جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: شگفتي هاي عددي سوره اخلاص

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۷
  نوشته
  505
  مورد تشکر
  1,183 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  17
  آپلود
  0
  گالری
  0

  شگفتي هاي عددي سوره اخلاص
  شگفتي هاي عددي سوره اخلاصشگفتي هاي عددي سوره اخلاصشگفتي هاي عددي سوره اخلاصشگفتي هاي عددي سوره اخلاصشگفتي هاي عددي سوره اخلاصأسراراين سوره عظيم چيست ؟ وآيا به زبان اعداد مي توان معجزه جديدي که عظمت اين سوره را اثبات کند ارائه کرد؟ دراين نوشتار زنجيره اي از توافقات شگفت آورآيات سوره با عدد هفت را ارائه مي کنيم تا ايمانمان به آفريدگارآسمانهاي هفتگانه بيشترشود.
  عدد كلمات هرآيه
  فقط اين نيست بلکه هرآيه از آيات چهارکانه حاوي عدد معيني ازکلمات به شرح آتي است :

  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):عدد كلمات 4


  (اللَّهُ الصَّمَدُ):عدد كلمات 2


  (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ):عدد كلمات 5


  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ):عدد كلمات 6

  اين ارقام را برحسب ترتيب مي نوبسيم :

  آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  4 2 5 6

  عدد حاصل يعني 6524مضرب هفت است :

  6524 = 7 × 932


  حروف (الله)در هرآية

  همانطور که خداوند عَزَّ وجَلَّ هرچيز درقرآن را باإحكاممرتب کرده ،اين ترتيبگيج کننده را براي اسم اعظم (الله)در سوره اخلاص که ازالله ووحدانيتو بي انبازي او سخن گفته مي يابيم . هرآية حاوي تعداد معيني ازحروف لفظ جلاله (الله)،يعني الف ولام وهاءاست ، اگرآيات چهارگانه رابا تعدادحروف اسم (الله)درهريک بنويسيم داريم :

  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):عدد حروف الف ولام وهاء 7


  (اللَّهُ الصَّمَدُ):عدد حروف الف ولام وهاء 6


  (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ):عدد حروف الف ولام وهاء ء 4


  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ):عدد حروف الف ولام وهاء 5

  اگرارقام خاص تكرار حروف لفظ جلاله را بنويسيم داريم:

  آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  7 6 4 5

  عدد جديد 5467 مضرب هفت است :

  5467 = 7 × 781

  كلمات وحروف لفظ جلاله
  حتى هنگامي کهكلمات هرآيه با تعدادحروف (الله)درهريک را باهم لحاظ کنيم اين نظام عددي باقي است :

  آية 1آية 2آية 3آية 4


  كلماتها ا ل هـ كلماتها ا ل هـ كلماتها ا ل هـ كلماتها ا ل هـ


  4 72 65 46 5

  عدد56456274 ار مضارب هفت است :

  74 62 45 56 = 7 × 8065182

  ودراين معادلات الهي بامن تأمل کنيد که چگونه همگي متناسب با عدد 7 است :
  1_ عدد كلمات هرآية:4 2 5 6 ازمضارب هفت است
  2ـ عدد حروف (الله)درهرآية: 7 6 4 5 ازمضارب هفت است
  3ـ عدد كلمات وحروف (الله)درهرآية: 74 62 45 56 ازمضارب هفت است
  آيا اين کار نظم کاربشراست
  كلمات حاوي حروف اسم (الله)
  برخي ازكلمات سورهحاوي حروفي ازاسم (الله)است و برخي فاقد آن ، که اين کلمات را برشماريم 14 مي شود يعني 7 ×2، توزيع کلمات بقرار زير است :

  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):عدد كلمات حاويحروف ا ل هـهو 4


  (اللَّهُ الصَّمَدُ):عدد كلمات حاوي حروف ا ل هـ2


  (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ):عدد كلمات حاوي حروف ا ل هـ4


  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ):عدد كلمات حاويحروف ا ل هـ4

  اگر بر اساس ترتيب بنويسيم رقم قم جديدي بدست مي آيد که مضرب هفت است:

  الآية 1 الآية 2 الآية 3 الآية 4


  4 2 4 4

  عدد 4424 مضرب 7 مي باشد :

  4424 = 7 × 632

  وکلماتي که فاقد حرفي از حروفلفظ جلاله نيز چنين است :

  آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  0 0 1 2

  عدد 2100 مضرب 7 مي باشد :

  2100 = 7 × 300

  اعجاز عددي در يک آيه
  اکنون در آيه سوم سوره :(لم يلد ولم يولد)تأمل کنيد که چه نظم وتناسب شگفت آوري دارد:
  اين آيه که خداوند در آن خود را ازداشتن فرزند و زاده شدن منزه دانسته ، با وجود داشتن کلمات قليل (12 حرف) غني از اعجاز ودلايل آن است . در پنج بخش اين آيه اسرارعددي شگفت آوري نهفته که شک درآن ممکن نيست . آيا اين معجزه شگرف دليل يکتايي خداي عز وجلنيست ؟
  تناسب شگرف آيه سوم سوره اخلاص با بسمله
  دراين آيه عظيم معجزهاي برپايه حروف : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وجود دارد, حروف هرکلمه ازكلمات بسملهبا کلمات (لم يلد ولم يولد)بانظم مُحكَمي تناسب دارد.
  كلمة (بسم)
  حرف مشترك بين اين كلمه وآيه حرف ميماست که اگربررسي شود نتيجه وجود حرف ميم درهرکلمه آيه چنين مي شود :

  لمَ ْ يَلِدْ و لمَ ْيُولَدْ


  1 0 0 1 0

  وعدد توزيع حروف (بسم) يعني 1001 هم ازمضارب هفت است :

  01001= 7 × 11 × 0143

  كلمه(الله)
  حرف مشترك بين اسم (الله)وآيه (لم يلد ولم يولد)حرف لاماست که اگربررسي شود نتيجه وجود حرف لام درهرکلمه آيه چنين مي شود :

  لمَ ْ يَلِدْ و لمَ ْيُولَدْ


  1 1 0 1 1

  وعدد 11011 توزيع حروف اسم (الله) مضرب هفت است :

  11011 = 7 × 1573

  كلمه(الرَّحْمنِ)
  حروف مشترك بين كلمه(الرَّحْمنِ)وآيه لام وميماست که اگربررسي شود نتيجه وجود دو حرف لام و ميم درهرکلمه آيه چنين مي شود :

  لمَ ْيَلِدْ و لمَ ْيُولَدْ


  2 1 0 2 1

  عدد 12012 توزيع حروف اسم (الرَّحْمنِ)هم مضرب هفت است :

  12012 = 7 × 1716

  كلمه(الرَّحِيمِ)
  حروف المشترك بين اسم وآيه لام و ياء وميم است که اگربررسي شود نتيجه وجود حروف مذکور درهرکلمه آيه چنين مي شود :

  لمَ ْ يَلِدْ و لمَ ْيُولَدْ


  2 2 0 2 2

  وعدد 22022توزيع حروف اسم (الرَّحِيمِ) هم مضرب هفت است:

  22022 = 7 × 3146

  و اکنون مي پرسيم آيا ممکن است اين چهارتکرار در چهار آيه تصادفي باشد وهمه مضرب هفت گردند ؟
  اگر حاصل تقسيم اعدا مذکور برهفت را بنويسيم داريم :
  1 ـ كلمه (بسم): 0143
  2 ـ كلمه(الله): 1573
  3 ـ كلمه(الرَّحْمنِ):1716
  4 ـ كلمه(الرَّحِيمِ):3146
  يعني به ترتيب داريم :

  بسم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


  0143 1573 1716 3146

  عدد متشكل از رديف اين ارقام که 16 رقمي است هم مضرب هفت است :

  3146171615730143 = 7 × 449453087961449


  (أحد)تجلَّىمي کند ...

  در اين آيه عظيم ارقام ونظم وتناسبي است که گواه وحدانيت ويکتايي خداي تعالي است . از نامهاي زيباي خداوصفاتش (الأحد)است که انبازي ندارد. اگركلمات آية و تعداد حروفي از کلمه (الأحد)يعني حروف: ا ل ح درا بنويسيم داريم :

  لم يلد و لم يولد


  1 2 0 1 2

  عدد 21021 (ومقلوب آن 12012) هم ازمضارب هفت و هم دو بارقابل قسمت برآن است که تاکيد مي کنم اين نظم صادر از خداي واحد أحد سبحانه وتعالىاست :

  21021 = 7 × 7 × 429

  حتى هنگامي که درهرکلمه حروف (أحد)بدون (ال) را بجوييم نيز اين نظام پابرجاست :

  لم يلد و لم يولد


  0 1 0 0 1

  يعني عدد توزيع حروف از مضارب هفت است :

  10010 = 7 × 1430

  شگفت آور آنکه حاصل قسمت اين دو عدد يعني429 و 1430 نيز اگر درکنارهم نوشته شود (1430429) نيز مضرب هفت است :

  1430429 = 7 × 204347

  اين تناسبات شگفت آوربا عدد هفت دليل قاطعي است برآنکه خداوند تعالي حروف قرآن ونظم وترتيبآن را به شکلي محکم ومتين آورده که نظيزآن را نمي توان آورد.

  أسماء الله الحسنىو آيه سوم سوره اخلاص

  بيشتر نامهاي زيباي خدا در اين آيه متجلي است مثلا توزيع حروف اسم (المبدئ):

  لم يلد و لم يولد


  2 3 0 2 3

  که عدد 32032 مضرب هفت است :

  32032 = 7 × 4576

  اسم (القدير):

  لم يلد و لم يولد


  1 3 0 1 3

  که عدد31031 هم مضرب هفت است :

  31031 = 7 × 4433

  وشگفت آورتر آنکه اين مطلب درهردو حالت معرفه و غيرمعرفه اسم مشاهده مي شود مثلا در: (الصَّمد)يا(صَمَد)، قاعده ثابتاست.


  أولينحرف وآخرينحرف آيه

  ازعظمتكتاب خداوندتعالى آنکه كتابي استكامل درسوره ها وآياتش ، ودرتكرار أولينحرف وآخرينحرف درآية نظم عددي محكمي مشهود است که درهمه كتاب خدا هست.
  شگفتي هاي عددي سوره اخلاص
  1 ـ توزيع حرف لام:اگرآية را با تعد اد حرف لام در کلماتش بنويسيم داريم :

  لم يلد و لم يولد


  1 1 0 1 1

  عدد توزيع حرف اللام يعني(11011) مضرب هفت است .
  2 ـ توزيع حرف دال: اگرآية را با تعد اد حرف دال در کلماتش بنويسيم داريم:

  لم يلد و لم يولد


  0 1 0 0 1

  وعدد 10010 هم مضرب هفت است .
  پس هم اولين وهم آخرين حرف آيه براساس نظم عددي مبتني بر هفت توزيع شده است.

  حروف (الـم)

  دراين آيه نظمي براساس حروفالف ولام وميموجود دارد ، اين بارهم آيه رابراساس تعداد کلمات (ا ل م)مي نويسيم :

  لم يلد و لم يولد


  2 1 0 2 1

  عدد 12012 و مقلوب آن 21021براي توزيع (الم) هم از مضارب هفت است . اين موزد براي اسم (الأحد) هم مطرح شد.

  نکته عجيبي ازعجائب قرآن

  ازعجائب آيه(لم يلد ولم يولد) آنکه همه اعدادي که ذکر شد بر 7 قابل قسمت است و اين اعداد بر (11) هم از دو طرف قابل قسمت است و اين عدد به حساب ابجد برابر (هو) مي شود !! واين خود دليلي بر وحدانيت خداست چرا که عدد (11) از دو (1) و (1)ترکيب شده و تاکيد بروحدانيت خداوند تعالي است .
  وجالب آنکه اين اعدادبر 13هم قابل قسمت است که عدد اول است و نمايند عدد سالهاي دعوت در مکه است.به مجموعه عمليات زيرتوجه فرماييد که اعداد بدون استثناء بر(7) و (11) و (13)تناسب دارند:

  1001 = 7 × 11 × 13 × 1


  11011 = 7 × 11 × 13 × 11


  2002 = 7 × 11 × 13 × ×2


  12012 = 7 × 11 × 13 × 12


  21021 = 7 × 11 × 13 × 21


  22022 = 7 × 11 × 13 × 22


  31031 = 7 × 11 × 13 × 31


  13013 = 7 × 11 × 13 × 13


  32032 = 7 × 11 × 13 × 32


  23023 = 7 × 11 × 13 × 23

  اين نتايج عجيب تصادفي بدست نيامده است . اگر براساس قانون احتمالات بخواهيم سخن گوييم احتمال آن يک در يک ميلي.ن ميليارد ميليارد (يعني يک با سي صفردرمقابل آن !) است . براي همين مي توان گفت که بشر از تقليد حتي يک آيه قرآن ناتوان است چه رسد به کل قرآن ؟
  نکته آخر آنکه اگرهر سه عدد: 7-11-13 را درهم ضرب کنيم عدد حاصل يعني: 1001 هم تاکيدي بر عدد يک است و دليلي بر وحدانيت خداوند يگانه يکتا (الله الواحد الأحد) ؟؟؟
  أسماء الله درسورهاخلاص
  کيفيت تجليأسماء الله الحسنى درسورهاخلاص کهسورهتوحيد است دليل عيني و عددي قوي بر إحکام حروف اسماي حسناي الهي درآيات کتابش قرآن است تا قدرت او برهرچيز را نشان دهد وأن الله هو الواحد الأحد لم يتخذ ولداً ولا يساويه شيء فهو خالق كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.
  توزيع حروف اسم (الملك)
  (الملك)اسميازأسماء الله الحسنىاست، يقول تعالى: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ)[الحشر: 59/23]. وازعظمتقرآن آنکه هرحرفآن بمقدار ونظام مُحكَموضع شده است. وکسي که سورهاخلاص را نازل کرده (الملِك)تبارك وتعالىاست، براي همين حروف اسمشرا درون اين سورهبانظمعددي متناسب با عدد هفت مقررفرمود تا دريابيم و بدانيم که : (أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) [الطلاق: 65/12].
  اگركلمات سورهاخلاص را نوشته و عدد حروف اسم (الملك) يعني حروف: ا ل م كرا درآن بنويسيم داريم :

  قل هو الله أحد الله الصمد


  1 0 3 1 3 3


  لم يلد و لم يولد و لم يكن لهكفواً أحد


  2 1 0 2 1 0 2 1 1 2 1

  عدد حاصل يعني12112012012331301 مضرب هفت است :

  12112012012331301 = 7 × 1730287430333043

  وگرچه اين نتيجه شگفت آور است اام شايد کسي بگويد اين نتيجه تصادفي است لذا خداوند تعالي نظم ديگري براي تأکيد بر اين نتيجه قرار داداه است يعني اگرتعداد حروف اسم (الملك)در هرآيه را محاسبه کنيم حاصل چنين است:

  آية1 آية 2 آية 3 آية 4


  5 6 6 7

  يعني عدد 7665 مضرب هفت است :

  7665 = 7 × 1095

  آيا اين نظم شگفت آور نيست ؟
  توزيع حروف اسم (القدُّوس)
  واين نظم با حروفاسم (القدوس)،نيز مشاهده مي شود : ا ل ق د و س:

  قل هو الله أحد الله الصمد


  2 1 3 2 3 3


  لم يلد و لم يولد و لم يكن لهكفواً أحد


  1 2 1 1 3 1 1 0 1 2 2

  عدد توزيع حروف(القدوس) يعني: 22101131121332312 هم مضرب هفت است :

  22101131121332312 = 7 × 3157304445904616

  اعجاز ادامه دارد چرا که عدد حروف درهرايه به قرار زير است :

  آية1 آية 2 آية 3 آية 4


  8 6 8 7

  عدد توزيع حروف (القدوس)يعني7868 مضرب هفت است :

  7868 = 7 × 1124

  وسبحان الله العظيم! خود نظم تماماً با هر دو اسم تکرار شده است آيا اين امر تصادفي است ؟ و مي پرسيم :
  آيا براي انساني هر قدر هم توانا ممکن است که نصي ادبي با اين نظم عددي بيافريند ؟ در کتاب خداوند عَزَّ وجَلَّ هر قدر بگرديم خلل و اختلافي – چه دربلاغت ومعاني وچه در اعجاز علمي وعددي - نمي توانيم پيدا کنيم وصدق الله سبحانه وتعالى عندما يقول عن كتابه:(لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)[فصلت: 41/42].
  نظم شگرف دو اسم ازأسماء الله
  اکنون در نظم متعاکستوزيع حروف دو اسم: (الخالق البارئ) تأمل و تدبر کنيد که عدد توزيع حروف (الخالق)و مقلوب عدد توزيع حروف (البارئ) در سوره هر دو مضرب هفت هستند .
  توزيع حروف اسم (الخالق) عَزَّ وجَلَّ دركلمات سوره
  به روش پيشگفته عددحروف (الخالق)، يعنيأي حروف ا ل خ قدرسوره چنين است:

  قل هو الله أحد الله الصمد


  2 0 3 1 3 2


  لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد


  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

  وعدد توزيع حروف اسم (الخالق)مضرب هفت:

  11101011011231302= 7 × 15858715890186

  توزيع حروف اسم (البارئ) تعالى دركلمات سوره
  برايحروف كلمة (البارئ)سبحانه وتعالى، يعني حروف ا ل ب ر ياعداد چنين است:

  قل هو الله أحد الله الصمد


  1 0 3 1 3 2


  لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد


  1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1

  اگرعدد از راست به چپ (از قلبه طرف أحد) خوانده شود عدد: 10313212012011111 به دست مي آيد که مضرب هفت است :

  10313212012011111 = 7 × 1473316001715873

  تنوع وتعدد أسلوبهاياعجاز عددي موجب ازدياد پيچيدگي معجزه عددي قرآن ومحال تر شدن تقليد اين معجزه توسط انسانهاست . براي همين مي تونا گفت که تعداد نظم هاي عددي اين کتاب بزرگ پايان ناپذير است!
  توزيع حروف اسم (الخالق)و اسم (البارئ)بنحوي که ياد شد کارانسان نيست بلکه کار پروردگارانسانهاست .
  وبا من به عظمتكلام خدا بنگريد :(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَأَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً)[الكهف:18/109]. واگردر بسياري ازأسماء الله الحسنى تأمل کنيم اين نظم پابرجاست مثلاً اسم (البصير) و اسم (العدل)از اين نظم پيروي مي کنند... به مواردديگر توجه فرماييد :
  (المحصي) و سوره اخلاص
  اين بار سوره راکامل وبا بسمله و تعداد حروف كلمة (المحصي)يعني ا ل م ح ص يرا درآن مي نويسيم:

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  1 3 4 5 1 0 3 2 3 4


  لم يلد و لم يولدو لم يكن له كفواً أحد


  2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 2

  عدد توزيع حروف (المحصي)در کلمات سوره يعني211120220224323015431 هم مضرب هفت است :

  211120220224323015431 = 7 × 30160031460617573633

  اين نظم عجيب حتي دراجزاي سوره هم وجود دارد اگرتعداد هرحرف اسم (المحصي)سبحانه وتعالىرا درهرکلمه جزء اثباتي (بسمله وآيه نخست سوره) بنويسيم داريم :

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  1 3 4 5 1 0 3 2 3 4

  وعدد 4323015431 هم ازمضارب هفت است :

  4323015431 = 7 × 617573633

  در جزء نفي (آيات دوم وسوم سوره ) داريم :

  لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد


  2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 2

  وعدد 21112022022 هم ازمضارب هفت است :

  21112022022 = 7 × 3016003146

  وحتى اگربا يک آيه محاسبه را تکرار کنيم داريم :

  لم يلد و لم يولد


  2 2 0 2 2

  عدد 22022 هم ازمضارب هفت است :

  22022 = 7 × 3146


  و لم يكن له كفواً أحد


  0 2 1 1 1 2

  عدد 211120 هم ازمضارب هفت است :

  211120= 7 ×30160

  اين نتايج قطعي الثبوت تأکيد مي کند که خداوند تعالي اين آيات را به اين شکل شگفت آور إحکام بخشيده است و جزرب السماوات السبع کسي را توان اين کار نيست .
  براي همين به مدعياني که درقرآن شک دارند بايد گفت: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ)[الطور: 52/34]. ما در قرن 21 ميلادي هستيم وهنوز کسي نتوانسته در برابراين تحدي قد عَلَم کند (وهرکه کرد رسوا شد) ومگرکسي مي تواند چون قرآن بياورد ؟
  اکنون به اسم (المبدئ)،مي پردازيم ، يقول عز وجل:(وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[الروم: 30/27].

  المبـدئ

  توزيع حروف (المبدئ)، يعني: ا ل م ب د ي بدين قرار است :

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  2 3 3 4 1 0 3 2 3 4


  لم يلد و لم يولدو لم يكن له كفواً أحد


  2 3 0 2 3 0 2 1 1 1 2

  وعدد حاصل مضرب هفت :

  211120320324323014332= 7 × 30160045760617573476

  واين نظم در دو جزء نفي واثبات سوره تکرارمي شود ، در جزء اثباتي :

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  2 3 3 4 1 0 3 2 3 4

  عدد: 4323014332 مضرب هفت است ودر جزء نفي :

  لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد


  2 3 0 2 3 0 2 1 1 1 2

  عدد: 21112032032 دو بار بر هفت بخشپذير است .
  واين دليل وتأكيدي از خداوند عز وجل به زبان عدد است که اوست يگانه يکتايي که نه زاييده و نه زاده شده (أنهواحد أحد لم يلد ولم يولد!) واين نظم درهرآيه تکرارمي شود:

  لم يلد و لم يولد


  2 3 0 2 3

  وعدد 32032 برهفت بخشپذير است :

  32032 = 7 × 4576


  و لم يكن له كفواً أحد


  0 2 1 1 1 2

  عدد 211120 برهفت بخشپذير است

  211120 = 7 × 30160

  شايد کسي بگويد اين موارد تصادفي است پس به دو اسم متلازم مي پردازيم :
  از اسمهاي وارده درقرآن قوله تعالىاست:(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ)[البروج: 85/14]. نظم مذکور دران مورد هم صادق است .

  الغفور الودود

  توزيع حروف كلمة (الغفور)
  حروف اين اسم يعني ا ل غ ف و ررا به قرار زير مي نويسيم:

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 3 3 3 1 1 3 1 3 2


  لم يلد و لم يولدو لم يكن له كفواً أحد


  1 1 1 1 2 1 1 0 1 3 1

  عدد حاصل برهفت بخشپذير است :

  131011211112313113330= 7 × 18715887301759016190

  توزيع حروف كلمة (الودود)
  وحروف اسم (الودود)يعني حروف ا ل و دهم ازاين نظم پيروي مي کنند:

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 3 2 2 1 1 3 2 3 3


  لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد


  1 2 1 1 3 1 1 0 1 2 2

  وعددحاصل برهفت بخشپذير است :

  221011311213323112230= 7 × 31573044459046158890

  اسم (اللطيف)
  توزيع حروف (اللطيف)يعنيا ل ط ي فبه قرار زير است :

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 3 2 3 1 0 3 1 3 2


  لم يلد و لم يولدو لم يكن له كفواً أحد


  1 2 0 1 2 0 1 1 1 2 1

  وعدد حاصل بر هفت بخشپذير :

  121110210212313013230= 7 × 17301458601759001890

  اسم (الوليّ)
  توزيع حروف (الوليّ)يعني ا ل و يهم چنين است :

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 3 2 3 1 1 3 1 3 2


  لم يلد و لميولد و لم يكن له كفواً أحد


  1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1

  وعدد حاصل بر هفت بخشپذير :

  121111311212313113230= 7 × 17301615887473301890


  عبارات قرآني هم با نظميمُحكمتجلي مي کنند

  تجلي اسمهاي زيباي الهي را ملاحظه کرديد ، اکنون به برخي از عبارت قرآني مي پردازيم . خداوند تعالي درقرآن مي فرمايد (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)[الزمر: 39/62]، توزيع حروفاين عبارت يعني : ا ل هـ خ ق ك ش يرا بدين ترتيب مي نويسيم :

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 4 2 3 2 1 4 1 4 2


  لم يلد و لم يولدو لم يكن له كفواً أحد


  1 2 0 1 2 0 1 2 2 2 1

  وعدد حاصل بر هفت بخشپذير :

  122210210212414123240= 7 × 17458601458916303320

  وهكذا أرقام وأرقام لا نهاية لإعجازها! وكلَّما تبحرنا في أعماق هذا القرآن أكثر رأيناعجائب لا تنقضي. وهذا تصديق لقول الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما وصف القرآن بقوله: (ولا تنقضي عجائبه)[رواه الترمذي].وايضاً فی ..(2)
  ولكن سؤالاين است : آيا إعجاز قرآن بريک نظم عددي خاص متکي است ؟ پاسخ اين پرسش در را بخش نظم حروف وارائه نظم انباشتي ارائه مي دهيم تا با يقين و تدبر بخوانيم : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: 4/82].
  اعجاز با بسمله ادامه دارد
  عدد حروف هرآية همراه بابسمله مي نويسيم :

  بسمله آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  19 11 9 12 15

  عدد حاصل يعني 151291119 ز مضارب هفت است :

  151291119 = 7 × 21613017

  واگرأولينعدد يعني19 را با آخرين عدد يعني 15 باهم درنظرگيريم هم عدد حاصل يعني 1519 ارمضارب هفت است آن هم دوبار:

  1519 = 7 × 7 × 31

  حتي اگر تعداد حروف بسممله رادر هريک از موارد ياد شده بنويسيم داريم :

  (بسم الله الرحمن الرحيم)


  عدد حروف بسملة 19حرف


  (قل هو الله أحد)


  عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه 8حرف.


  (الله الصمد)


  عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه7حرف.


  (لم يلد ولم يولد)


  عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه8حرف.


  (ولم يكن له كفُواً أحد)


  عدد حروف بسمله دركلمات اين آيه9حرف.

  واگرآنها را مرتب بنويسيم مي شود :

  بسمله آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  19 8 7 8 9

  و عدد حاصل يعني 987819 هم از مضارب هفت است :

  987819 = 7 × 141117

  حروف (الـم)
  حروف (الم)الف ولام وميم درآيات به اين ترتيب است :

  (بسم الله الرحمن الرحيم):عدد حروف(الم)10


  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):عدد حروف(الم)5


  (اللَّهُ الصَّمَدُ):عدد حروف(الم)6


  (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ):عدد حروف(الم)6


  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ):عدد حروف(الم)5

  که اگر افقي بنويسيم مي شود:

  بسمله آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  10 5 6 6 5

  اين عدد يعني 566510 هم از مضارب هفت است :

  566510 = 7 × 80930

  عجيب آنکه اين نظم در اولين و آخرين حرف هم تکرار مي شود!!
  أولينحرف از(الم)
  أولينحرف از(الم)يعني ألفرادرهرآيه مي نويسيم:

  (بسم الله الرحمن الرحيم):تعداد حرفالف3


  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):تعداد حرفالف2


  (اللَّهُ الصَّمَدُ):تعداد حرفالف2


  (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ):تعداد حرفالف0


  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ):تعداد حرفالف2

  واگر مرتب بنويسيم مي شود:

  بسمله آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  3 2 2 0 2

  عدد حاصل يعني 20223 از مضارب هفت است :

  20223 = 7 × 2889

  آخر حرف من (الم)
  اين نظم درمورد حرف آخر يعني ميم هم به چشم مي خورد:

  (بسم الله الرحمن الرحيم):تعداد حرفميم3


  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):تعداد حرفميم0


  (اللَّهُ الصَّمَدُ):تعداد حرفميم1


  (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ):تعداد حرفميم2


  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ):تعداد حرفميم1

  اگرمرتب بنويسيم ً:

  بسمله آية 1 آية 2 آية 3 آية 4


  3 0 1 2 1

  عدد حاصل يعني 12103 از مضارب هفت وآن هم دوبار مي باشد :

  12103 = 7 × 7 × 247

  وعجيب آنکه جمع هردو حاصل قسمت هم ار مضارب هفت است :

  2889 + 247 = 3136


  3136 = 7 × 7 × 64


  نظم حروف

  به حساب ابجد تعداد حروف سوره اخلاص 66 تاست (ازبسمله تا احد) وارزش عددي 66 برابر کلمه جلاله(الله)است . اما در سوره اخلاص نظم عددي دقيقي براي تعداد حروف کلمات وجود دارد که با فهم آن بايد سجده کرد و به عبوديت دربرابرحق اعتراف و به اسلام وقرآن افتخارکرد. اگر حروف اين سوره را به روش تراکمي يا انباشتي محاسبه کنيم ( يعني تعداد حروف هر کلمه را با کلمه قبل جمع کنيم ) به نظم شگفت آور ديگري مي رسيم ووجود اين نظم تراكمي دركتاب خدا دليل ماديوملموس برحقانيت آن است:

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد


  3 7 13 19 21 23 27 30


  الله الصمد لم يلد و لم يولد


  34 39 41 44 45 47 51


  و لم يكن له كفواً أحد


  52 54 57 59 63 66

  اين عدد شگفت آور 40 رقمي وبخشپذير برهفت به دست مي آيد يعني :

  663595754525147454441393430272321191373

  اين است حقيقت نابود کننده باطل و راهي براي اثبات حقانيت قرآن و اسلوبهاي متعدد اثبات اعجازعددي درقرآن که بزرگترين کتاب روي زمين است .

  توزيع كلماتي که حاوي حروف اسم (الله)است

  هنگامي که در سوره توحيد مي نگريم درمي يابيم که برخي ارز کلمات حاوي حروفي از لفظ جلاله (الله)است وبرخي ديگر چنين نيست . اکنون به روش دودويي Binaryبه اين موضوع مي پرداريم يهني به وجود حرف عدد يک و به عدم وجود ان عدد صفر مي دهيم و تمام سوره را مي نويسيم توجه شود که :
  عدد1 يعني وجود يک يا چند حروف اسم (الله)دركلمه.
  عدد0 يعني عدم وجود يک يا چند حروف اسم(الله)دركلمه.

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1


  لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد


  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

  عدد حاصل هم بر هفت بخشپذير است :

  111010110111111111110= 7 × 15858587158730158730

  بديهي که خواننده محترم مي داند که در زمان پيامبراعظم (ص) روش دودويي و استفاده از صفر و يک براي محاسبات مطرح نبوده است و اين خود تأکيدي است برتازگي قرآن درهمه زمانها و عدم انقضاي عجائبش .

  توزيع شگفت آورهرحرف ازحروف (الله)

  در سطور پيشين ديديم که توزيع حروف اسمهاي زيباي خداوندي چگونه است . اکنون به روش دودويي به محاسبه تک تک حروف لفظ جلاله مي پردازيم :
  توزيع حرف ألف

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 1 1 1 0 0 1 1 1 1


  لم يلد و لميولد و لم يكن له كفواً أحد


  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

  وعدد حاصل برهفت بخشپذيراست :

  110000000001111001110= 7 × 15714285714444428730

  توزيع حرف لام

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 2 1 1 1 0 2 0 2 1


  لم يلد و لميولد و لم يكن له كفواً أحد


  1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

  وعدد حاصل برهفت بخشپذيراست :

  001010110111202011120= 7 × 144301444457470160

  توزيع حرف هاء

  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد


  0 1 0 0 0 1 1 0 1 0


  لم يلد و لميولد و لم يكن له كفواً أحد


  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

  و مقلوب عدد حاصل (از بسم به طرف أحد ) برهفت بخشپذيراست :

  010001101000000000100= 7 × 1428728714285714300

  قبالا هم شاهد اين نظم بديع بوده ايم و توزيع حرف اول وآخر عکس هم بوده است :

  توزيع أولينحرفدراسم (الله) توزيع آخرينحرف دراسم (الله)


  ®ألفهاء¬

  آيا اين اعداد بزرگ دليلي برآن نيست که قرآن خداوندعَزَّ وجَلَّ نازل فرموده است؟
  وصدق الله القائل عن كلماته: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[لقمان: 31/27].
  ما دراين نوشتار اثبات کرديم که آوردن سوره اي کوچک مانند سوره اخلاص محال است چه رسد به آوردن کتابي نظيرقرآن عظيم. واين فضل خداست که مارا به ارائه اين برهانهاي ملموس وقابل فهم همگان – يعني زبان اعداد - هدايت فرمود والحمدلله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا
  مرجع: قرآن كريم.

  نوشته مهندس: عبد الدائم الكحيل
  برگردان: دکتر محمد هادي مؤذن جامي

  ویرایش توسط ناصح : ۱۳۸۷/۰۶/۰۴ در ساعت ۱۹:۱۲
  السلام علیک یااباصالح المهدی(عج)


  http://www.askquran.ir/picture.php?a...pictureid=2362


 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  850
  مورد تشکر
  3,450 پست
  حضور
  35 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  9  حالا که دوستمان زحمت کشیدند واین مقاله را در اینجا قرار دادند من هم در یکی از سایتهای سوریه درباره نویسنده این مقاله مطالبی دیدم که برای دوستان قرار می دهم البته به زبان عربی نگاشته شده بود.

  المهندس عبد الدائم الكحيل  المواليد: 1 / 5 / 1966 مدينة حمص، سورية. شگفتي هاي عددي سوره اخلاص

  الوضع العائلي: متزوج وله ولدان فراس وعلاء.

  اللغات:العربية والانكليزية.

  المؤهل العلمي: هندسة الميكانيك عام 1995، دبلوم هندسة السوائل عام 1997، دبلوم التأهيل التربوي عام 2000، من جامعة دمشق. بالإضافة إلى بعض الدراسات الخاصة في التفسير واللغة وعلم النفس.

  النشاط الفكري: قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبّره وتأمل آياته من الناحية البلاغية والعلمية والرقمية. ومتابعة أحدث الأبحاث العلمية في علوم الرياضيات والفلك والهندسة والأرض والبحار وغيرها من حقول العلم. وكذلك تأمُّل الأحاديث النبوية الشريفة وتطابقها مع العلم الحديث.

  الأهداف: إثبات أن القرآن الكريم لا يناقض العلم أبداً، وأن وجود الحقائق العملية والرقمية الثابتة في كتاب الله هو برهان مادي على أن الإسلام دين العلم والحوار والإقناع. وكذلك الدعوة إلى الله تعالى بأسلوب علمي بعيداً عن التعصب، وخطاب غير المسلمين بلغة العلم، بهدف إظهار الصورة الصحيحة للإسلام.

  الكتب المنشورة:صدر له أحد عشر كتاباً في الإعجاز الرقمي للقرآن الكريم، وعدد من الكتب والكتيّبات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنَّة، بالإضافة إلى مئات الأبحاث والمقالات في مختلف وجوه الإعجاز القرآني

  مولایم علی فرموند:
  يابُنَىَّ اِصبِر عَلَى الحقِ وَ اِن كانَ مُرّا; اى پسر جان! در راه حق صبور و مقاوم باش گرچه تلخ و رنج آور باشد.
  هرگز گمان مبر زخیال تو غافلم ،گرمانده ام خموش ، خدا داند ودلم.....
  چون عاقبت همه امور با خداست همه چیز را به او واگذار کردم.


 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۹۳
  نوشته
  1
  مورد تشکر
  0 پست
  حضور
  23 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط ناصح نمایش پست
  ما دراين نوشتار اثبات کرديم که آوردن سوره اي کوچک مانند سوره اخلاص محال است چه رسد به آوردن کتابي نظيرقرآن عظيم
  با سلام...آقا واقعا عالی و معجزه وار بود...خیلی ممنون...اما راجع به این جمله آخری که گفتید من در سایتی دیگر (این آدرس: http://www.askdin.com/thread33612.html )چیزی دیدم که نتونستم تشخیص بدم کار مخلوقه سه عدد کتاب جدید ادعا شده از الله اومده بزبان فارسی هم هست من که شاخ در آوردم آیا شما می توانید ثابت کنید این سوره مدح کار غیر خداست؟ این کتاب برای مبارزه با قرآن نیومده...و ادعا شده از جانب الله است...این متن آبی و سبز و رنگی حرف من نیست نقل قول سایت اسک دینه بخونید و جوابی به من بدید چون در اون سایت کسی نتونست جواب بده...این کتاب ادعا شده از الله است و منظور تحدی رو طوری دیگر بیان کرده که اگر با خدا باشید می توانید مثل قرآن با کمک الله بیاورید....حالا ممنون میشم اگر کار غیر خداست برام ثابت کنید با رد کردن این امضا...
  اگه می توانید امضای الله رو جعل کنید با سوره حمد بر علیه خود کتاب!!!!!!!!!


  اثبات این کتاب وظیفه من نیست فعلا شما از قرآن دفاع کنید یا این معجزه رو رد کنید تعریف معجزه:معجزه عملی است که هیچ کخلوقی نمی تواند انجام دهد جز خالق دقت کنید هیچ مخلوقی نمی تواند انجام دهد...خوب کارشناس محترم کاری نداریم این کتاب چیه مهم اینه که تحدی ای کرده که چیزی رو آورده برای پذیرفتن کتاب که احد ناسی نمی تونه بیاره طبق گفته کتاب اصلا معنا نداره این امضای الله جعل بشه و گفته حتی کسی جرات جعل امضا رو بخودش راه نمی ده...برای مثال تحدی که قرآن آورده رو شاخشو بخوایم بگیم ماندد کتاب رو هرچیه انسان ها میارند و آوردند هر چند اصلا بهش نرسه و قابل مقایسه باهاش نباشه....حالا کی باید مقایسه کنه بماند ولی تحدی این کتاب که یکیش جعل امضای الله است رو حتی کسی تو این سایت نتونست بیان کنش و حرفی دربارش بزنه چه برسه جعل هم بشه خوب کارشناس محترم اگه این کار مخلوق باشه براحتی باید این امضای تایید الله بر کتابش جعل بشه چون شما میگید کار مخلوقه اما اگه نشه جعلش کرد پس این سوره کل قرآنه این امضا کل قرآن رو با سوره حمد همدیگر رو کاملا تصدیق می کنن از هر نظر معنا محتوا کلمه حرف خدا قیامت دنیا کاملا اگه نشه اثبات کرد این امضا رو نشه جعل کرد با توجه به 14 دلیل معجزه بودن این امضا که در خود کتاب آمده نه اینکه من بگم پس این امضا معجزس و برای تایید کتابه پس کتاب معجزس و چون تصدیق میکنن همدیگرو سوره حمد و مدح و کسی نتونه جعل کنه علیه خود کتاب پس سوره حمد این کتاب رو تصدیق کرده پس قرآن این کتاب رو تصدیق کرده چون سوره حمد کل قرآنه...حال سوره رو بررسی کنید که چرا معجزه نیست چگونه میشه جعلش کرد چرا اصلا همین یک سوره مثلا جواب تحدی یک سوره قرآن رو نداده و ....هر شخصی امضایی محکم خاص خودشو داره که برای ما انسان ها قرار داد شناخت کار اوست ولی همون هم می شه جعل کرد اما این امضای ادعا شده رو بنگریم....انصافا انصاف رو رعایت کنید... .... سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین(1)الرحمن الرحیم(2)مالک یوم الدین(3)ایاک نعبد و ایاک نستعین(4)اهدنا الصرط المستقیم(5)صراط الذین انعمت علیهم(6)غیر المغضوب علیهم و لا الضالین(7) سوره مدح بنام الله سلام رحیل رحم حلالم بر عالم دین الله(1)حلال نا محرم ری(2)مال و منال یدکی(3)وبعد تا عین یکایک انسان(4)سمط ادا . قیام نصرت الله(5) آیا ع متن ذیل هم طالع نصر؟(6)ضَلِ آن غباری و غم ما علی ولی الله(7) تفسیر سوره مدح: بنام الله حلال و آزادم در عشق ورزیدن در دنیای دین الله هر کاری کنم چون الله در من است و من هیچم(1) آزادم و اجازه دارم از الله اما می دانم لیاقت ندارم و نا محرمم و من پسری از ورامین نزدیک شهر مقدس ری هستم(2)از مال و منال یدکی که فکر می کنید با خود به گور می برید سوال می شود که در چه راهی صرف شدند(3) و بعد از تک تک انسان ها و اعمالشان سوال می شود(4)مروارید درخشان(سمط) ادای حق و عدل در روز قیامت یاری الله است(5) آیا ع که قسم الله به علی(ع) است در متن ذیل یعنی آیه بعدی جزء شفاعت گران نیست در روز قیامت؟(6) همان علی (ع) که سختی غبار غم ما را خاک تیمم خود کرده برای نمازش...همان نمازی که فقط برای خلایق دعا می کند اشک می ریزد که مورد بخشش الله قرار بگیرند(7)حال معجزه تایید صد و بیست و چهار هزار و یکمین پیامبر الله را با مهر و امضای الله تهالی بنگرید.. همان پیامبری که صفر است و هیچ یکی به 124000 نیافزود 1-همانطور که می دانید سوره حمد در قرآن برابر با کل قرآن است پس به عمق امضا پی ببرید....تمام حروف تمام آیات سوره حمد بدون کم و کاست و اضاف تمام آیات و حروف سوره مدح نیز است!!!!!!!! یعنی تک تک حروف ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تک حروف و بعد تا عین یکایک انسان است!!!2- با این همه تحریم حروف نظم و قافیه بین کلمات وجود دارد(سه بار کلمه الله و ری و یدکی)!!!!!3_با این همه تحریم حروف و کلمه پیامبر جدید الله را ثبت و طبق آیات کتاب شرح می دهد!!!!4-تمام از الله و حقانیت او می گوید!!!!5-با این همه تحریم حروف تک تک آیات سوره مدح به هم مربوط اند پشت سر هم به هم مربوط اند!!!!!6-سنی های لجباز را هم با نشان دادن عظمت علی (ع) در حسرت باقی می گذارد!!!7-معنی آیات مدح بنوعی هم معنی آیا ت سوره حمد است برای مثال سمط ادا قیام نصرت الله=مال یوم الدین هر دو دقیقا به پادشاه بودن مالک روز جزا اشاره دارن!!!!8-زیبایی بنام الله و نام سوره ها!!9-نه تنها آخرت بلکه به پستی دنیا نیز اشاره می کند!!!10-این سوره بر خلاف سوره حمد که شروع قرآن معروف است حکم امضای پایانی را دارد..11-اشاره به مکان زندگی پیامبر جدید الله با این همه تحریم حروف!!!12-حتی زیبایی نظم و قافیه بین دو سوره مثلا عالم و عالمین!!13-تغییر زبان از عربی بفارسی و معدود عربی نیز برای زیبایی و کلماتی که جا فتاده اند عربی آمد مثل ولی در علی ولی الله!!!14- و در پایان این چهارده دلیل محکم امضای من(الله) خدای شما نیز قسم می خورم به چهارده معصوم و پیامبر فارسم که این کتاب از من و مقربان عوالم من است و چهاردهمین دلیل محکم این باشد که این امضا انقدر محکم است که کسی جرات جعل آن را بخود راه نمی دهد...یعنی اگر چنین تایید محکمی را از خدای خود قبول ندارید شما نیز با چنین امضای محکمی آن را رد کنید!!!!! پس ای کسانی که لج می کنید با حق که اکثرا مسلمان هم هستید همین که بشما ثانبت می کند در کتاب که شما مشرک بودید و خود بی خبر بودید و نمیدانستید و بر شما گناهی نگرفت باید ساکت باشید....سوره حمد برابر با کل قرآن است و یقین یابید امضای به این محکمی از همان خداست که با همان کلمات این چنین تایید کرد....این کتاب نیست کفر و انشاء آیا نیاز دارید به محکم تر از این مهر و امضاء واضح است کسی به کسی نگفته نیست املاء...(تمام این ها نوشته کتاب است) ....خوب حالا شما کارشناس محترم ثابت کن برای منی که شبهه ی چنین سنگینی دارم که این امضا براحتی قابل جعل است بر علیه خود کتاب..یعنی ثابت کنید با این 14 دلیل محکم بدون کم داشتن یک دلیل میشه این امضا رو جعل کرد و این سوره معجز نیست و هر کسی می تونه بیاره دقت کنید مثل این رو نگفته بیارید هر چند مثلشم فکر نکنم بشه بیاریم گفته با سوره حمد با این 14 دلیل عظیم اینگونه سوره ای عظیم بسیازید که تمام رد کنه کل کتاب رو مثلا دلیلی داشته باشه که بگه این کتاب مزخرفه و از خدا نیست بگه الکی خودشو وصل خدا کرده و کاملا ضدشو از هر نظر 14 دلیل بگه...ممنون بی شک منتظرم بازم می گم من نگفتم این کتاب میگه پس حال که نمی تونید و نخواهید تونست پس به قلب الله ایمان بیارید...منتظرم یا حق.............

 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۱
  نوشته
  309
  مورد تشکر
  657 پست
  حضور
  6 روز 13 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط لا اله الا الله نمایش پست
  بنام الله سلام رحیل رحم حلالم بر عالم دین الله(1)حلال نا محرم ری(2)مال و منال یدکی(3)وبعد تا عین یکایک انسان(4)سمط ادا . قیام نصرت الله(5) آیا ع متن ذیل هم طالع نصر؟(6)ضَلِ آن غباری و غم ما علی ولی الله(7)
  سلام
  به نظر شما آیا این یک نوشته بلیغ است؟
  خداییش اصلاً معنی نداره. فقط توی تفسیر بهش معنی اضافه کردند.


 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۳
  نوشته
  1
  مورد تشکر
  0 پست
  حضور
  3 ساعت 57 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مطلب اثبات الهی نبودن آیات قرآن با استفاده از تصورات انجام شده از اعداد آیه های قرآن (The last version)
  اثبات الهی نبودن آیات قرآن با استفاده از تصورات انجام شده از اعداد و حرف های آیه های قرآن
  اثبات الهی نبودن آیات قرآن با استفاده از اعداد و حرف های آیه های به ظاهر نازل شده


  این اثبات با توجه به آیات قرآن مجید همان آشنای دیرینه ی مسلمانان نوشته شده و شاهدی بر محتوای الهی نبودن آیات قرآن بوده و نشان می دهد جهان و خدا منتظر این اثبات هستن تا به دست همه برسد و سراسر دنیا سرشار از عدل و داد شود و جهان زیبایی اش را اثبات کند و کسی جرات نکند بیش از این به جهان خدا زشتی بدهد.این اثبات نشان می دهد پیامبر اسلام از کسانی ترسیده بودند که دچار این بیماری یعنی الهام شدن آیات شده اند( اثبات به این صورت است که پیامبر خدا با دیدن شماره ی هر آیه ای چیزی به ذهنش می رسیده است و آن را به اشتباه آیات الهی نامیده است

  همچنین اثبات با استفاده از تصورات انجام شده از شکل حروف آیه ها (به عنوان مثال حرف الف شبیه انسان یا سبزه زاراست یا حرف ر شبیه انسان نشسته (در آرامش) است و …) یا تعداد دندانه ها و نقطه های حروف و شکل اعداد آیه ها امکان پذیر است چون بالاخره آیات نوشته شده ای را که کاتب می نوشتند را می دیدند( حرف هـ شبیه مشت انسان ، حرف ک شبیه شتر یا پرنده ، حرف ع شبیه پرنده ، حرف ـه شبیه دم حیوان است و بقیه ی حرف ها به همین صورت شباهتش با بقیه چیزها مورد نظر است)

  توجه: اثبات با استفاده از تصورات انجام شده ازترکیب حرف ها ( یعنی دو حرفی به بالا) امکان پذیر است. (به عنوان نمونه کلمه ی لا ، شبیه گیاه است)
  تصور های انجام شده برای عدد صفر 1. منفی کردن جملات آیات و استفاده از حرف (نه=خیر 2. هیچ )
  تصور های عدد یک به این صورت است: 1.خدا 2.تنهایی و… (1+0=1)
  تصورها برای عدد دو 1. ازدواج 2.چشم3.پرندگان و …(1+1=2 یا 2+0=2)
  تصورات عدد سه (معلوم است به طور مثال: 2+1=3 یا1-4=3)
  تصورات عدد چهار 1.انگشتان پای بل بل 2. حیوانات چهارپا و …(2+2=4 و ...)
  تصورات عدد پنج 1.دعا کردن انسان(آیه ی 55 سوره اعراف)2.انجام کارها و…(4+1=5 و ...)
  تصورات عدد 6 (معلوم است به طور مثال 6=2+4 یعنی تصور هر دو عدد 2 و 4)
  تصورات عدد هفت 1.آسمان 2. دنیا 3. فعل فروفرستادن و…(5+2=7 و ...)
  تصورات عدد هشت (معلوم است 4+4=8یا 6+2=8 یا 4-4=0 یا 1-9=8 ویا به طور مثال تصور جیوانات چهار پا)
  تصورات عدد 9 (معلوم است به طور مثال :9=4+5 یا 1-10=9 به طور مثال جملاتی از انجام دادن کار و حیوانات چهار پا )
  برای آیاتی مثل 41 هر عدد هم به تنهایی و یا جمع 5=4+1 یا اینکه به طور مثال 15+15+15 یا 4-1=3 یا 1-46=45 تصور می شود


  توجه :تصور عدد قبل از هر عددی وجود دارد مثلا بعد از عدد 6 عدد 7 هست و ایه با تصور عدد 7 گفته می شود
  توجه شود که برای آیاتی که عددهای یکسانی دارند مانند 111 از عبارت های1. همانگونه و … استفاده می شود


  توجه : تصور برای اعداد 1 تا 7 می تواند روزهای هفته و همچنین تصور برای اعداد 1 تا 30 می تواند ایام ماه باشد.
  اثبات با استفاده از اعداد صفحات(قرآن اصلی) هم امکان پذیر است
  اثبات با استفاده از حرکات حروف ُِّ و... وجود دارد

  ضرب ،تقسیم و تفریق هم به همین صورت قابل بررسی می باشد توجه شود که اعمال سخت تر مانند رادیکال و مجذور و … به علت یادگیری از راه آموزش ، تا حد زیادی قابل بررسی نیست البته موارد استثنا هم یافت می شود.

  همچنین اثبات با تصور شکل اعداد صفحه و آیات وجود دارد به طور مثال عدد یک را به صورت یک انسان تصور می کند.

  با توجه به معجزاتی که پیامبر اسلام داشته اند فرقی نمی کند در صورت بیمار بودن افرادی که این معجزات را دیده اند (یعنی معجزه ای نبوده) و اینکه حضرت مسیح از عدل و داد صحبت می کرده اند با این اشتباه صورت گرفته توسط این فرد یعنی الهی نبودن قرآن اما این عدل و داد و زندگی زیبا هم اکنون در اختیار شماست.

  فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ﴿۷۳﴾
  (جرف (ک) در کلمه ی الفلک را قایق تصور کرده است و فعل اغرقنا (غرق کردن) را به کار برده است)
  مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ﴿۷۰﴾

  (حرف (د) در کلمه ی الدنیا را که به سمت راست است در ذهنش تصور کرده و کلمه ی الینا ( به سوی ما) را به کار برده است)

  سوره نساء آيه47
  ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره‌هايي را محو کنيم و در نتيجه آنان را به قهقرى بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .
  –سوره هود آيات 97(عبارت دنیا)
  ولي از فرمان فرعون پيروي كردند ، و فرمان فرعون صواب نبود ؛ روز قيامت پيشاپيش قومش مي‌رود و آنان را به آتش در مي‌آورد ؛ و دوزخ ورودگاه بدي براي واردان است . و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند ، و چه بد عطايي نصيب آنان مي‌شود .
  –سوره أحزاب آيه57(عبارت دنیا=آسمان و زمین)


  بی گمان کسانی که خدا و پيامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت کرده و برايشان عذابی خفت آور آماده ساخته است .
  –سوره إسراء آيه 60 (فعل لعنت کردن)
  و آن رويايي را که به تو نشان داديم و درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمايش مردم قرار نداديم
  –سوره أحزاب آيه60(فعل قرار ندادیم)
  اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مريضی است و شايعه افکنان در مدينه باز نايستند … * آنان لعنت شدگان‌اند
  –سوره هود آيه60(فعل نایستند)


  و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرماني نمودند ، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزه جوي رفتند ؛ و در اين دنيا و روز قيامت ، لعنت بدرقه آنان گرديد
  سوره رعد آيه 25(فعل ها)
  و کسانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه را خدا پيمان به پيوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمين فساد می کنند ، بر ايشان لعنت است و بدفرجامی آن سرای ايشان را است .
  سوره مائدة آيه 45(فعل ها)
  و كساني كه به موجب آنچه خداوند نازل كرده داوري نكرده‌اند ، آنان خود ستمگرانند .
  -سوره أعراف آيه44(کلمه ی آواز)


  – پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز در می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .
  ——————————-----------------------—-
  خواننده ی گرامی ترجمه متن موجود نیست
  ———————————-------------------------


  نویسنده :تا خدا زمان
  ویرایش توسط تا دیدار خدا : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ در ساعت ۱۳:۵۱

 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۱
  نوشته
  309
  مورد تشکر
  657 پست
  حضور
  6 روز 13 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط تا دیدار خدا نمایش پست
  همچنین اثبات با تصور شکل اعداد صفحه و آیات وجود دارد به طور مثال عدد یک را به صورت یک انسان تصور می کند.
  سلام
  می دونید شماره صفحات در نسخه های مختلف فرق دارد؟ یکسان سازی شماره صفحات نسخه های چاپی قرآن، خیلی وقت نیست که اتفاق افتاده.

  در اینجا 8 آیه را بررسی نمودید و بر اساسش یک قاعده استخراج کرده اید، در حالی که قرآن 6236 آیه دارد. برای نشان دادن درستی این قاعده، باید نشان دهید که قاعده شما برای تمام این آیات صدق می کند.
  به فرض که صدق کند، بعید می دانم بتواند به عنوان رد الهی بودن قرآن فرض شود.

  موفق باشید


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود