با سلام و ارزوی سلامتی برای شما و تمام پدر ها و مادر ها.
" دلم حسابی گرفته بود و خواندن موضوع در مورد پدر و مادر ها هم قلبم را به درد اورد. عزیزان چرا تا وقتی خداوند نعمت های بزرگی را به ما داده است قدر انرا نمیدانیم . و روزی که انرا از دست دادیم . انگاه می فهمیم که چه بر سرمان امده است.
خداوند دو فرشته در روی زمین بر ای ما خلق کرده .که هر دو از بهترین نعمتهای خداوند هستند. من که پدرم را سال 65 و مادر مهربانم را که قوت قلبم بود دربهمن 91 از دست دادم. و تا زنده بودند .عاشقانه دوستشان داشتم و مادرم هم بد از پدرم ستون خانه بود و با مرگش
این خانه فرو ریخت. عزیزان تنها هدفم از گفتن این جملات این است که قدر پدر و مادر هایتان را بدانید وتا زمانی که جان در بدن دارند .
انها را احترام بگذارید. حتی اگر بد اخلاق باشند . در اولین فرصت روی ماهشان را ببوسید . و بدانید که هر چه دارید از دعاهای پدر و مادرتان است. و کسانی هم که مثل من انها را از دست داده اند . برروی مزارشان بروید و ضمن انکه بوسه بر مزارشان میزنید برای شادی روحشان فا تحه بدهید . و قران بخوانید . یا حق.