اشاره داشتيد پرداخته است جز اينكه در تفسير شريف الميزان ، ذيل آيه 15، مرگ را در سير تكاملي زندگي انسان ، واجب و لازم بر شمرده است و شايد تاكيدات بر اين اين امر را نه از باب اعتقاد ديگران بلكه از بابت واجب و حتمي بودن مرگ ، در مسير وجود و تكامل انسان ، آنرا تعبير نموده است يعني نه به دليلي كه شما ذكر كرديد ( يعني اينكه ديگران به مرگ معتقدند بلكه از زاويه اي ديگر و از نگاهي ديگر ، مرگ را يك امر واجب در مسير تكامل آدمي بيان نموده است ) و بعث و نشر را هم آخرين مرحله ي اين سير:
" ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ" اين جمله بيان آخرين مراحل تدبير الهى است و مى‏رساند كه مرگ از مراحلى است كه در مسير تقدير به طور وجوب و حتم بايد باشد و همه بايد آن را طى كنند. و همان طور كه قبلا گذشت مرگ يكى از حقايق است، هم چنان كه فرموده:" كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً" (1).
" ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ".
و اين همان تماميت تدبير و آخرين نقطه در مسير آدمى است، چون هر كه بدانجا قدم بگذارد ديگر بيرون شدنى نيست."(2)

پرسش:
آيا دليل اين تأكيد بيشتر بر مسئله مردن انسانها مي تواند غفلت ما از مردن باشد؟ به اين معنا كه چون ما از مرگ غافل مي شويم، گناه مي كنيم. لذا روي اين مسئله تأكيد شده است؟

پاسخ:
بله ممكن است چنين علتي در تقدير باشد -الله اعلم - اما در تفاسيري كه من مراجعه كردم به اين مساله اشاره نشده بود و اگر آيات مربوطه و قبل و بعدش را از نظر بگذرانيد هم در اين ارتباط مطلبي ندارد اما مع هذا اين امكان هست كه تاكيدش براي غفلت ما از مرگ باشد .

____________
(1)- انبياء/35.
(2)- الميزان ، ج 15 ، ص 27


كليد واژه ها : تاكيد بر مرگ ، تاكيد بر بعث و قيامت ، آيات 15 و 16 مومنون ، غفلت از مرگ
لینک اصلی