مطالعه 300 ميليون كهكشان براي درك ماهيت انرژي تاريك

تا سال 2009م حدود300ميليون كهكشان براي بررسي تاريخچه جهان ودرك بهتر انرژي تاريك مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .
در اين بررسي قصد برآن است كه بر روي نيروي اسرارآميزي كه باعث ايجاد شتاب مثبت عالم شده است، تحقيق انجام شود .اين 300 ميليون كهكشان حدود دو سوم كل عالم را تشكيل مي دهند. اين پروژه ، DES مطالعه انرژي تاريك نام گرفته است .
بنابر فيزيك نظري ، انرژي تاريك حدود %70 عالم را پر كرده است . انرژي تاريك، بعبارتي ظهور مجدد ثابت كيهان شناسي در معادلات اينشتين است . دكتر واين هو ، استاد نجوم واخترفيزيك، مي گويد:« وجود شتاب مثبت اين ضرورت را ايجاد مي كند كه گرانش به صورت دافعه عمل كند . اما اين قابل قبول نيست . براي حل مشكل بايد به سراغ فيزيك بنيادي رفت .»
DES پروژه مشترك دانشگاه هاي شيكاگو،كينگدام ،بركليو آزمايشگاه هاي شتاب دهنده فرمي ، لارنس بركلي و سروتولو با بوجه اي بالغ بر 20 ميليون دلار مي باشد . اين پروژه يك دوربين 520 پيكسلي بر روي تلسكوپ 4متري بلانكو، واقع در شيلي، نصب كرده است . اين بزرگترين دوربين اپتيكال در سراسر دنيا مي باشد كه 10 مرتبه دوربين هاي ديگر از آسمان عكس برداري مي كند .
دكتر فريمن مي گويد : «اولين مرحله كار، شمارش خوشه هاي كهكشاني است » .با استفاده از تلسكوپ راديويي SPT،در قطب جنوب ،خوشه هاي كهكشاني كه اشعه هاي كيهاني را از شكل معمول شان خارج مي كنند ، آشكار مي شوند. روش دوم ، اندازه گيري مقياس كيهاني با استفاده از عدسي هاي گرانشي است . اگر مقدار دقيق جرم و فاصله اين خوشه ها بطور دقيق مشخص شود ، درصد دقيق انرژي تاريك نيز مشخص مي شود.

منبع :www.parssky.com
انجمن فيزيكدانان جوان ايران