" امام رضا هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا میباشد. ایشان در سن 35 سالگی به امامت رسیدند. و حیات ایشان مقارن با
خلافت خلفای عباسی بود.
و سرانجام مامون عباسی ایشان را در سن 55 سالگی به شهادت رساند . نام مبارک ایشان علی و کنیه ان حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان رضا به معنای خشنودی میباشد.
امام محمد تقی علیه السلام امام نهم و فرزند ایشان نامیده شدن ان حضرت را به این لقب اینگونه نقل میکنند.
" خداوند او را رضا لقب نهاد . زیرا خداوند در اسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده اند.و ایشان را برای امامت پسندیده اند. و همانطور به خاطر خلق و خوی نیکوی امام همه از ایشان راضی و خشنود بودند. "
یکی از القاب مشهور حضرت (عالم ال محمد ) است.که نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می باشد . جلسات مناظره ای که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد. و در همه انها با سر بلندی تمام بیرون امد. دلیل کوچکی بر این سخن است. پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام امام موسی کاظم پیشوای هفتم شیعیان بودند . که در سال 183ه .ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند. و مادر گرامیشان نجمه نام دارد. "
" امام رضا علیه السلام می فرمایند: "اگر می خواهیم به خوشی و ارامش برسیم از خطر ها و سختی ها و ناگواری ها ی دنیا و اخرت
راحت شویم . "لا اله الا الله بگوییم . انهایی که مو حد هستند. ارامترین قلبها را دارند .
همه عالم نابود شود . قلبشان از جا کنده نمی شود . "