فقط عربي

دوستان خوبم ، اگر علاقمنديد در گروه هاي ياهو فعاليت كنيد،‌نوشته هايي را كه فكر مي كنيد خيلي زيبا هستند و براي اين گروه ها مناسبند را در اين قسمت قرار دهيد تا رفقاي شما نيز از آن استفاده كرده و براي گروه هاي مورد علاقه شان كه به زبان عربي هستند ارسال كنند.