سلام

دیسک کمر هم توضیح بدین

انواع درد ها که معلوم می شه از دیسک کمر هست

این آتل هایی که بعضی ها تو اتوبوس دور گردن می بندند و دیسک گردن می گن دارن هم مفیده؟!

ممنون