با سلام...

دوستان عزیز...بنده می خواستم در اینجا با اثبات این مسئله که اسلام ایدئولوژی نیست راه و بنای جدیدی در شناخت اسلام جلوی شما باز کنم...
خوب کارم رو شروع می کنم...

دوستان این بحث سیاسی نیست و بیشتر به بطن اسلام و تاریخ اسلام مربوط است...
هرچند آثار این موضوع امروز در مسائل سیاسی ایران تاثیر دارد...ولی سیاسی نیست.

اسلام، ایدئولوژی یا دین؟
ابتدا مجبوریم یک تعریف لغوی و همچنین انتزاعی از ایدئولوژی داشته باشیم.در لغت نامه های فارسی از ایدئولوژی به عنوان جهان بینی یاد شده است که معادلی عقلانی است.ولی در کل با نگاه قابل اجماع، ما ایدئولوژی را مجموعه ای از برنامه ها می دانیم که از ریشه ی لاتین (ایده) گرفته شده است و به معنای نظر می باشد و وقتی پسوند (لوژی) گرفت،دقیقا معنای نظر شناسی پیدا کرد.پس در کل ایدئولوژی مجموعه ای از نظرات و پلن های طراحی شده توسط بشر است تا تنها از دریچه ی این ایده ها به جهان نگاه کنند و سعی کنند از داخل این عینک مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان را تحلیل کنند و حتی مانند مارکسیسم،روبنا و زیربنای جوامع را برای طرفداران خویش معین کنند.ولی اینکه آیا دین و بالاخص اسلام دارای شاخص های یک ایدئولوژی است یا خیر و می توان تنها به وسیله ی آموزه های باقی مانده ی آن و بدون وارد کردن برخی یافته های بشری در جامعه،امت را مدیریت کرد،،،تنها و تنها با شناخت زیربنایی این دین ممکن است.اسلام از نظر دنیوی تنها دارای هنجارها و یا باید و نباید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و در متون دینی، تزی برای اقتصاد داده نشده است و دست امت اسلامی در ادامه راه اقتصادی و اجتماعی توسط دین یازگذاشته شده است که این انعطاف با شرایط زمانه دقیقا مانند اجتهاد در دین است.در جامعه ی اسلامی وجود قوانین اسلامی در جامعه و اقتصاد و سیاست کافی است.هرچند،برخی قوانین، می توانند در کنار این قوانین حضور یابند که بصورت قراردادی بین قانون گذار و مجری و مردم باشد و منافاتی با اسلام نداشته باشد.در غیر این صورت اگر این حکومت براساس شریعت حرکت کنند، یک سیستم طاغوتی و متضاد با اسلام دارند که تبعیت مسلمان از این حاکمیت (اگر مسلمین در آن جامعه در اقلیت کوچک نباشند)،شرعا حرام است. قرائت کنندگان حداکثری از دین مانند بحث سیره، برای نفی این استدلال و اصل بازبودن دست مسلمین در اداره ی جامعه آنهم در حوزه ی قوانین دینی، سعی دارند تا عملا دین را ایدئولوژی اداره بنامند و عملکرد امامان را در حکومت داری را حجتی برای مسلمانان نشان دهند.آنها سعی دارند تا نوع حکومت معصومین را "آنهم بصورت کپی و فله و بدون تغییر " در هزاره ی سوم اجرا کنند که امری غیر منطقی هست...
حضرت علی که در زمان خود اقتصاد را به شیوه ای اداره کرده بود که قطعا اگر امروز زنده بودند و شرایط دیگری را می دیدند آن شیوه ها را تغییر می دادند...
پس اسلام دارای یکسری قوانین محدود در برخی امور هست که رعایتش محترم است.
ولی علمای دین توانایی تصرف در این امور اداری -حقوقی- اقتصادی -فرهنگی را ندارند...
تا بتوانند با آن اعلام حکومت فقیهان بر مردم را شعار دهند...