اوقات شرعی و زمان تعیین قبله با استفاده از سایه خورشید بهمن ماه (شهر پیش فرض- تهران)
دوستان گرامی میتوانند پس از مراجعه به لینک زیر استان و شهر یا بخش خود را انتخاب کرده و از همین اطلاعات انشاء الله استفاده کنند!http://prayer.aviny.com/city_time.aspx?Code=1