مقدّمه
نبوت و رسالت جاوداني، سند و دليل جاوداني لازم دارد؛ سندي که در هرعصر و زماني، در هرمحل و مکاني، گواه روشني بر درستي گفتار آورنده آن باشد.
يکي از علل اين که خداوند، دعوت پيامبر اکرم را با چنين معجزه و گواهي همراه ساخت اين بود که، نبوت او، به يک زمان و برهه اي اختصاص نداشت و لذا برهان نبوت و گواه پيوند او با جهان وحي، مرزهاي زمان و مکان را درهم مي نوردد و در تمام اعصار به سان خورشيد مي درخشد و تاريکي هاي کفر و شرک را درهم مي کوبد و حجت را بر آگاهان و بي غرضان تمام مي کند.
امروز بر اثر عدم بلوغ فکري امت هاي پيشين، از پيامبران گذشته آثار و نشانه هايي که گواه بروجود و ادعاي آنان باشد در دست نيست تا چه رسد برهان نبوت و نشانه هاي رسالت آنان.
به دليل همين خلأ، گروه عظيمي در غرب که براي خود فکر و انديشه اي دارند و از شرق - که زادگاه مسيح و مسيحيت است - کاملاً دورند، اصل وجود مسيح و مريم را جزو افسانه ها پنداشته و تصور مي کنند که وجود مسيح به سان داستان ليلي و مجنون، يا فرهاد و شيرين از اساطير تاريخي است.
مقصر اصلي در اين مورد، امت هاي پيشين هستندکه نخواستند آثار پيشوايان خويش را دست نخورده حفظ و حراست کنند، در حالي که جريان، درباره پيامبر اسلام درست نقطه مقابل اين حرکت منفي است، نه تنها کتاب و نامه ها و آثار وي و ياران او باقي است، بلکه قبور نياکان و بستگان و مسکن خود و همسران و فرزندان پيامبر، به صورت روشن وجود دارد و اگر انديشه هاي وهابيگري بر آثار خاندان رسالت چوب حراج نزند، هريک از اين آثار، سند وجود پيامبر اسلام و شيوه ادعا و دلايل حقانيت اوست.
نگارنده براي آشنا ساختن جوانان با کتاب و معجزه جاويدان آن حضرت، کوشش ناقصي در تفسير سوره (صف) انجام داده که اکنون در اختيار خوانندگان وعلاقه مندان قرآن قرار مي گيرد.
قم، ميدان شهدا، مؤسسه امام صادق .
جعفر سبحاني.
15 شعبان 1402/ 18خرداد.
احمد(ص) موعود انجیل (ایت الله جعفر سبحانی )