سلام دوستان قرآنی خودم.
بیایید ببینیم کتب اسمانی پیشین در مقایسه با قرآن چه فرقهایی دارند؟
1-کتاب مسلمانان قرآن است (به معنی جمع و مجموع وگردآوری البته علاوه بر معنای عامیانه ای که میگویند قران یعنی خواندنی)در سوره قیامت میفرماید:ان علینا جمعه و قرآنه=گردآوری. اما در مورد تورات میفرماید فرقان =وسیله تشخیص درست از نادرست .این نکته را بگویم که هر قرآنی فرقان هست ولی هر فرقانی قرآن نیست.کتب پیشین فرقان بوده اند:و لقد آتینا موسی الکتاب و الفرقان. فرقان وسیله شناخت حق از باطل است و قرآن دربردارنده همه معارف نظام آفرینش:ما فرطنا فی الکتاب من شیء.البته همه علوم در ظاهر قرآن نیست بلکه این کتاب شگفت انگیز لایه های درونی دارد که حتی برخی از آن لایه ها طوری ورای طور عقل دارد و شهودی است و اصل قرآن هم همان است:حم -والکتاب المبین -انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون =آن را عربی نازل کردیم(پایین آوردیم سطح آن را) تا در آن تعقل کنید ولی بدانید که:و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم=اصل آن پیش خود ماست.

2-فرق دوم مربوط به نحوه نزول است:میدانیم که قرآن هم نزول تدریجی داشته و هم نزول دفعی اما در مورد تورات و انجیل نزول دفعی بوده است.

3-قرآن سراسر نور است =وانزلنا الیکم نورا مبینا .تمام وجود آن سراپا نور است ولی تورات و انجیل در درون آن نور است
=وانزلنا التوراه فیها هدی ونور----وآتیناه الانجیل فیه هدی و نور.

4-کتب آسمانی قبلی مبشر قرآنند و قرآن مهیمن و مصدق آنان است و برآنان هیمنه و سیطره دارد وانزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه.

5-قرآن معجزه جاوید پیامبر خاتم است وحتی یک واژه از آن کم یا زیاد یا جابجا نشده است ولی میبینیم که کتب دیگر تحریف شدند و معجزات هر پیامبری مربوط به همان دوره خود آن پیامبر(ع)بوده است.
به نظر این کمترین یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که هر کسی با هر توان علمی سراغ آن برود در خور استعداد خویشتن بهره میبرد امثال ملاصدرای شیرازی و محیی الدین بن عربی بهره خود را و ما مردم عادی هم بهره خود را. این ویژگی در هیچ کتاب علمی نوشته شده به دست انسان یافت نمیشود چون هر کدام برای قشری خاص نگاشته شده اند.